четвртак, 5. јул 2018.

Dosje Metastaze Karcinoma Pravosuđa: Lepir i Vrećo su Zločinci Velikog kalibra, Zlotvori i Pomagači Ubica i Naručilaca Ubistva Davida Dragičevića

piše: Slobodan Vasković

Glavni okružni tužilac Želimir Lepir i Dalibor Vrećo, postupajući tužilac u pedmetu Ubistva Davida Dragičevića, su metastaze karcinoma koji je duboko zahvatio prvasuđe oba entiteta i BiH.


Njihovo promptno udaljavanje iz predmeta Ubistva Davida Dragičevića, ali i iz pravosuđa bila bi jedina ispravna mjera, koja bi se trebala primijeniti protiv dvojice Neljudi, Monstruma koji su teško ukaljali tužilačku funkciju.

Ono što je taj dvojac Neljudi, Saučesnika u Ubistvu Davida Dragičevića, napisao u Saopštenju za javnost (04.07.), ali i u Naredbi o sprovođenju istrage o Ubistvu Davida Dragičevića, u stvari je jedino direktan dokaz o njihovom svjesnom prikrivanju Naručilaca Ubistva, Ubica i ostalih saučesnika, a nikako pokretanje istrage o likvidaciji Davida Dragičevića.

Štaviše, Naredba je napisana tako da je praktično nemoguće dokazati da je David ubijen, čak i da su sve činjenice koje su oni naveli u tom dokumentu istinite, a ogromna većina nije.

Lepir i Vrećo nisu pisali “u četiri ruke” Naredbu o istrazi, već “u osam”, zajedno sa Draganom Lukačem, ministrom unutrašnjih poslova RS i načelnikom Uprave za organizovani kriminal Darkom Ilićem, takođe saučesnicima u Teškom ubistvu Davida Dragičevića.


Cilj cijelog prljavog, pokvarenog, podlog igrokaza, u kojem igraju Lepir i Vrećo, a režiraju ga Lukač i Ilić, jeste pokušaj da se javnost ponovo izmanipuliše i to opet lažima iznesenim na pres konferenciji 26.03.

Zločinci neće dozvoliti da se Ubice pronađu
Oni neće, ne dozvoljavaju, niti će ikada dozvoliti da se Ubice i Naručioci Ubistva privedu pravdi, dok god su na funkcijama. U to nema nikakve dileme, nakon saopštenja Tužilaštva, koje potpisuje Lepir i Naredbe o sprovođenju istrage, koju potpisuje Vrećo. I kakva je to uopšte Naredba u kojoj se zločin Teškog Ubistva karakteriše kao "ubistvo u najnižem stepenom vjerovatnoće ili utapanje kao posledica bježanja"?! Ne može biti i jedno i drugo, može biti ilijedno ili drugo, tako da ni dalje ne spotoji jasna i precizna kvalifikacija zločina Teškog Ubistva Davida Dragičevića!

“Takvu Naredbu ne bi napisao ni najgori student prava, a niko sa njom ne bi položio na ispitu iz krivičnog prava”; saopštili su mi stručnjaci iz ove oblasti.


Prema njihovim riječima, ono što su Vrećo i Lepir napisali, po diktatu Lukača i Ilića, kao činjenični opis djela ne ispunjava biće krivičnog djela ubistva. 

“Između radnje krivičnog djela kao djela i same smrti lica mora postojati direktna uzročnost: Radnja činjenja direktno mora prouzrokovati posljedicu djela, u  konkretnom slučaju smrt lica da bi bilo krivično djelo ubistva. Čak i kada bi dokazali činjenicni opis, kako su ga postavili Lepir i Vrećo, teško da bi ijedan sud prihvatio kvalifikaciju ubistvo; U najboljem slučaju neko drugo krivično djelo protiv života i tijela, ali ubistvo teško, gotovo nikako”!

“Na osnovu rezultata do sada provedenih istražnih radnji utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je dana 18.03.2018.godine, oko 04.00 časa, u Banjaluci, u Ulici Velibora Janjetovića Janje, u blizini obale rijeke Crkvene, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih ( dva ili tri za sada nepoznata izvršioca) kojom prilikom je oštećeni Dragičević David plašeći se za svoj život, bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene, visine oko 4,5 metra, u nabujalu rijeku Crkvenu ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u rijeku Crkvenu, da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća u vodu, kod oštećenog nastupila smrt usljed utopljenja u vodi, a leš oštećenog je dana 24.03.2018. godine, pronađen u rijeci Crkvena u neposrednoj blizini ušća u rijeku Vrbas. Prema tome, tužilaštvo u daljem radu nastavlja istragu radi rasvjetljavanja i utvrđivanja činjenica u vezi gore opisane izreke naredbe o sprovođenju istrage”, navedeno je u saopštenju Tužilaštva.

Pod uslovom da je istinito što je navedeno u saopštenju (a nije istinito), ako su Davida gurnuli, onda bi moglo biti ubistvo, ali ako nisu - pad u bijegu nije nešto što može biti stavljeno na teret bilo kome, tako da bi ostalo samo osnovno djelo ugrožavanja sigurnosti, a smrt u bijegu bi se samo cijenila kao otežavajuća okolnost kod odmjeravanja kazne, kažu moji sagovornici.

Prema njihovim riječima, nema suda na ovom svijetu koji bi bez direktnog fizičkog kontakta i direktnog uzrokovanja smrti, pa i guranjem u vodu, presudio ubistvo.
“Kako u Vrećinoj naredbi ne postoji kvalifikovani oblik smrt uopšte ne ulazi u sastav djela, nego se tretira samo kao otežavajuća okolnost kod odmjeravanja kazne”, navodi se u saopštenju.


Jasno je iz saopštenja Tužilaštva, kao i iz Vrećine naredbe, da oni nemaju precizno definisanu kvalifikaciju šta se zaista desilo, pa prema tome njihove tvrdnje da istražuju Ubistvo Davida Dragičevića su netačne, a jedino što je tačno jeste da oni pokušavaju kupiti vrijeme, najvjerovatnije i dalje kršeći zakone - privodeći dva ili tri “žrtvena jarca” koji će, nakon određenog vremena, biti pušteni na slobodu zbog nedostatka dokaza.

Zločinci
Lepir i Vrećo su Zločinci Velikog kalibra, Zlotvori i Pomagači Ubica i Naručilaca Ubistva, ne samo zbog višemjesečnog opstruisanja istrage, potom potpuno nepreciznog kvalifikovanja djela, već i zbog toga što je cijela njihova priča na jednoj staklenoj nozi; Čak nije ni na četiri!!!

Lepir i Vrećo su kompletan “slučaj” postavili na osnovu laži iznesenih na pres konferenciji 26.03., koju su održali Ilć i Željko Karan, patolog i saučesnik u ubistvu, a prethodno su sve dogovorili sa Lukačem i Darkom Ćulumom, direkotorom Policije, saučesnikom u likvidaciji Davida Dragičevića.Prvo, Lepir i Vrećo tvrde da se David utopio, što nije dokazano, jer Karan u svom obdukcionom nalazu nije utvrdio i dokazao utopljenje, iako jeste napisao da se David utopio. Isto je učinio i Ivica Milosavljević, koji je radio reobdukciju, iako nije imao na osnovu čega utvrditi utopljenje.

Karanov postupak i obducentski nalaz su, sa aspekta struke, potpuna katastrofa, bezvrijedni, a činjenica da se o nekim povredama izjašnjavao sa “najvjerovatnije”, ponižavajuća je po struku.

Već sam objavio da je Karan, u nalazu obdukcije, naveo da se mulj nalazi u nosu i ustima, da se “mjestimično muljevit sadržaj cijedi iz presječenih dušnica i dušničica”, ali, prema njegovom nalazu, ni mulja ni muljevitog sadržaja nema ni u plućima ni u dušniku ubijenog Davida Dragičevića.

Karan  ni riječi o mulju u dušniku
“Kako nema mulja u svim disajnim organima pokojnog Davida”, ključno je pitanje koje se nametnulo nakon svih razgovora sa stručnjacima iz sudske medicine koje sam vodio.

“Nemoguće je da se mulj nalazi u u nosu, ustima i završnim dijelovima dijasnih puteva - dušnicama i dušničicama, a da ga nema u dušniku i glavnoj dušnici. Nema ga u traheji, ali ga ima u alveolama. Ako je mulj ušao na nos i usta mora doći u pluća, a tamo nije nađen. To je najveća nelogičnost obducenstkog nalaza Karana”, reklo mi je nekoliko vodećih stručnjaka iz oblasti sudske medicine. 

Karan ni riječi o mulju u plućima
Potpuno je neobjašnjivo kako mulja nema u svim disajnim organima?! 

Ovo pitanje otvara i pitanje tačnosti Karanovog nalaza po pitanju načina smrti Davida Dragičevića?! 

Takođe sam objavio da Dr Ivica Milosavljević, patolog sa VMA, nije ni na koji način reobdukcijom mogao utvrditi da je smrt Davida Dragičevića nastupila usled utopljenja u vodi.

Navedeno mi je potvrdilo nekoliko eksperata iz oblasti sudske medicine sa kojima sam prethodnih dana razgovarao. 

“Smrt je nasilna i nastupila je neposredno usled utopljenja u vodi”, naveo je Milosavljević u svom reobdukcionom nalazu. 

Milosavljević: Smrt nastupila usled utopljenja u vodi
Na osnovu čega je Ivica Milosavljević ustvrdio da je smrt nastupila usljed utopljenja?

“Tokom reobdukcije on to jednostavno nije mogao utvrditi, jer je Karan tokom obdukcije sve najvažnije dijelove tijela isjekao, obdukovao i isprao. To je način rada, tako da Milosavljević nije mogao vidjeti i konstatovati utopljenje”, naglasili su eksperti iz oblasti sudske medicine.

Sam Milosavljević u svom nalazu navodi da “u ustima, nosu, ušima… nema stranog sadržaja”, čime, defakto, potvrđuje navode mojih sagovornika.

Milosavljević: U ustima, nosu... nema stranog sadržaja
Takođe, Milosavljević uopšte ne navodi bilo kakav “strani sadržaj”, mulj ili muljeviti sadržaj u ostalim disajnim organima - plućima i dušniku.

Dio “Iz presečenih dušnica i dušničica cedi se tečan, sitnopenušav, zamućen, mestimično muljevit sadržaj” Milosavljević je doslovno, od riječi do riječi, prepisao iz Karanovog nalaza.

Milosavljević prepisao dio Karanovog nalaza o dušnicama i dušničicama
U Karanovom nalazu se navodi: “Iz presječenih dušnica i dušničica cijedi se tečan, sitnopjenušav, mjestimično zamućen, mestimično muljevit sadržaj”! 

Karanov nalaz o dušnicama i dušničicama
Jasno je da Milosavljević, tokom reobdukcije, nije mogo vidjeti taj sadržaj, jer su svi dijelovi obdukovanog tijela isprani.  

“Reobdukcijom se pravi uzrok smrti ne može utvrditi! Milosavljević je mogao jedino konstatovati početne truležne promjene i kraj priče”, zaključili su eskeprti sudske medicine sa kojima sam razgovarao. 

Oni su još dodali da bi sasvim druga stvar bila da je Milosavljević radio kao vještak na slučaju, “ali on je radio kao obducent, a tako se u svom nalazu i izjasnio”!

Oba obducenta, i dr Ivica Milosavljević i Željko Karan, su se potpuno protivpravno ponašali i načinili su brojne propuste koji su, sa aspekta struke, neoprostivi. Neoprostivi su i sa aspekta ljekarske etike, morala, ali i sa brojnih zakonskih aspekata!

Jednostavnije rečeno, Milosavljevićev nalaz po pitanju uzroka smrti je potpuno proizvoljan i nikako se ne bi mogao nazvati tačnim!


Milosavljević je reobdukciju uradio 28.03., dok je Karan obdukciju uradio 25.03. ove godine.

David je zadavljen ili ugušen
Mnogo je bliže istini da je David ili zadavljen ili ugušen, o čemu su mi svjedočili eksperti iz oblasti sudske medicine. Nikakav zagrebački nalaz ne može promijeniti notorne činjenice koje navodim. 

Davor Dragičević je nedavno javno iznio da je njegov sin zadavljen, pa tek potom bačen u kanalizaciju.“David je zadavljen i položen nakon ubistva u kanalizaciju”, rekao je Davor Dragičević prije nekoliko dana na Trgu Krajine, tokom mirnog okupljanja građana koji zahtijevaju Istinu i Pravdu u ovom slučaju.

Razgovarao sam ponovo sa vrhunskim ekspertima iz oblasti sudske medicine, koji nisu isključili da je “David Dragičević zadavljen”.

Prezentovao sam im sve fotografije obdukcije i reobdukcije, kao i brojne druge dokaze do kojih sam došao.

Oni ne isključuju mogućnost da je zadavljen posebno zbog činjenice da je ukraden dio dokaznog materijala - komad odjeće (donji veš, gaće), na kojem bi ostali tragovi koji bi potvrdili taj način likvidacije.


Uznemirujući sadržaj: Fotografija snimljena pred obdukciju tijela Davida Dragičevića
Fotografiju objavljujem uz dozvolu Davora Dragičevića
“U tom slučaju na donjem vešu bi ostali tragovi velike količine urina, ejakulacije i izmeta”, saopštili su stručnjaci u razgovoru sa mnom za ovaj blog.

Na moje pitanje kako objašnjavaju činjenicu da je patolog Željko Karan pred Anketnim odboom naveo da je našao “takozvanu utopljeničku pjenu tačno tamo gdje je trebalo”, moji sagovornici su istakli da je Karan površan, neznalica i da je veliko pitanje “šta je on uopšte vidio”.

“Iskreno, njegov obdukcioni nalaz je takav da je on optužnica protiv njega, nikako dokaz za Tužilaštvo ili Sud”, rekli su moji sagovornici.


Dalje navode da je Karan naveo kako je našao “bijelu pjenu”, premda je “ona morala biti sukrvičava, jer pucaju, između ostalog, alveole tokom prodora vode u disajne organe”.

Naglasili su i da Karan nije rekao ni riječ oko “utopljeničke pečurke” koja se pojavi na ulaznim disajnim organima utopljenika (nos i usta).

“Mogla je ona biti obrisana tokom transporta tijela, ali njeni mikroskopski dijelovi su se morali naći u bradi i brkovima. O tome nema ni riječi u Karanovom nalazu”, saopštili su moji sagovornici. 

Eksperti sudske medicine nisu isključili ni mogućnost asfiliksije, odnosno ugušenja. 
“Pritiskom na disajne otvore, nos i usta, rukom ili nekim platnenim predmetom, sasvim je moguće da je ugušen. Dobrim dijelom na to ukazuje i činjenica da nema vode u svim disajnim organima”, navode moji sagovornici, eksperti sudske medicine.

Prema njihovim riječima, posebno su indikativni brojni krvi podlivi u ustima na koje nijedan obducent nije uopšte obratio pažnju.
“Povrede u ustima (veliki krvni podlivi) sluzokože gornje usne na granici sa desnima i iste takve povrede u donjem dijelu usta, ukazuju na ugušenje”, rekli su mi stručnjaci sudske medicine.

Krvni podlivi, naveli su oni, mogli bi biti posledica pritiska šakom na taj dio lica.

Kao dodatne dokaze naveli su činjenicu da su ukradene gaće, koje bi se mogle ispostaviti ključni dokaz, o načinu na koji je ubijen David Dragičević.

Bitno je napomenuti da je nestala i Davidova marama, koju je nosio na glavi u noći 18.03., a ta marama bi upravo mogla biti platneni predmet kojim je onemogućen dotok vazduha, odnosno kiseonika, što je izazvalo smrt.Bacanje u vodu tijela Davida Dragičevića bilo je samo, u navedenim slučajevima, pokušaj odvlačenja pažnje od stvarnog uzroka smrti. 

Lepirove i Vrećine laži o tome da David nije otet i zlostavljan
 “David Dragičević, nije otet, zarobljen i zlostavljan. Za ovo ne postoji niti jedna indicija, osnov sumnje niti dokaz. Ovakav zaključak temelji se na nalazu vještaka medicinske struke, iz kojeg ne proizilazi postojanje bilo kakvih povreda koje bi ukazivale na otmicu, vezivanje, silovanje oštećenog i slično. Ovo činjenično stanje suprotno je tvrdnjama oštećenog oca i dijela javnosti koja stalno potencira da je lice oteto i držano u zarobljeništvu, a onda likvidirano. - David Dragičević nije pretučen šipkama, palicama, od strane veće skupine ljudi, kako takođe tvrde oštećeni i dio javnosti. Ovo stanovište potvrđuje logički i činjenica da su na tijelu pronađene samo lake tjelesne povrede, bez bilo kakvih lomova. - U tijelu Davida Dragičevića pronađeno je prisustvo alkohola u količini od 1,58 promila, prema nalazu KTC Banja Luka, a prema nalazu VMA iz Beograda 130 promila u krvi, a 2,59 promila u urinu. - Na tamelju nalaza vještaka medicinske struke (Karan Željke, Milosavljević Ivice, kao i tima vještaka iz Zagreba), utvrđeno je, da je do utopljenja došlo upravo 18.03.2018. godine, i da je leš proveo u vodi do 24.03.2018. godine, kada je pronađen u rijeci Crkvena”, navedeno je u Lepirovom saopštenju, koje je kraća verzija Naredbe o sprovođenju istrage koju je izdao Vrećo, monstruozni prljavi bot “Milica Vukmir”.

Logika Lepira i Vreće je zločinačka - Ne postoji na planeti laboratorija niti obducent koji će utvrditi precizno vrijeme srmti kod tijela koje je određen period provelo u vodi.

Prema tome, notorna je laž da se David Dragičević utopio 18.03. u 4 časa ujutro. O tome svjedoči i fotografija sa obdukcije na kojoj je vidljivo da su smežurani samo vrhovi prstiju Ubijenog Davida, ne i cijele šake i dlanovi (“ruke pralje”), što pokazuje da je tijelo provelo najviše desetak časova u vodi.

O tome da su povrede teške svjedoči fotografija 24 sa obdukcije.

“Povrede na glavi Davida Dragičevića su zaživotne i nisu nastale kao posledica njegovog pada i udara u čvrsto tle”, saopštili su mi stručnjaci sudske medicine sa kojima sam razgovarao prethodnih dana.

Prema njihovim riječima, te povrede su nastale kao posledica niza snažnih udaraca tupim predmetima u glavu Davida Dragičevića.

Uznemirujući sadržaj: Fotografija obdukcije tijela Davida Dragičevića
“Udaren je najmanje deset puta u glavu i to vrlo snažno tupim predmetima. O tome svjedoče ogromni krvni podlivi na slici broj 24., koja je dio fotodokumentacije obdukcionog nalaza Željka Karana”, saopštili su moji sagovornici kojima sam na uvid stavio kompletnu dokumentaciju i fotodokumentaciju sa obdukcije i reobdukcije tijela Ubijenog Davida Dragičevića, kao i druge dokumente koji svjedoče o tom teškom zločinu.

Na moje pitanje da li se radi o lakšim tjelesnim povredama, eksperti sudske medicine su kazali da je nesporno kako je riječ o teškim povredama i da su oba obducenta, koji su radili obdukciju/reobdukciju tijela Davida Dragičevića, napravili neoprostive greške.

Jedna od tih grešaka je što nisu naveli precizno veličinu ovih ogromnih krvnih podliva na glavi Davida Dragičevića, njihov broj, predmete kojima su nanesene, kao i moguće posledice po njegov mozak koje su ti snažni udarci, bez sumnje, uzrokovali.

“Oni su naveli samo da postoje krvni podlivi i ništa više od toga, povrede su okarakterisali lakšim, a slika broj 24 ih potpuno demantuje, jer se na njoj vidi, kroz veličinu i broj podliva, razorna snaga višestrukih udaraca u glavu Davida Dragičevića”, saopštili su moji sagovornici.


Izuzetno uznemirujući sadržaj: Fotografija 24 sa obdukcije tijela Davida Dragičevića
Fotografiju objavljujem uz odobrenje Davora Dragičevića 
Prema njihovim riječima, potpuno je neshvatljivo da u obdukcionim nalazima nema pojašnjenja ni za jednu povredu na tijelu.

Eksperti sa kojima sam razgovarao ukazali su na još niz velikih krvnih podliva na drugim dijelovima tijela Ubijenog Davida Dragičevića, koji su nastali kao posledica snažnih, višestrukih, udaraca tupim predmetima. Svi ti podlivi se vide na fotografijama i nemoguće ih je demantovati, još manje tvrditi da “nisu posledica krivičnog djela”, kao što je to tvrdio Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova.


Uznemirujući sadržaj: Fotografija snimljena prije obdukcije tijela Davida Dragičevića

Da ponovim: Povrede na glavi i tijelu Davida Dragičevića nisu, prema riječima eksperata sudske medicine sa kojima sam razgovarao, nastale padom na tvrdu podlogu, što u potpunosti demantuje Lukača u njegovim daljim nastojanjima da zaštiti stvarne ubice i nalogodavce teškog zločina Ubistva počinjenog nad Davidom Dragičevićem. 
Na tom fonu ostalo je i Tužilaštvo, koje je djelovalo "nezavisno" samo dok "trepneš okom" - preciznije, dok nisu izdali sramno saopštenje: U kojem ne objašnjavaju kako je moguće da se David utopio, a da mu u svim disajnim organima nema mulja/muljevitog sadržaja; U kojem se pozivaju na drugi, reobdukcioni, nalaz, koji i nije mogao utvrditi utapanje, jer su svi organi nakon prve obdukcije oprani. Uz to je i nezakonit; Nemaju nikakvo objašnjenje kako je David dospio u ulicu Velibora Janjetovića Janje; Zašto je izjava gospođe iz te ulice "koja je nešto čula", validnija od izjave gospođe koja je "vidjela tuču" iza Metalske škole...

LSD-ija i THC-a nema, ali i dalje ima Lukača i Ilića
“Na osnovu izvještaja o rezultatima toksikološko-hemijske analize izvršene od strane Odjeljenja za toksikološku hemiju, Centra za kontrolu trovanja VMA u Beogradu, uvrđeno je da u krvi i urinu oštećenog Davida Dragičevića nije dokazano prisustvo opojnih droga (u izvještaju su detaljno pobrojani opijati na koje su testirani krv i urin oštećenog)”, navedeno je u Lepirovom saopštenju. 
Navedeno je jedna od rijetkih istina u saopštenju, ali se sada postavlja pitanje kako su Lukač i Ilić još uvijek na svojim funkcijama, iako su slagali javnost da je David bio drogiran velikom količinom LSD-ija i THC-a?!

“Ljekari su isključili mogućnost da je tijelo Davida Dragičevića palo sa mosta direktno u vodu bez kontakta sa preprekama, već upravo padom i klizanjem niz strminu (kameni dio obale). - Smrt Davida Dragičevića nastupila je utapanjem u vodi (rječica Crkvena). - Sa velikim stepenom vjerovatnoće utvrdili smo putanju kretanja Davida Dragičevića, u toku noći iz grada ka mjestu gdje se dogodio kritični događaj. - Provođenjem dodatnih istražnih radnji, došli smo do osnova sumnje (najniži stepen vjerovatnoće) da je do utopljenja i dospijeća Davida Dragičevića u rječicu došlo na način kako smo definisali u naredbi o sprovođenju istrage zbog krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 37. istog zakona. Naime, na osnovu rezultata do sada provedenih istražnih radnji utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je dana 18.03.2018.godine, oko 04.00 časa, u Banjaluci, u Ulici Velibora Janjetovića Janje, u blizini obale rijeke Crkvene, došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između oštećenog i osumnjičenih ( dva ili tri za sada nepoznata izvršioca) kojom prilikom je oštećeni Dragičević David plašeći se za svoj život, bježao od izvršilaca i pao niz strmu obalu rijeke Crkvene, visine oko 4,5 metra, u nabujalu rijeku Crkvenu ili su ga izvršioci sa iste obale gurnuli u rijeku Crkvenu, da bi u kratkom vremenskom periodu nakon dospijeća u vodu, kod oštećenog nastupila smrt usljed utopljenja u vodi, a leš oštećenog je dana 24.03.2018. godine, pronađen u rijeci Crkvena u neposrednoj blizini ušća u rijeku Vrbas. Prema tome, tužilaštvo u daljem radu nastavlja istragu radi rasvjetljavanja i utvrđivanja činjenica u vezi gore opisane izreke naredbe o sprovođenju istrage”, navedeno je u saopštenju Lepira.

Lepirove i Lukačeve laži 
Sa kojim “stepenom vjerovatnoće” su uopšte došli do zaključka da je David te noći bio u ulici Velibora Janjetovića Janje? Isključivo sa velikim stepenom pritiska i podništva Lukaču i Iliću - jedino je izvjestan taj stepen vjerovatnoće za Lepira i Vreću.

Drugog nema, jer je Agencija za forenziku iz Istočnog Sarajeva utvrdila da nije moguće identifikovati osobe sa snimaka nadzornih kamera “Apartmana Vesto”, MK. dok je Gregor Kovač, forenzičar iz Celja, ustvrdio isto.

Stručnjak iz Slovenije Gregor Kovač (iz Celja), koji je izvršio analizu snimaka video kamere za aprtamana “Vesto” (u noći 18.03.), za “Večer” izjavio da Lukač nije rekao istinu, (na sjednici parlamenta 10.05.), kada je, pozivajući se na njegov nalaz, ustvrdio “da postoji 80 posto vjerovatnoće da je sigurnosna kamera sa apartmana Vesto snimila Davida Dragićevića”.

Kovač je za “Večer” (18.05.)  rekao da su Lukačevi navodi netačni, jer se, kako je naveo, zaključci njegove analize ne mogu dati kao procenat. Kovač je za “Večer” objasnio da analizira visinu osobe i njegove cipele i da je prema ovim pokazateljima primijetio sličnost, ali identitet lica na fotografijama ne može potvrditi.

Lepir i Vrećo Lažu! Nemaju nijedan jedini dokaz da je David bio u pomenutoj ulici, a sva priča oko svjedokinje i “dva do tri lica” previše podsječa na “Zataškavanje a la Čađo”!

Nesporno je da je Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja dostavila i MUP-u RS i Okružnom tužilaštvu Izvještaj u kojem se navodi da je nesporno utvrđeno da se ne može utvrditi identitet lica snimljenih nadzornim kamerama apartmana “Vesto”, u noći 18.03., u periodu od 02 časa 52 minuta do 03 časa 42 minuta.  Baš za to vrijeme su Lukač i Ilić, uz podršku podlog beskičmenjaka Ćuluma, tvrdili da je David bio u kući.I za kraj ovog dijela: Gdje je Kuća sa Lauša, Kuća Rađenovih, koja je navodno opljačkana i kako je “nestala” iz Vrećine i Lepirove istrage, kao i predmeti iz nje “pronađeni” u džepovima Davida Dragičevića?!

Gdje je ukradeni dokazni materijal, odjeća koja je bila na Davidovom tijelu kada je pronađen - donji veš (gaće)?!

Ako ovaj slučj hoće da se riješi, onda pod hitno treba uhapsiti prvo Vreću, potom Lepira, pa redom ostale. Drugog načina nema. 


Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, rekao je da su njegovog sina likvidirali pojedini pripadnici MUP RS, 23.03.2018. godine. Naveo je, 02.07., da je David ubijen tačno u 22 časa i 17 minuta. 

Nakon toga njegovo tijelo je bačeno u kanalizaciju Crkvena.

“Zadnji put je mučen između 20 časova i 21 čas i 30 minuta, 23.03.2018. godine”, rekao je Dragičević.
Tijelo Davida Dragičevića nađeno je u kanalizaciji Crkvena 24.03. ove godine.

Davor Dragičević apsolutno je u pravu kada tvrdi da su njegovog sina Davida likvidirali pojedini pripadnici MUP-a RS. Isti su, ujedno, i članovi NarkoKartela koji hara Banjalukom, ali i drugim gradovima u RS.
Saučesnici u Ubistvu Davida Dragičevića su Dragan Lukač, Darko Ilić, Darko Ćulum, Nedeljko Lubura, Dejan Mitrić, Bojan Karanović (svi pripadnici MUP RS); tužioci Želimir Lepir, Dalibor Vrećo, Saša Labotić, Željko Karan, patolog, Mišo i Đorđe Rađen i drugi… (nastaviće se)

Dodatak 1: Vasković još 25.04. objavio ključni dio Vrećine i Lepirove Naredbe u tekstu "Karanovo Lažiranje Karana za Plan B - Namještaljku (25.04.)"


U navedenom tekstu sam detaljno pojasnio zašto je Karan bio prisiljen da demantuje sam sebe, a veoma je bitan, zbog Lepira, Vreće i Lukača, dio sa podnaslovom “Plan B” u kojem sam ja još 25.aprila ove godine hirurški precizno predvidio šta će on da kaže 04.07. ove godine.

Plan B - Žrtveni Jarac
Vratimo se Karanovom vremenu Smrti iz Potvrde.Zašto je bilo potrebno precizirati da je Vrijeme Smrti nastupilo 18.03. u 4 časa ujutro?!

Prvo, da bi se pokušalo ostati na tvrdnji “o zadesnoj smrti”, koja je potpuno deplasirana, nakon niza dokaza koji su isplivali.

Drugi razog je bio Plan B: pokušaj Namještaljke, ako “zadesna smrt ili suicid nikako ne prođu”; Tužilaštvo (čitaj Dalibor Vrećo, ali ima ih još) i Ilić su, prije objave nalaza "Reobdukcije”, pronašli “Svjedoka” koji je trebalo/bio spreman da potvrdi da se “tuča desila u blizini Kuće na Laušu”, u noći 18.03., “oko 4 časa ujutro”, nakon čega se čulo “vrištanje i bacanje tijela u vodu”!Poznato mi je i ko je trebalo da bude optužen, ali to još uvijek ne mogu navesti! Jedino mogu napisati da su Trojica trebala biti optužena, od kojih bi jedan bio označen kao Ubica (navodno psihički labilan), a druga dvojica kao pomagači. 

Ovaj scenario i dalje je moguće realizovati iz prostog razloga što Reobdukcija, koju je uradio doktor Ivica Milosavljević, za Tužilaštvo ne postoji, jer oni nisu izdali nalog za nju, već samo sa Karanovu obdukciju. 

Međutim, Reobdukcija, Vrijeme Smrti navedeno u njoj (između 20.03-24.03.) u velikoj mjeri ometaju Plan B.

Da dodam i sledeće - ako nisam bio u pravu za “Žrtvene jarčeve” tog 25.04., šta su onda Tužilaštvo i MUP RS čekali sa podizanjem optužnice protiv tih lica više od dva i po mjeseca?! Jer sve te informacije koje sam tog 25.04. objavio, dobio sam od svojih izvora iz Tužilaštva i MUP RS!

Dodatak: Sramno saopštenje Okružnog tužilaštva koje i dalje radi na prikrivanju Nalogodavaca Ubistva, Ubica i njihovih saučesnika - Istraga o Ubistvu u "najnižem stepenu vjerovatnoće", plus ostale laži pročitajte u njihovom pamfletu