четвртак, 15. новембар 2018.

Dokazi o Kriminalu i Korupciji Tužilaca u slučaju Ubistva Ivone Bajo

piše: Zdenko BajoUmjesto da gone počinioce krivičnih djela i suzbijaju kriminal, tužioci prikrivaju dokaze o najgorim zločinima, dajući time logističku podršku mafiji. Vjerovatno da se tajkuni iz režima ne bi šikanirali, te na miru mogli da nastave sa pljačkanjima i ubijanjima usputnih žrtava... Tokom borbe da dokažem Istinu da je Ivona Bajo, moja setričina, ubijena 23.07.2009. godine, došao sam do više dokaza o logističkoj podršci, koju OT Bijeljina, pruža organizovanom kriminalu, preko nekoliko korumpiranih tužilaca!
Suštinski ne radi se o državnim službenicima, kako bi trebalo biti, nego o slugama mafije, koji su na mjesto tužilaca postavljeni po partijskoj liniji! Formalno su nestranačke ličnosti, a u stvari su pod uticajem tajkuna iz vlasti, imenovani i instalisani unutar državnog aparata, sa osnovnim ciljem da blokiraju svaku istragu, do koje bi moglo doći eventualnim greškama, prilikom pljački budžeta i državne imovine od režimskih tajkuna!

U prilogu ovog teksta nalaze se neoborivi dokazi, kako o krivičnim djelima izvršenim od strane kriminalaca "na terenu", tako i o krivičnim djelima tužilaca, pri pokušajima da se zločini zataškaju!

Dana 23.07.2009. organizovana kriminalna grupa je krijumčarila neregularan tovar u "Univerzal" vlasnika Bobar Gavrila, a dokaz za to su izjave vozača o 4 paketa "robe"!


Dokaz je i izjava direktora, koji navodi da je ujutro zatekao samo paket!


Tom prilikom je usmrćena Ivona Bajo na ulazu, a tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja sa tim kamionom koji je bio tehnički neispravan! Na narednoj slici se jasno vidi i to da je prvi krvavi trag na asfaltu, bar 10 metara prije pada djevojčice na cestu!Podsjećam da je pokušano prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, tako što je lažno predstavljeno da je pala sa bicikla i nabola se na žicu od korpe! Postavio nezgodno pitanje:
Ako je do smrtonosne rane došlo padom sa bicikla, kako je moguće da je krvarila prije tog pada ???

Na to pitanje niko nije imao odgovor, kao ni na mnoga druga, ali je zato prekinuta svaka komunikacija korumpiranih kriminalaca iz tužilaštva sa porodicom, kako bi nas spriječili u iznošenju dokaza i ostvarili zacrtani cilj: da se ubistvo predstavi kao nesrećan slučaj...
Postojanje kamiona su prikrili državni organi, kao i materijalni dokaz - torbu, presječenog kaiša: dio nedostaje a veći dio ostatka su oprali benzinom! 

Takođe su, sa ciljem prikrivanja zločina, falsifikovali rezultate obdukcije i nisu dostavili vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama, što nesporno dokazujem audio zapisom izjave vještaka dr. Miroslava Busarčevića, koga je angažovalo tužilaštvo, ne prihvativši mišljenje obducenta, da povrede nisu nanesene žicom!Da bi ostvarili cilj, kriminalci iz OT Bijeljina, ne samo da su sakrili materijalni dokaz - torbu, nego su brutalno falsifikovali nalaz obdukcije i sakrili od vještaka sve unutrašnje povrede !!!
Razgovor u trajanju od oko 5 minuta, nalazi se na internetu, dostupan građanima i nezainteresovanim državnim službenicima, a iz njega je uočljivo da su najveći kriminalci u zemlji upravo korumpirani tužioci! Prikrivajući krijumčerenje tajkunskih firmi i ubistvo djeteta, ne samo da pomažu i štite kriminalce, u prikrivanju izvršenih krivičnih djela, nego im omogućavaju da nesmetano nastave sa novim pljačkama i ubistvima...

Sve navedeno je samo dio materijala o kriminalu OT Bijeljina, a kada pismeno obavještavam sve tužioce o nekim dokazima koje imam, umjesto da postupe časno i po zakonu, podnose lažnu prijavu protiv mene sa ciljem da me uplaše i otmu dokaze o svom kriminalu...
To što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, lažno se predstavlja kao ugrožavanje sigurnosti i pokreće prava teroristička akcija!Tretman kome sam bio izložen i koji se i danas sprovodi, nisam vidio ni u filmovima, a to što se od porodice i majke ubijene djevojčice krije spis i svi podaci o ubistvu Ivone Bajo, nije samo šikaniranje, nego brutalno pravno nasilje, kriminal i diskriminacija sa elementima fašizma, od strane OT Bijeljina!
Imam više dokaza o posebnom nadzoru i više fotografija automobila korištenih od 
policajaca u civilu, koji su “stražarili", danonoćno, u 3 smjene ispred moje kuće i pratili me ukorak, gdje god krenem, (slika jednog od njih)!
Iz registra tablica koje ne objavljujem iz razumljivih razloga, vidi se da su iz RSTužioca Gruhonjića, upozoravam da je izvršio krivično djelo, te da ću, ako ne otkrije po čijem nalogu radi, podnijeti protiv njega krivičnu prijavu, što se može shvatiti i kao prijetnja, istina ne po život ili tijelo, a g. Debeljeviću, naprotiv, šaljem samo obavijest, apelujući na njegov profesionalizam, čast i moral, za koje ispostavilo da ih on nema...
Istovremeno “prijetim", podnošenjem krivičnih prijava Kovačević Novaku i Stjepanović Danici, otkrivajući im dio dokaznog materijala, koji imam o njihovom kriminalu, poslije čega se pravi plan o lažnom prijavljivanju po članu 169 KZ-a i osnovnim ciljem da mi se otme računar sa dokazima! Dokumentacija u prilozima to nesporno potvrđuje...

Čak i da za sve što je ukazivalo na krivična djela pojedinih službenika državnih organa, prije svega tužilaca, postoji neko objašnjenje i njihov rad predstavlja savršenstvo, umjesto da to objasne porodici, bilo usmeno ili ako im razgovor sa građanima drugog reda predstavlja šikaniranje, onda pismeno, tužioci nastavljaju sa zavjerom ćutanja, zatvaraju pristup svim podacima o ubistvu djeteta, koje je podleglo probodnoj rani kroz grudni koš, sa lijeve strane grudi na desno plućno krilo! I naravno, otimaju se dokazi o kriminalu tužilaca, te izdaje naredba o zabrani pristupa i predaje bilo kog materijala na zakonom propisani način, svim srodnicima ubijene djevojčice, što je grubo kršenje ustava i zakona:
Da bih imao dokaz o postojanju te naredbe, morao sam popodne provesti u zatvoru, ali isplatilo se, jer sada svima mogu dokazati da mafijaške sluge iz OT Bijeljina čine sve da zaštite svoje bosove:
Ovde se ne radi samo o kriminalu, jer je očito da se diskriminiše cijela porodica, svi srodnici djevojčice, koja je ubijena, od strane narko mafije sa kojom su u vezi korumpirani tužioci! Navodim član Ustava, koji je brutalno pogažen od kriminalca Kovačević Novaka, Glavnog tužioca OJT Bijeljina, čije FAŠISTIČKE naloge izvršava Sudska policija:

Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

Ustavom garantovano pravo koje ima svaki građanin se brutalnim pravnim nasiljem Kovačevič Novaka, jednog od najvećih zločinaca u zemlji OTIMA, bez Suda, bez presude, bez prava na žalbu...
No znajući da kriminalci iz OT Bijeljina, ne bi smjeli sprovoditi takav teror, bezakonje i kriminal, da nemaju podršku u vrhu vlasti, i da će svaki krivični postupak biti blokiran, podnosim tužbe za nadoknadu štete, jer ne samo da nikada niko nije podigao optužnicu protiv mene, nego se pokušava sasvim prikriti lažna prijava protiv mene i sve što se tada dešavalo!
Čak u dva navrata iz OT Bijeljina mi poriču postojanje akcije protiv mene, no konačno iz CJB Bijeljina, krajem 2011, dobijam potvrdu da je Izvještaj dostavljen tužilaštvu u dva navrata:

Ako je bilo kome nejasno zašto se negira akcija protiv mene, navodim da sam još tokom 2010. pismeno obavijestio tužilaštvo da ću tužiti odgovorne za podnošenje lažne prijave, te oni očito čine sve da ne dobijem dokumentaciju o tome!
Ali kada se neko nađe pred sudom sa optužbom za nanesenu štetu i pozadinom u kome je krijumčarenje i ubistvo, onda će se potruditi da dokaže, kako sa tim nema nikakve veze! Sekretar tužilaštva, koju sam tužio TAKTIČKI, sa tužbenim zahtijevom od 10 (DESET) KM, kao svoj dokaz unosi u spis Zabiljesku, CJB Bijeljina, u kojoj se opisuje lažna prijava protiv mene i navode imena podnosilaca:


Takođe, što je najvažnije od svega u tom procesu, sekretar tužilaštva, u zapisnik izjavljuje da je niko nije konsultovao, da nikom nije dala odobrenje za prijavu, jer sam uvijek bio korektan i nikada nije osjećala opasnost:No u drugoj tužbi, koju sam pokrenuo protiv direktnih podnosilaca lažne prijave, građana Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, formalno zaposlenih u OT Bijeljina, tuženi Debeljević u svom odgovoru tvrdi da sam sve izmislio, i da on ne može uopšte biti tužen, odnosno da mu niko ništa ne može, zaboravivši pritom da navede pravni osnov te tvrdnje, odnosno neku zakonsku odredbu, kojom bi potkrijepio svoj stav! Stoga ja navodim relevantni član:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Očito stav jedan daje neku osnovu za "nedodirljivost" tužioca Debeljevića, međutim, jasno je da se radi o postupcima u okviru službenih dužnosti, a sam g. Debeljević priznaje da sa mnom nema nikakve službene veze, kao niti g. Gruhonjić!

Tuženi dakle smatra da kao tužilac može izaći na kafe pauzu, opljačkati banku, pretući građanina i oteti mu novac ili upucati nekog prolaznika, a onda reći: "JA SAM TUŽILAC I NIKO MI NIŠTA NE MOŽE" !!!Sve navedeno su krivična djela, baš kao i "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" - član 364, a s obzirom da su mi time svjesno nanijeli nematerijalnu štetu i povrijedili dostojanstvo i ugled, shodno stavu 2 člana 87 ZOVSITV, nikako se ne mogu oslanjati niti pozivati na imunitet...
Najgore od svega je to da ovaj lažni prikaz o samovolji tužilaca nije posledica moje tužbe, nego je uzrok cijelog problema! Naime korumpirani kriminalci iz tužilaštva, upravo čine krivična djela, lažno optužuju građane, prikrivaju krijumčare i dokaze ubistva, peru ih benzinom, falsifikuju vještačenja, zato što planiraju da se pozovu na svoju NEDODIRLJIVOST!


Može li iko zdravog razuma, pojmiti kako je moguće da uz sve ove dokaze tužilac Debeljević Milorad, može tvrditi da sam sve u tužbi po osnovu lažne prijave izmislio?!

Odgovor na to pitanje, daće nam datumi navedenih dokumenata! Stoga predočavam i odgovor građanina Gruhonjić Muhameda, koji je suštinski nebitan, a jedino važno je vidljiv datum prijema obavjesti od strane suda!Skrećem pažnju na to da su tuženi obavješteni od strane suda 16.11.2011. što se vidi u odgovoru g. Gruhonjića, a s obzirom na rok od 30 dana za odgovor morali su ga napisati prije 20.12.2011.

Tada nisam imao nijedan pisani dokument, koji dokazuje učešće Debeljević Milorada u podnošenju lažne prijave, što je isti vrlo dobro znao, jer mi iz "njegove" OT Bijeljina, lažno odgovaraju da tih događaja nije ni bilo...

No već 22.12.2011. stigao je odgovor iz CJB Bijeljina, datiran na 15-ti istog mjeseca u kome se otkriva postojanje izvještaja! No još značajniji dokument je Zabilješka, sačinjena od strane Ace Teodorovića, koji je u spis 80 0 Mal 035904 11 Mal uvela suprotna strana, kao svoj dokaz! Osim tog dokumenta, u prilogu je i zapisnik po tom predmetu u kome na strani 3 tužena osoba, sekretar OT Bijeljina, osim što potvrđuje da su prijavu izvršili obojica tuženih, ističe da je sve učinjeno bez njenog znanja ili dozvole, a da ona lično nikada nije osjećala bilo kakvu opasnost, jer sam uvijek bio korektan!Dakle, kada je pisao odgovor u kome tvrdi da sam sve izmislio g. Debeljević je znao da za njegov udio nemam pisani dokaz i da ga od njih nikada neću dobiti, a jedini svjedok razgovora, nije više među živima...
Podsjećam da u avgustu 2010. dostavljam, sa sestrom, materijal g. Aci Teodoroviću, ubijedivši ga da na osnovu toga pokrene isti postupak protiv Marković Dragoslava i Stjepanović Danice, kao što je pokrenut protiv mene!

Nekoliko dana kasnije, gospodin je "umro" pod sumnjivim okolnostima! Autopsija nije naložena a OT Bijeljina, na moj zahtijev za dostavu informacija o tome nikada nije odgovorila...

I na kraju dodajem da sam dva mjeseca prije upada policije i odnošenja računara, poslao po sestri diskove sa dokazima izvan zemlje, te kasnije i drugim kanalima sa uputstvom da se dostave centrali Interpola u Lionu! Tokom 2011 sam dobio neke informacije da se istražuje put narkotika i oružja u BIH, a početkom 2012. je po dojavi iz inostranstva, policija RS pronašla dokaze o uplati više od 4 miliona KM u Bobar banku, a istražuju se druge transakcije izvršene u tom periodu, kad se desilo opisano krijumčarenje i ubistvo Ivone Bajo!Sada je, valjda, svimaposlije svih događaja jasno da je nalog za prikrivanje ubistva Ivone Bajo stigao iz vrha mafijaške vlasti sa ciljem da se zataška krijumčarenje u Bobarovim firmama, samo ubistvo i pranje prljavog novca od kokaina, koji su transportovali i dilovali kriminalci iz zvaničnih organa vlasti, kao i sve druge kriminalne radnje, pljačke i ubistva u koje su umješani, a prijeti im razotkrivanje i praktično doživotna robija!

Umjesto da gone počinioce krivičnih djela i suzbijaju kriminal, tužioci prikrivaju dokaze o najgorim zločinima, dajući time logističku podršku mafiji. Vjerovatno da se tajkuni iz režima ne bi šikanirali, te na miru mogli da nastave sa pljačkanjima i ubijanjima usputnih žrtava...