субота, 24. новембар 2018.

Forenzička obrada Bajićeve Naredbe pune laži, manipulacija i nedorečenostipiše: Slobodan Vasković

-Bajiću, svojim saopštenjem “Tužilaštvo neće sprovoditi istragu protiv pripadnika MUP RS zbog krivičnog djela Teško ubistvo na štetu Davida Dragičevića”, kao i emitovanom Naredbom o nesprovođenju istrage protiv Darka Ilića, Dubravka Kremenovića i drugih pripadnika MUP RS, dokazao si ono što ja poodavno tvrdim - Da si jedna od Glavnih karika koja sprečava otkrivanje Naručilaca Ubistva, Ubica Davida Dragičevića, kao i njihovih Saučesnika.-Bajiću, tvoj pion Goran Glamočanin, koji je potpisao Naredbu, u njoj tvrdi da je “spis formiran po službenoj dužnosti na osnovu napisa na blogu koji uređuje Slobodan Vasković”, što je neistina.

-Bajiću, da je to Istina, onda bi Glamočanin, pod tvojom palicom, morao da istraži i tužioce Želimira Lepira i Dalibora Vreću kao Ilićeve saučesnike, jer sam ih tako označio, a ne da ih poziva kao svjedoke. Takođe bi saslušao i tebe, a prije toga sve vas stavio na posebne mjere i istražne radnje. I učinio mnogo mnogo toga drugog, od čega on nije napravio baš ništa.-Bajiću, kako Ilićevi Saučesnici mogu biti Ilićevi Svjedoci?! Nikako!

-Bajiću, samo ova činjenica ukazuje da je tvoj pokušaj manipulacije javnim mnjenjem zasnovan na neistinama, poluistinama, manipulacijama i kao takav potpuno propao. 


-Bajiću, u Glamočaninovom dokumentu se navodi: “Neće se provoditi istraga protiv Ilića, Kremenovića i drugih pripadnika MUP RS””!

-Bajiću, Kojih “drugih pripadnika MUP RS”?! Kada ste saslušali i istražili “druge pripadnike MUP RS”, odnosno na osnovu čega/kojih dokaza donosite Naredbu o nesprovođenju istrage protiv drugih pripadnika MUP, kada ih niste ni imenovali, ali ni istražili.

-Bajiću, zar ti nije jasno da ovakvom kvalifikacijom upravo Ti bacaš još veću sumnju na “druge pripadnike MUP RS” od one koja je do sada postojala. 

-Bajiću, iz Naredbe je jasno da nisu provedene nikakve istražne radnje, već su samo saslušani Ilić, Kremenović, Lepir, Vrećo i Siniša Kostrešević i “izvršen uvid u spis Okružnog tužilaštva”. -To nije istraga, već dogovaranje kako da odbranite Ilića, Kremenovića i “druge pripadnike MUP RS”.

-Bajiću, da ste zaista vodili istragu, kao što niste, uočili bi brojne nesaglasnosti i laži Ilića i “drugih pripadnika MUP RS”. 

-Bajiću, Ti i Glamočanin u svojoj “istrazi” ne priznajete čak ni nalaze MUP RS, pa teško da ja mogu očekivati da priznate moje.

-Bajiću, tvoju Naredbu sam srušio odmah po njenom objavljivanju dokumentima MUP RS o izuzetim snimcima sa kamera bankomata koji se nalazi na knjižari “Kultura”.

-Bajiću, prvo da te podsjetim na to, a onda još nekoliko bitnih detalja koji su ti “izmakli”.

Podsjećanje
-Bajiću, kad već tvrdiš da su svjedoci (što si ih našao u spisu), koji su stajali na vratima knjižare “Kultura”, “ugledali Davida Dragičevića koji je prošao pored njih bez pozdravljanja”, što nisi objasnio kako je moguće da tog istog Davida Dragičevića nisu snimile kamere sa bankomata na knjižari “Kultura”; pored kojeg je, prema tvojim riječima, prošao, dolazeći iz pravca NLB banke. 


-Bajiću, da Davida Dragičevića nisu snimile te kamere utvrdio je Siniša Kostrešević, izuzimanjem video snimaka sa njih. Zašto ga nisi pitao kako je to moguće?!

-Bajiću, u Izvještaju MUP RS Anketnom odboru (formiranom 11.05.2018. godine), na strani 8, navedeno je sledeće:
“Prilikom pregleda ulica pronađena su dva snimka i to snimak video nadzora sa bankomata Sber banke i video nadzor kladionice Mocart u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića. Navedeni materijal dostavljen je Tužilaštvu. Analizom snimaka koji su dostavljeni, nije primijećeno kretanje pokojnog Davida Dragičevića pored navedenih objekata”!!!-Bajiću, kako je to moguće?

-Bajiću, to Nije Moguće i to je samo jedan od dokaza da je tvoja Naredba donesena sa ciljem zaštite onih koji su likvidirali Davida Dragičevića, a da joj cilj nije istina.

Odbacivanje dokaza MUP RS
-Bajiću, ti odbacuješ dokaze MUP RS u kojima se navodi da Analizom snimaka koji su dostavljeni, nije primjećeno kretanje pokojnog Davida Dragičevića pored navedenih objekata!!! Riječ je o knjižari “Kultura”!

-Bajiću, sad još nekoliko detalja u vezi sa tvojim odbacivanjem dokaza koje je otkrio Siniša Kostrešević, koji je, da te podsjetim, načelnik Uprave krim policije. (Hm, čini mi se da i Kostreševića trebam podsjetiti na tu činjenicu!)

-Bajiću, pažljvo pročitaj Ilićevu izjavu pred Anketnim odborom Narodne skupštine RS, vezanu za snimke sa NLB banke: ”…Mi imamo sa kamere recimo NLB banke u Banjaluci na zgradi Ekvatora, tu se jasno vidi, ne može biti, tu se jasno vidi, ne može biti niko drugo lice Dragičević David kako se kreće i vidi se na snimku zavoj taj kako kreće to, skreće lice samo i pored toga, pored tog sad možemo sumnjati u taj video nadzor imamo izjavu prolaznika koji ga lično poznaje, koji nedvosmisleno kaže: znam ga na taj i na taj način, vidio sam ga tad u tom periodu, pa onda objašnjava znam da je taj period jer sam se vraćao s posla, sreo sam momka, inače karakterističkog izgleda koji se kreće”.

NLB banka
Bajiću, uz Ilićevu izjavu, bitno je uočiti da je Anketnom odboru je dostavljen i sledeći podatak iz MUP RS: “Dokazi-kretanje Dragičević Davida u 02:38:52 časova je registrovano kamerom video nadzora NLB banke koja se nalazi na poslovnoj zgradi Ekvator na kojem snimku se vidi kretanje Dragičević Davida u pravcu naselja Lauš, izjava na zapisnik P.N.”.

-Bajiću, sa kamera NLB banke se ne može vidjeti kretanje prema Laušu.

-Bajiću, Ilić u izjavi tvrdi da David Skreće, dok u Naredbi piše da prolazi pored knjižare “Kultura”, što znači da NIJE SKRENUO.

-Bajiću, ne može i da skreće i da ne skreće; Nemoguće je! Zato je tvoj pokušaj da odbraniš Ilića najobičnija LAŽ. To uopšte nije bio David, jer da jeste bio bi snimljen sa kamera bankomata. I to vrlo kvalitetno.

Knjižara "Kultura"
-Bajiću, da te podsjetim da je Kostrešević javno izjavio da je poslednji snimak na kojem sa jasno vidi David onaj sa kamera "Optike Rej", a to je bilo prije nego je iko prošao kraj NLB banke u 02:38:52 časova.

-Bajiću, još jedan detalj je bitan: I Ilić i MUP RS navode “jednog svjedoka”, kojeg MUP RS označava sa “P.N.” i taj svjedok se kreće, dok se u Naredbi navode dva svjedoka - O.S. i B.M., koji se ne kreću!!!

-Bajiću, kako se P.N. pretvorio u O.S. i B.M.?!

-Bajiću, u ovom slučaju su ključne minute, a tvoji "svjedoci" O.S. i B.M. kažu da su "Davida vidjeli oko 2 časa i 30 minuta, ali da ne mogu decidno da se izjasne da se u pogledu tačnog vremena i da je to moglo da bude i 10 do 15 minuta prije ili poslije"!


-Bajiću, izjave tih svjedoka ne potvrđuju ništa, a tvoje pozivanje na njih je najobičnija manipulacijai!!!-Bajiću, ili ti ili Ilić ne govorite istinu. Preciznije, ne govorite je nijedan, a kako vrijeme bude odmicalo nikog ne treba začuditi da nađete još pedeset “svjedoka” poredanih od NLB banke do ulice Velibora Janjetovića Janje, koji su svi, odreda, “vidjeli te noći” Davida Dragičevića. 

-Bajiću, još nekoliko detalja, pa dosta za danas.

-Bajiću, u Naredbi se navodi da nema logike da je tijelo Ubijenog Davida doveženo na ušće kanalizacije Crkvena u Vrbas, jer bi ostali tragovi. Pri tom se pozivate na Zapisnik sa uviđaja i fotodokumentaciju “sa lica mjesta”.-Bajiću, prvo niko nije rekao da je baš “na licu mjesta” dovežen automobilom, a drugo, da si pažljivo pročitao Zapisnik sa uviđaja, uočio bi da u njemu piše sledeće:
“Lice mjesta je u potpunosti izmijenjeno”!

Uočio bi i da su u tom istom Zapisniku pomenuti “tragovi obuće”!-Bajiću, na osnovu čega ti u Naredbi tvrdiš da je “Lice mjesta” neizmijenjeno, pa si ti zaključio što si zaključio, kada u Zapisniku decidno stoji “Lice mjesta je u potpunosti izmijenjeno”!  

-Bajiću, da si ti imao namjeru da radiš svoj posao, otvorio bi istragu čim su se na društvenim mrežama pojavile informacije o umiješanosti pripadnika MUP RS u nestanak i ubistvo Davida Dragičevića.

-Bajiću, te informacije su se, prema riječima tvog štićenika Ilića, pojavile još u vrijeme dok se David vodio kao nestao (18.03.-24.03.). Ja tada nisam napisao nijedan tekst, a prvi pišem nakon zločinačkog presa MUP RS, 26.03.


-Bajiću, kad već nisi otvorio istragu prije 26.03., mogao si odmah nakon tog kriminalnog zločinačkog presa, na kojem je Žrtva Ubistva Demonizovana Javno!

-Bajiću, ako si već propustio prilike da tada otvoriš istragu, morao si to učiniti nakon izjave tvog “svjedoka” Lepira ATV-u, date 05.07.2018. godine.  

Da te podsjetim, Izvještaj MUP RS je u Tužilaštvo stigao 29.03., nakon čega ta institucija naredna tri mjeseca nije donijela nikakvu odluku.

-Isti taj dan, 29.03., Lukač je zahtijevao od Lepira da što hitnije okonča istragu, što je Lepir, iz straha da će biti žrtvovan od PravosudnoPolicijske mafije, a ne iz profesionalnih razloga, odbio. 

Tu informaciju sam ja objavio nešto poslije, a potvrdio je Lepir.

“Nakon konferencije za štampu koju je održala policija (26.03., op.aut.), mi smo 29.03. dobili izvještaj. Kad smo dobili izvještaj ja sam imao kontakt sa ministrom koji je zbog prisutnosti tenzija u javnosti zamolio me da proučim materijal i da vidim može li se donijeti tu ubrzan postupak, odnosno naredba o nesprovođenju istrage”, potvrdio je Lukačeve zahtjeve Lepir za ATV, 05.07. ove godine.-Bajiću, zašto tada nisi reagovao i zar ti, u najmanju ruku, nije veoma sumnjiv Lukačev zahtjev za, kako Lepir kaže, “ubrzan postupak, odnosno naredba o nesprovođenju istrage”!

-Bajiću, zašto Ilića nisi ništa pitao o lažima u nestanku brojnih snimaka sa video nadzora, koji pokrivaju uži centar grada, o lažima da je izuzeo podatke sa baznih stanica, da je provjerio telefone lica koja su dovođena u vezu…

-Bajiću, nastaviće se…

Dodatak: Ilić - dio izjave sa presa 26.03. (stenogram)Novinarka Snježana Mitrović N1: Da li su sudionici tuče, koji su priznali tu tuču, u ovom slučaju potencijalno sumnjivi zbog dospijeća tijela u vodu?
Ilić: Ne. Ne.

Novinarka Snjezana Mitrović N1: Oni su isključeni kao osumnjičeni?
Ilić: U ovom momentu su isključeni, a hoćete da vam obrazlažem... Zato što postoje, sad sam vam objasnio, sve kompletno kretanje pokojnog je snimljeno video nadzorom znači da je bilo još nekih lica koja su se tu kretala bila bi i ona... to je jedan samo... bila bi i ona snimljena. 
Drugo, kriminalističke obrade tih lica, njihovi telefoni, bazne stanice, kretanje u potpunosti smo to... alibi, to smo u potpunosti rasvijetlili. 

Znači sve su te činjenice u potpunosti rasvjetljene tako da u tom momentu vrlo jasno zbog spekulacija kažem da nema indicija koje na to ukazuju.