субота, 7. јул 2018.

Spasenija Aranđelović na Davidovom Trgu: Pokušali su da me udave, jer mama traži istinu koju ne smije da saznaSpasenija Aranđelović: Moja Danijela je ubijena 2002. godine. 

Saznala sam da je Danijela izgubila život, ali nisam saznala kako. Istraživala sam 15 godina i saznala sam da to i nije bila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovala Danijela. 

Tortura se 15 godina nastavlja nad nama da se ne otkriju tatini sinovi.


Pokušali su da me udave, jer mama traži istinu koju ne smije da sazna.