субота, 07. јул 2018.

Mahir Mujić: Napravio sam 200.000 koraka za ova dva momka, Davida i Dženana, za Istinu i PravduMahir Mujić: Trčao sam četiri dana iz Sarajeva za Banjaluku. 

Napravio sam 200.000 koraka za ova dva momka, Davida i Dženana, za Istinu i Pravdu. 

Znam da bi oni to radili za mene. 

Pitali su me da li ću moći? Znao sam da mogu. 

Izdržao sam, jer mi je Bog pomogao da sve ovo završim bez ijednog žulja, bez ijedne povrede. 

Izdržao sam zbog dva oca, zbog dva najveća lava u ovoj državi. 


Samo sam na njih mislio.