петак, 23. новембар 2018.

Vasković Bajiću - Poodavno sam najavio da ćeš Ti, kao jedan od šefova PravosudnoPolicijske Zločinačke organizacije, negirati upletenost pojedinaca iz MUP RS u Likvidaciju Davida Dragičevića
piše: Slobodan Vasković

-Bajiću, Logično je da ti, kao jedan od šefova PravosudnoPolicijske Zločinačke organizacije, negiraš upletenost pojedinaca iz MUP RS u Likvidaciju Davida Dragičevića.

-Bajiću, ja sam i najavio da ćeš upravo tako postupiti.

-Bajiću, pažljivo sam pročitao tvoje saopštenje, kao i Naredbu o nesprovođenju istrage protiv Darka Ilića, Dubravka Kremenovića i drugih pripadnika MUP RS - Nigdje ni riječi o tome kako su izuzimani snimci video nadzora sa objekta “MK” i apartmana “Vesto”.

-Bajiću, napisao si 25 strana, a nisi demantovao nijednu jedinu riječ koju sam ja ispisao u poslednjih osam mjeseci.

-Bajiću, prepričavanje Ilića sa kriminalnog presa MUP RS 26.03. nije istraga - to je samo prepričavanje i ništa više od toga!

-Bajiću, ti si tragikomičan - tvoji svjedoci su Dalibor Vrećo i Želimir Lepir, koji već osam mjeseci opstruišu istragu o Teškom ubistvu Davida Dragičevića.

-Bajiću, kad već tvrdiš da su svjedoci (što si ih našao u spisu), koji su stajali na vratima knjižare “Kultura”, “ugledali Davida Dragičevića koji je prošao pored njih bez pozdravljanja”, što nisi objasnio kako je moguće da tog istog Davida Dragičevića nisu snimile kamere sa bankomata na knjižari “Kultura”; pored kojeg je, prema tvojim riječima, prošao, dolazeći iz pravca NLB banke. -Bajiću, da Davida Dragičevića nisu snimile te kamere utvrdio je Siniša Kostrešević, izuzimanjem video snimaka sa njih. Zašto ga nisi pitao kako je to moguće?!

-Bajiću, u Izvještaju MUP RS Anketnom odboru (formiranom 11.05.2018. godine), na strani 8, navedeno je sledeće:
“Prilikom pregleda ulica pronađena su dva snimka i to snimak video nadzora sa bankomata Sber banke i video nadzor kladionice Mocart u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića. Navedeni materijal dostavljen je Tužilaštvu. Analizom snimaka koji su dostavljeni, nije primijećeno kretnje pokojnog Davida Dragičevića pored navedenih objekata”!!!


-Bajiću, kako je to moguće?

-Bajiću, to Nije Moguće i to je samo jedan od dokaza da je tvoja Naredba donesena sa ciljem zaštite onih koji su likvidirali Davida Dragičevića, a da joj cilj nije istina.

Bankomat na knjićari "Kultura"
-Bajiću, tvoja Naredba je, takođe, jasan putokaz Lepiru i Vreći šta im je činiti dalje. Ovaj put Javan!

-Bajiću, Cijeneći navode iz tvoje Naredbe i sve činjenice i dokaze na koje kao autor ukazuješ, zaključio sam da ta Naredba nije donesena na osnovu relevantnih saznanja ili dokaza na osnovu kojih iznosiš svoje navode, već se (gotovo) u cjelini radi o konstrukcijama i proizvoljnim konstatacijama.


-Bajiću, nastaviće se…