уторак, 27. новембар 2018.

Ilić je direktno optužio sam sebe 26.03.2018. godine


piše: Slobodan Vasković
Darko Ilić je na pres konferenciji MUP RS, održanoj 26.03., tvrdio da “lice koje je prepoznato kao David Dragičević”, u noći 18.03., nešto prije četiri časa, otišlo u pravcu mosta na rijeci Crkvena.

“Vraća se nakon pedesetak minuta, Ovdje se kreće normalnim korakom, bez ikakvog trčanja, i ne skreće prema ovamo (prema glavnoj ulici), već ovdje prolazi, ima ulica pored ovog MK i ovdje se nalazi most na rijeci Crkvena”, rekao je Ilić na kriminalnom presu, kada je svjesno demonizovao žrtvu Ubistva Davida Dragičevića, lažno ga optužujući za krađu.Kako je Ilić mogao da zna kuda se kreće NN lice, za koje on lažno tvrdi da je riječ o Davidu Dragičeviću, kada u tom trenutku, zvanično, on uopšte nije pogledao snimke ni sa apartmana “Vesto” ni sa “MK” objekta na koje se poziva, jer ih MUP RS do tog presa nije ni izuzeo.

Međutim, ono što direktno tereti Ilića tek dolazi. 

Ilić eksplicitno tvrdi da NN lice “ne skreće prema glavnoj cesti”, već da prolazi kroz ulicu kraj objekta “MK”, iako ni na koji način to  nije mogao zaključiti na osnovu snimaka video nadzora sa apartmana “Vesto” i servisa “MK”, jer ih je policija, nezakonito, dobila od Đorđa Rađena tek poslije presa 26.03.. 

MUP RS je tek 31.03. izuzeo kompletne snimke sa tih objekata. 

Iliće je pet dana prije zvaničnog izuzimanja snimaka sa pomenutih objekata tačno znao rutu kretanja NN lica, koje je glumilo Davida, javno je prezentovao, što dovoljno svjedoči o njegovog dubokoj umiješanosti u zločin Teškog Ubistva Davida Dragičevića.

Šta to, praktično, znači - da je Ilić pripremio rutu kretanja “NN lica” onako kako je to njemu odgovaralo!

Ta ruta kretnja Iliću je trebala da bi “dokazao”, kako je tada rekao, “zades”. 

U stvari, trebala mu je da bi se što efikasnije pokušalo zataškati ubistvo Davida i pažnja odvukla na drugu stranu, što mu nije pošlo za rukom.

Kamere video nadzora sa servisa “Milovanović” (ulica Dušana Subotića), koje snimaju direktno dio prema mostu na rijeci Crkvena, kao i sam most, u noći 17/18.03. nisu snimile ništa.Da je NN lice izašlo iz ulice kraj objekta “MK”, kuda je, kako Ilić tvrdi otišlo, u paralelnu ulicu, te kamere bi ga snimile. Ali nisu. 

Kao što ni te, kao ni bilo koje druge kamere nisu snimile nikakvo drugo kretanje te noći, kako je to utvrdilo i Vijeće Osnovog suda u Banjaluci, koje je nedavno demoliralo tužioca Dalibora Vreću, naglašavajući da ničim nije dokazao da je David Dragičević te kobne noći bio u ulici Velibora Janjetovića Janje, za šta ga je lažno optužio Ilić.

Da je te noći bilo ikakvog kretanja prema mostu, u navedeno vrijeme, kamere sa objekta Milovanović bi ga snimile. 

Niko te kamere ni ne pominje. Nije ih nijednom pomenuo ni Ilić, jer snimci sa tih kamera, nedostatak NN lica na njima u kobnoj noći, potpuno demoliraju njegove tvrdnje. 

Još je jedna činjenica veoma bitna. 

Nikada nije razjašnjen nezakonit postupak policije, kada jedan od pripadnika MUP RS, 18.03., ujutro nešto kupi/ili stavlja pred kuću Rađenovih.Tvrdi se da je pokupio rizle! Pitanje je zašto je to učinio na nezakonit način, ko mu je to naredio i, ako je zaista pokupio rizle, da li je to učinio, jer su one ispale iz džepa NN lica koje je te noći glumilo Davida, pa je trebalo sakriti svaku mogućnost njegovog otrkivanja putem vještačenja DNK?!

(nastaviće se)