среда, 30. јун 2021.

Bezuspješan pokušaj Stečajne mafije da za račun "Integra Inženjering", u vlasništvu supruge Slobodana Stankovića, pokrene stečaj "IT Professional" iz Banjaluke i time izbjegne plaćanje duga

Zoran Tadić drži Cloud predavanje za DoJ Department of Justice Washington DC

Piše: Zoran Tadić


Činim ono što sam prethodno obećao: da ću javnosti učiniti dostupne informacije o sudskom procesu koji moja firma IT Professional iz Banjaluke već 11 godina vodi pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci, uprkos činjenici da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo odluku kojom se nalaže Visokom sudskom i tužilačkom savetu , Okružnom privrednom sudu iz Banjaluke, Predsedniku Okružnog privrednog suda iz Banjaluke Asimu Koričiću kao i Vladi RS da se proces završi u roku od šest meseci od donošenja odluke Ustavnog Suda. 


Odlukom Ustavnog Suda BiH je potvrđeno da je prekršeno međunarodno pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku u navedenom procesu. Od tada do danas je prošlo ne samo šest meseci već 120 meseci, a proces još nije završen. Šteta koja je time načinjena firmi IT Professional od Okružnog privrednog suda u Banjaluci je ogromna.


Pred Istražnom komisijom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 24.05.2021 godine saslušan je  Predsednik Okružnog privrednog suda u Banjaluci Asmir Koričić. Tom prilikom je izjavio da je čuo za postojanje stečajne mafije. Sada ima priliku i da je vidi na delu, dovoljno je samo da uđe u spis predmeta koji upravo traje u sudu. čiji je on predsjednik.Komedije od ročišta u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci se nastavljaju. Na ročištu održanom 28.05. došlo je do prekida postupka zbog zahteva za izuzeće sudije Midhe Vukalića, sudskog veštaka finasijske struke i privremenog stečajnog upravnika. Zahtev je podneo navodni  advokat Stevan Dimitrijević. Ko je deo te stečajne mafije? Kako sam već pisao o tome, u mom postupku koristi se Poreska uprava Republike Srpske, za šta isključivu odgovornost snosi zamenik direktora Poreske uprave Vjekoslav Pejašinivić, kako bi se po svaku cenu pokrenuo stečajni postupak protiv firme IT Professional, sve sa ciljem omogućavanja firmi Integra Inženjering da izbegne plaćanje, sada već pravosnažno presuđenog duga koji ta firma mora da plati firmi IT Professional.

Korumpiranost i zloupotreba državne institucije, u ovom slučaju Poteske uprave, ide čak dotle da Poreska uprava  pokreće prijedlog za otvaranje stečajnog postupka protiv firme IT Professional na osnovu nepostojećih potraživanja. Dostavljenom dokumentacijom od Poreske uprave RS, o navodnom postojanju duga, ta instiitucija nije dokazala postojanje duga. Naprotiv, dostavljena dokumentacija pokazuje baš suprotno, što je zaključak u izveštaju sudskog veštaka ekonomske struke i privremenog stečajnog upravnika.Ne koristi Integra Inženjering svoj uticaj za ostvarivanje vlastite koristi samo preko Poreske uprave RS, već se radi o čitavom kriminalnom lancu.  U postupku je delovanje klasične "stečajne mafije", koju je na saslušanju spominjao predsednik Suda Asim Koričić. U te svrhe Integra Inženjering koristi i vlastite radnike (Sajić Ljubiša, Ćeklić Vojislav i Žarković Dejan), zaposlene u Integra Inženjering. 


Integra Inženjering je vlastite radnike ugurala u predstečajni postupak protiv firme IT Professional, a sve posredstvom nekakvog advokata Dimitrijevića. Kasnije doznajemo da je navodni advokat Stevan Dimitrijevič, ustvari potrčko nadobudnog banjalučkog advokata Miljkana Pucara. Tako da je to jedan kriminalni lanac, koji je pustio pipke duboko čak i u pravosudni sistem RS. 


Integra Inženjering je vlastite radnike, po nagovoru ovog kriminalnog lanca, naterala da prijave nepostojeće poraživanje od firme IT Professional. A sve u nadi da će firmu IT Professional gurnuti u stečaj, a firma Integra Inženjering izbeći da plati presuđene dugove prema firmi IT Professional. 


Baš briga Integru Inženjering što vlastite radnike uvlači u delo koje je kažnjivo po zakonu. A briga je i navodnog advokata Dimitrijevića. Jer navodni advokat Dimitrijević sigurno mora da zna da su radnje koje preduzima, suprotne zakonu, te da osobe zastupane sa njegove strane čine delo za koje je predviđena čak i zatvorska kazna. 


Navodni advokat Stevan Dimitrijević je za kratko vreme prekršio nekoliko zakonskih odredbi od kojih neke kažnjive čak po krivičnom zakonu.-Prvo, podstrekivanje i nagovaranje drugih na činjenje dela je kažnjivo po krivičnom zakonu RS, a što navodni advokat čini.

-Drugo, navodni advokat Dimitrijević je na neovlašćen način ušao u posed informacija koje se smatraju tajnim informacijama po važećem zakonu o poreskom postupku RS, čime je načinio prekršaj, a u saradnji sa onima koji su mu je omogućili pristup tim informacijama. U Sudskom spisu se nalazi rešenje kojim Sud odobrava nekakvoj Švraki (tako joj je valjda prezime), a koja je poslata od navodnog advokata Dimitrijevića, da izvrši uvid i kopira sudski spis iz procesa Poraska uprava - IT Professional. To je veliki propust Poreske uprave RS, a i  Okružnog privrednog suda.


-Treće, navodni advokat Dimitrijević se koristi diskriminaciom koja je zabranjena prema važećim zakonskim propisima. On svoje diskriminatorne radnje unosi direktno u sudski spis, optužujući sudskog veštaka ekonomske struke na diskriminatoran način. On verovatno ne zna šta znači "res iudicata" tako da na bezobziran način diskriminiše sudskog veštaka ekonomske struke, koji je još i pod sudskom zakletvom. Što naravno ne bi trebalo proći bez tužbe.Da stvar bude još teža, čak ni Okružni privredni sdud iz Banjaluke ne reaguje, ne pokušava sprečiti očitu diskriminaciju, mada  je po službenoj dužnosti to dužan činiti. 


Takođe, Okružni privredni sud ne vodi računa o poštovanju prekluzivnog roka, što je dužan činiti po službenoj dužnosti. Sud je dozvolio da navodni advokat Dimitrijević potpuno nelegalno učestvuje u ovom procesu. 


Jedan sudija je nelegalno, kroz proces spajanja predmeta, ugurao navodnog advokata Dimitrijevića u ovaj proces. Ime tog sudije još neću spominjati (sve ima svoje vreme). 


Okružni privredni sud, navodnom advokatu Dimitrijeviću, koji je potpuno ilegalno u ovom procesu, dozvoljava čak da traži izuzeće postupajućeg sudije, sudskog veštaka, kao i privremenog stečajnog upravnika. Potrčko, navodni advokat Dimitrijević, čak ne zna, pod kojim je uslovima moguće tražiti izuzeće veštaka. Potrčko Miljkana Pucara, navodni advokat Stevan Dimitrijević, išao je čak dotle, da je Integri Inženjering dao mobilni telefon sudskog veštaka, kako bi ga iz Integre Inženjering zvala i dosađivali, pokušavajući da zakažu sastanak sa sudskim veštakom. 

Šta bi Integra Inženjering imala da priča sa sudskim vještakom, pošto Integra Inženjering niti učestvuje u predstečajnom postupku niti je bilo kakav poverilac. 


Nije teško pogoditi koje su to namere. Pucarev potrčko, navodni advokat Stevan Dimitrijević se satra trčeći na relaciji Integra Inženjering - Poreska uprava – kancelarija Miljkana Pucara – Okružni privredni sud, pa opet sve u krug. Što nikako nije moglo ostati neprimećeno. 


Ova procesna agresija došla je tek kad su veštak financijske struke, a i privremeni stečajni upravnik, predali nalaz i mišljenje u sudski spis i kad je postalo jasno da ne postoje uslovi za pokretanje stečajnog postupka u IT Professional onako kao je to stečajna mafija zamislila. Prema logičanom sledu događaja, nakon što je Integra Inženjering putem svoje fiškalske operative tražila izuzeće postupajućeg sudije Mithe Vukalića, veštaka finansiske struke i privremenog stečajnog upravnika Vlajka Gurešića (koji su u dosadašnjem toku postupka pokazali nepristrasnost i profesionalnost), sudija Midho Vukelić je prekinuo postupak na osnovu zakonski odredbi, jer o izuzeću sudije u postupku treba da odluči predsednik Suda. 

Nakon nekoliko dana predsednik Suda Asmir Koričić je doneo rešenje kojim se odbija predlog o izuzeću sudije Vukalića.


U međuvremenu, firma IT Professional je izmirila sve svoje navodne obaveze (koje nisu ni postojale) prema Poreskoj upravi RS, a sve na osnovu važećih zakonskih propisa Zakona o poreskom postupku RS. Poreska uprava RS nema više nikakvih pravnih, a ni javnih interesa da drži otvoren predlog za otvaranje stečajnog postupka protiv firme IT Professional. 


To da li će Poreska uprava poštovati vlastite zakonske propise i ispuniti svoje zakonom predviđene obaveze, jasno će pokazati da li je njena namera u ovom procesu bila da pomogne firmi Integra inženjering ili ne.


Dalji plan stečajne mafije, predvođene ovim kriminalnim lancem, poznat nam je iz pouzdanih izvora.  


Kriminalni lanac će nastojti  da izvrše pritisak svim sredstvima na Okružni privredni sud u Banjaluci, na predmetnog sudiju, kao i na privremenog stečajnog upravnika Vlajka Gurešića.  


Od privremenog stečajnog upravnika se traži da samo deklamuje pravno procesnu mantru, skovanu od advokata potrčka Dimitrijevića. Privremeni stečajni upravnik mora da zanemari  presudu Višeg suda u Banjaluci  i postupak izvršenja, kao i presudu Ustavnog suda BiH broj :AP 2908/16, te da, pošto-poto nagovorii, prilikom redovnih konsultacija, sudiju Midhu Vukalića, da bez saslušanja na ročištu, čak bez ročišta ili, ako drugčije ne bude moglo, nakon saslušanja na ročištu, protivzakonito izuzme finansijskog veštaka, imenuje novog finansijskog veštaka, koga će oni da predlože, da veštak sačini ''lažni nalaz", koji će poslužiti kao izgovor privremenom stečajnom upravniku da izmeni svoj izveštaj u Sudu.  


Pritisak će ići čak sa predlogom da sam stečajni upravnik traži svoje izuzeće, a oni će već neći ''onog koji hoće'' da radi protivzakonito. Oprostite na ovoj konfuznosti, ali i njihov plan je prilično konfuzan (samo prenosim).Oni kao da ne shvataju da firma IT Professional ništa ne duguje Poreskoj upravi RS, te da razlozi za pokretanje stečaja ne postoje. Čak ni razlozi za pokretanje konsolidacije preduzeća.


O svim budućim pojedinostima vezanim za ovaj slučaj, javnost će biti na vreme informisana.


Sledi tekst o direktnoj umešanosti i koruptivnim radnjama Poreske uprave RS. Kao i o izvršnom postupku prinudne naplate sudskim putem, koji je firma IT Professional pokrenula protiv firme Integra Inženjering.


Meni ostaje samo da pozdravim naredbu predsednika Sjedinjenih Američkih Država o postupanju američke administracije i uvođenju sankcija firmama i fizičkim licima koja su ogrezla u korupciji i kriminalu. A ko će se sve naći na tom spisku, saznaćemo uskoro.

(sledi nastavak)