уторак, 04. април 2017.

Vladina uredba za Fond zdravstva - aktiviranje troška od 23 miliona KM za IT usluge

piše: Slobodan Vasković

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu. 

Uredba je objavljena u Službenom glasniku broj 30. od 29. marta 2017. godine.

Uredbu je potpisala predsjednica Vlade Željka Cvijanović, a njome se otvara mogućnost realizacije posla nabavka IT opreme u iznosu od 23 miliona KM za Fond zdravstvenog osiguranja RS. 

Interesantno je da se u članu 21. ove Uredbe navodi da se ona primjenjuje do donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Nejasno je zbog čega se odmah nije išlo na donošenje novih zakona, već se ova oblast reguliše Uredbom.  

Da bi se ovaj posao realizovao, Planom javnih nabavki Fonda zdravstva za 2017. godinu bilo je, prvobitno,  predviđeno da se za posao isporuke “hardvera, softvera, elektronskih kartica i čitača za IZIS” utroši 17.400.000 KM (bez PDV-a).

Upravni odbor Fonda je 23.01.2017. godine, donio Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Fonda zdravstva za 2017. godinu, u kojoj je precizirano da se kod nabavke pod rednim brojem 17 mijenja iznos procijenjene vrijednosti i da se on povećava sa 17.400.000 KM (bez PDV-a) na 23.247.863 KM (bez PDV-a).

Cijeli posao je dogovoren još prošle godine i sada je u fazi realizacije.

Fond nema novca za najosnovnije medicinske preparate potrebne zdravstvenim ustanovama, ali ga mora naći za kupovinu IT opreme.

Ukupna vrijednost realizacije Uredbe o integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu iznosi 35 miliona KM, od čega će 23 miliona biti realizovana/utrošena u ovoj godini, a ostatak od 12 miliona u narednoj. 

Da bi Fond realizovao ovaj posao, zadužiće se u 2017. godini za cca 44 miliona KM.