недеља, 20. јун 2021.

Nastavak psihičkog nasilja nad Djetetom uz direktnu pomoć i podršku dječijeg psihijatra dr Ranke Kalinić i dr Aleksandra Milića

Milej/UNICEF

Piše: Slobodan Vasković


1.

Već sam u dva teksta detaljno objasnio kako je dr Ranka Kalinić, zaposlena u Domu zdravlja Banjaluka, svojim javašlukom, nebrigom i potpuno pogrešnim, antiljekarskim pristupom, omogućila nasilje nad trogodišnjim dječakom, čije ime, kao ni njegovih roditelja ne objavljujem iz razumljivih razloga.


2.

Nažalost, nasilje se nastavilo, a dr Kalinić pokušava da novim “vještačenjima” tog slučaja pokrije svoje kobne greške koje je napravila i omogućila Majci Nasilniku dalje ugrožavanje Djeteta.


3.

Nesavjesna, beskrupulozna dr Kalinić zatražila je “stručnu” pomoć “kolega” i našla je u dr Aleksandu Miliću koji je “potvrdio” njen nalaz, a, da pri tom, nije saslušao šta ima da kaže Otac. Primijenio je istu "dijagnozu" kao i dr Kalinić, koja nije, takođe, saslušala oca, a donijela je nalaz koji mu je onemogućio d aviša dijete, a Majci da nastavi vršenje nasilja nad djetetom.


Dr Milić je počinio kriminalno djleo, kao i dr Kalinić i oboje trebaju izgubiti ljekarsku licencu zbog toga što su svojim bahatim ponašanjem omogućili nastavak Nasilja nad Djetetom. Od života Djeteta bilo im je važnije pokušati prikriti teške propuste dr Kalinić.


dr Ranka Kalinić

4.

Ono što je tragično jeste činjenica da iz primjera višemjesečnog psihičkog nasilja nad djetetom od tri godine, koje čini Majka Nasilnik, jedino je jasno, ne samo da sistem ne funkcioniše, čak ni u ovakvim situacijama, nego i da su majke – nasilnici zaštićene upravo od onih koji se navodno bave liječenjem djece, kao što je narečena dr Kalinić i njen “zsštitnik” dr Milić.


Iako su, prvenstveno, dužni raditi u interesu Djeteta, oboje nesavjesnih, beskrupuloznih ljekara rade protiv Djeteta.


5.

Nažalost, Majke Nasilnici u ovom i ovakvom sistemu uglavnom uspijevaju upravo uz pomoć ovakvih “stručnjaka” uništiti psihičko zdravlje svoje djece, što je glavni razlog objavljivanja cijelog slučaja, kako bi se pokušalo spriječiti dalje razorno djelovanje po Dijete. 


6.

Drugi razlog je da se dr Kalinić i dr Milić dovedu pred Sud da odgovaraju zbog monstruoznih nalaza koje pišu po narudžbi i tako roditelju – zlostavljaču pružaju direktnu pomoć i podršku u daljem zlostavljanju djeteta.


7.

Dr Kalinić, dječiji psihijatar monstrum, očigledno zbog objavljivanja dva teksta o njenim neljudskim postupcima na štetu Djeteta, nije smjela pristupiti na ročište pred Centrom za socijalni rad Modriča zakazanom za 11.06.2021. godine.


Na ročište je bila pozvana kao svjedok i bila je dužna odazvati se.


Umjesto toga, podneskom od 3.6.2021., godine obavijestila je Centar da nije u mogućnosti odazvati se na raspravu, ne objašnjavajući razloge te nemogućnosti. 


Ujedno je navela da je na sva pitanja voljna odgovoriti pismenim putem. 8.

Jasno je da se svjedoci ne mogu izjašnjavati pismenim putem, ali je jasno i da dr Kalinić očigledno ne stoji iza svog nalaza i mišljenja, te nije mogla usmeno i direktno obrazložiti svoj nalaz direktno usmjeren protiv interesa Djeteta.


9.

Ovo potvrđuje i činjenica da je majka – nasilnik 1.6.2021. godine odvela dijete ponovo na kontrolu kod nje, gdje je dr Kalinić samo konstatovala da dijete i dalje ima teškoće u prilagodjavanju i predložila kontrolu po potrebi. 


Pri tome, ni slova nije napisala šta je sa njenom ranijom preporukom da se privremeno obustavi viđanje između djeteta i oca i da se sa ocem radi na njegovim roditeljskim kompetencijama. 


10.

Da podsjetim, Majka je prvo pokušavala da što više smanji viđanje djeteta sa ocem, koje je regulisano rješenjem Centra za socijalni rad od 02.09.2020. godine (odbijena je njena žalba protiv tog rješenja). 


Nakon toga odvodi dijete dječijem psihijatru, koje na osnovu navoda majke i površnog pregleda daje preporuku da se privremeno obustavi viđanje djeteta sa ocem. To je učinila dr Kalinić i to što je učinila je istinski zločin nad Djetetom.Kao prvo, nalaz dr Kalinić je štur, pa se može, izvan svake razumne sumnje, zaključiti da je baziran na tvrdnji majke, dok Oca nije ni saslušala. Kao drugo, ako je već povjerovala u to da otac vrši nasilje nad djetetom, obavezna je bila da to odmah prijavi policiji.


Međutim, ona to nije učinila, što njen postupak čini još težim nedjelom i zbog kojeg bi, u najmanjem, trebalo da joj se oduzme licenca.


11.

Iz njenog ponovnog nalaza, u kojem Oca uopšte ne pominje, proizilazi ili da je takva preporuka i dalje ostala, jer ljekar ne može napisati nešto tako značajno, bez da se u kontrolnom nalazu dalje izjasni o tome, ili da takva preporuka više ne postoji, što znači da je bila dužna, u skladu sa članom 25. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, obavijestiti organ starateljstva, jer je očigledno psihičko nasilje majke nad djetetom. 


A teškoće u prilagođavanju su za dr Kalinić toliko su “značajne” da je preporučila kontrolu po potrebi. 


12.

Ovo je evidentno vrlo jadan, i iznad svega glup pokušaj beskrupulozne dr Kalinić da se “izvuče” iz kompletne situacije, čime je zapravo opet podržala majku nasilnika, iako je imala bezbroj prilika da ispravi nalaz i da napiše kontrolni nalaz u skladu sa činjenicama i tako postupi u skladu sa zakonom.


Pošto to nije uradila, Nalaz i mišljenje od 21.4.2021. godine majka i dalje koristi kao opravdanje za psihičko nasilje nad djetetom, a i ovaj od 1.6.2021. godine je svakako imao svoju dalju svrhu.


13.

Ono što je započela dr Kalinić, pa je polovično dovela do kraja, završio je prof. dr Aleksandar Milić, psiholog, magistar socijalne psihijatrije, doktor medicinskih nauka, redovni profesor forenzičke psihologije, sudski vještak psihološke struke i iznad svega najveća sramota svoje struke - Monstrum koji piše naručene nalaze na štetu djece, što svi znaju, a on, uprkos tome, i dalje nesmetano radi. Može mu se, u ovom sistemu.


dr Aleksandar Milić

14.

On je na osnovu oba nalaza dr Kalinić i izjave majke, po privatnom zahtjevu punomoćnika majke, dakle bez da ga je kao vještaka odredio ijedan zvanični entitetski organ, opet bez da je vidio ili čuo oca, u svom Zaključku naveo niz nebuloza: Najbitniji je laž - da majka nije zabranjivala kontakte sa ocem (iako otac dijete nije vidio ni čuo više od 3 mjeseca, i odbila je predati dijete čak i po privremenoj mjeri suda); Da je vještačenjem (bez saslušanja oca) identifikovao da je prema djetetu vršeno nasilje od Oca neadekvatnim postupanjem, povremenim fizičkim nasiljem “motkom” (za šta je dokazanno da je beskrupulozna laž), a da nije identifikovan ni jedan modalitet nasilja majke prema djetetu…zbog čega je zaključio da nema potrebe za  nadzorom, stručnim i savjetodavnim radom sa majkom, ali ima sa ocem.


15.

Dr Milić je beskrupulozan u mjeri u kojoj i dr Kalinić, čiju jadnu i bijednu “reputaciju” pokušava da odbrani, nikako mu cilj nije zaštitta Djeteta. Da jeste, razgovarao bi sa Ocem, ali on je to, kao i dr Kalinić, izbjegao vrlo svjesno. 


Majka je njegov nalaz i mišljenje predložila kao dokaz na ročištu od 11.6.2021. godine iako je urađen po njenom privatnom zahtjevu i kao takav nema nikakav pravni značaj, jer već postoji nalaz vještaka koji je rađen po zahtjevu Centra, i u kome je jasno navedeno da je ovakvo roditeljstvo majke opasno po dijete i da je dijete podvrgnuto psihičkom odnosno emotivnom zlostavljanju od majke. 


Centar za socijalni rad Modriča

16.

Koliko je monstruozna, jadna i, prije svega, direktna podrška majci nasilniku najbolje potvrđuje činjenica da je dr Milić imao na uvid i ovaj nalaz vještaka po nalogu Centra, koji je rađen u skladu sa stanjem spisa i odlukama nadležnih organa, ali je svejedno napisao ono što mu je naručeno. I u skladu sa nalazima dr Kalinić, kontrolni nalaz je očigledno tome i poslužio.


17.

Protiv dr Kalinić i dr Milić će biti podnesena krivična prijava zbog produženog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. Krivičnog zakonika RS, jer su definitivno teže povrijedili prava djeteta u dužem vremenskom kontinuitetu, o čemu ću uskoro opširnije pisati.18.

Neljudi, poput dr Milića i dr Kalinić, griješe ukoliko misle da će se stati sa pozivanjem na njihovu odgovornost i zahtjevima za drakonskim kažnjavanjem oboje Monstruma u ljekarskim mantilima kojima je preča odbrana sopstvenih grešaka, koje su tragične po Dijete, nego Dijete i njegov život koji uništavaju. (nastaviće se)