четвртак, 29. новембар 2018.

Rješenje Vijeća Osnovnog suda (29.10. o.g.) u potpunosti ruši Bajićevu Naredbu o nesprovođenju istrage (23.11.o.g)piše: Slobodan Vasković

Odlučio sam da ponovo emitujem Rješenje Vijeća Osnovnog suda u Banjaluci, (29.10.2018. godine, kojim je Alen Kukić oslobođen pritvora u kojem je proveo dva mjeseca), jer taj dokument u potpunosti demantuje neke od ključnih navoda iz Naredbe o nesprovođenju istrage protiv Darka Ilića, Dubravka Kremenovića i drugih pripadnika MUP RS.

Naredbu je potpisao Goran Glamočanin, pion Miodraga Bajića, zamjenika Republičkog javnog tužioca.


U Naredbi je navedeno da je sprovedena istraga, što je potpuno netačno, kao što je veoma diskutabilno, najblaže rečeno, na koji način su Bajić i Glamočanin, kako navode, "izvršili uvid u spis" Okružnog tužilaštva, koji se odnosi na Ubistvo Davida Dragičevića. Neobično lako je zaključiti, na osnovu navoda iz Naredbe, da su iz tog spisa su uzeli ono što im odgovara za donošenje Naredbe o nesprovođenju istrage, a oni dokazi koji im nisu išli u prilog su maksimalno ignorisani. Pa tako i Rješenje Vijeća Osnovnog suda.

Naredba je donesena 23.11.2018. godine, gotovo mjesec dana nakon Rješenja Vijeća Osnovnog suda u Banjaluci, kojim su potpuno pobijeni navodi Dalibora Vreće, postupajućeg tužioca, da je David Dragičević ubijen u ulici Velibora Janjetovića Janje, 18.03.2018. godine, u četiri časa ujutro, odnosno da je uopšte bio u toj ulici.

Sudsko vijeće je naglasilo da Vrećo ničin nije dokazao da je NN lice - David Dragičević.


Sudsko Vijeće je konstatovalo da je svjedok Milan Dakić (kao i drugi svjedoci) bio izričit da je na snimcima vidio NN lice kako dolazi (u 02 časa i 52 minuta) i odlazi od kuće Đorđa Rađena (u 03 časa i 42 minuta) i nikoga više - ni bilo kakva vozila niti bilo kakva druga lica koja bi ugrozila NN lice.

Dakićeva izjava, kao i izjave drugih svjedoka koji je potvrđuju, je bitna, jer je on gledao snimke sa video nadzora prije nego ih je Kukić uopšte vidio, po nalogu Đorđa Rađena, presnimio, obrisao, pa potom ponovo vratio u računar MK servisa, čiji je Dakić vlasnik.
“Iz svega navedenog ovo Vijeće smatra da tužilac nije izvedenim dokazima učinio vjerovatnim činjenicu da je na kamerama video nadzora MK servisa, koja se odnose na noć 18.03., pa tako i na period oko 4 časa te noći bio zabilježen sadržaj snimaka lica koja bi se mogla sumnjičiti zbog krivičnog djela Ubistvo na teret oštećenog Davida Dragičevića te noći, na način na koji je to opisao tužilac, niti prolaska vozila kojim su se ta lica eventualno služila”, navodi se u Rješenju o oslobađanju Kukića pritvora.
  
Da su Bajić i Glamočanin zaista temeljno izvršili "uvid u spis", bez dileme bi uočili i ove navode Vijeća.

Međutim, oni su potpuno ignorisali zvaničan sudski dokument, zaključke iz njega i  ostali na postavkama kriminalnog presa MUP RS, održanog 26.03., kada je Bajićev štićenik Ilić svjesno, lažima, demonizovao žrtvu Teškog Ubistva Davida Dragičevića.

Da su uzeli u obzir zaključke iznesene u Rješenju Vijeća Osnovnog suda u Banjaluci, onda bi zaista morali da sprovedu istragu, što im nikako nije išlo u prilog. 

Jedini njihov cilj bio je i ostao da se ne otvori nikakva validna, profesionalna istraga, već da se sve što je moguće prije zataška i represijom prisili na prihvatanje zataškavanja ubistva.

Sudsko vijeće uništilo Dalibora Vreću i njegovu i Ilićevu postavku da je David Dragičević ubijen u ulici Velibora Janjetovića Janje (29.10.2016.)


piše: Slobodan VaskovićVijeće Osnovnog suda u Banjaluci uništilo je u potpunosti, argumentima, tužioca Dalibora Vreću i njegovu postavku da je David Dragičević ubijen u neposrednoj blizini ulice Velibora Janjeotivića Janje, 18.03. u 04 časa ujutro.

Predsjedavajući vijeća bio je sudija Branimir Jukić, dok su članovi vijeća bile još sudinice Radmila Medaković i Bisera Kovačević, a sve se desilo tokom odlučivanja o Vrećinom zahtjevu da se Alenu Kukiću produži pritvor, jer je uništio neke od snimaka sa nadzornih kamera objekta “MK”.Sudsko Vijeće je konstatovalo da svjedoci Milan Dakić, Željko Krečar i Vujadin Savanović, koji su pogledali snimke koje je Kukić obrisao (pa kako tvrdi vratio u računar “MK”) nisu vidjeli nikakva vozila niti lica, koja su mogla, eventualno, napasti NN osobu, koju su kamere zabilježile, da su u navedenom vremenu prošla pored objekata “MK” i Apartmana “Vesto”. Riječ je o vremenkom periodu od 02 časa 52 minuta do 03 časa 42 minuta, 18.03. ove godine.

Vrećo je u Naredbi o sprovođenju istrage naveo sledeće:
"Dana 18.03. 2018. godine oko 04,00 časa, u Banjaluci, u Ulici Velibora Janjetovića, kod broja 27, u neposrednoj blizini kuće vlasništvo Kurušić Miomira, bijesnim i histeričnim glasom napali oštećenog Dragičević Davida, upućujući mu prijetnje, te su i fizički napali na oštećenog, pa je oštećeni, usljed takvog napada i verbalnih prijetnji, plašeći se za svoj život, bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene, visine oko 4,5 metra, u nabujalu rijeku Crkvenu, ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u rijeku Crkvenu, da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća u vodu, kod oštećenog nastupila smrt usljed utopljenja u vodi, a leš oštećenog je dana 24.03.2018. godine, pronađen u rijeci Crkvena u neposrednoj blizini ušća u rijeku Vrbas. Dakle, drugog lišili života”.

Međutim, Sudsko vijeće konstatuje da tužilac navodi da je u događaju na pomenutom mjestu učestvovao veći broj lica koja su su “bijesnim i histeričnim glasom napali oštećenog Dragičević Davida, upućujući mu prijetnje”, ali se iz izvedenih dokaza ne može zaključiti da se taj događaj odigrao kako ga je tužilac opisao.Sudsko Vijeće je konstatovalo da je svjedok Dakić bio izričit da je na snimcima, prije nego su obrisani, vidio NN lice kako dolazi (u 02 časa i 52 minuta) i odlazi od kuće Đorđa Rađena (u 03 časa i 42 minua) i nikoga više - ni bilo kakva vozila niti bilo kakva druga lica koja bi ugrozila NN lice.

“Iz svega navedenog ovo Vijeće smatra da tužilac nije izvedenim dokazima učinio vjerovatnim činjenicu da je na kamerama video nadzora MK servisa, koja se odnose na noć 18.03., pa tako i na period oko 4 časa te noći bio zabilježen sadržaj snimaka lica koja bi se mogla sumnjičiti zbog krivičnog djela Ubistvo na teret oštećenog Davida Dragičevića te noći, na način na koji je to opisao tužilac, niti prolaska vozila kojim su se ta lica eventualno služila”, navodi se u Rješenju o oslobađanju Kukića pritvora.Sudsko vijeće je ukazalo i na činjenicu da Vrećo ničim nije dokazao da je NN lice David Dragičević.
Ovim stavovima, zasnovanim na činjenicama, Sudsko Vijeće potpuno je uništilo postavku Dalibora Vreće i Darka Ilića da je David Dragičević ubijen u ulici Velibora Janjetovića Janje, što Davidov otac Davor tvrdi još od 26.03. ove godine.   

Rješenje Vijeća Osnovnog suda u Banjaluci (29.10.2018.g.)