петак, 11. јун 2021.

Bijeljinski Razbojnički Duo: Tajkun Mitar Perić i Zoran Džida, predsjednik Okružnog suda, neuhvatljivi pljačkaši banaka kojima su oteli preko deset miliona KM



Piše: Slobodan Vasković


1.

Zoran Džida, predsjednik Okružnog suda u Bijeljini, sinonim je za korupciju, prevare, pokrivanje teških kriminalnih radnji; Riječju, nedostojan je te funkcije, nedostojan je da uopšte bude pripadnik pravosudnih institucije, jer je sluga tajkuna i šefova organizovanih zločinačkih grupa, Klanova koji uništavaju narod u regiji koju pokriva navedeni Sud. 


2.

Istorija Džidinog kriminalnog djelovanja je preduga; Ono što je karakteriše jeste njegova opreznost: prenosom imovine na bliže srodnike pokušava da prikrije rezultate koruptivnog djelovanja i neprikladnih poklona. 


3.

Dio imovine je prenio na svog bliskog srodnika, sasvim pogrešno smatrajući da je “drugo prezime”, na koje su nezakonito stečene nekretnine prenesene, sigurna garancija za prikrivanje nedjela, očuvanje otetog, tako što je “dovoljno udaljeno od njega”. Kakva greška starog prevaranta. 


Upravo je to što je učinio sigurna garancija da je riječ o sudiji-kriminalcu velikog kalibra, a što se tiče “drugog prezimena” na koje je prenio značajan dio imovine, u nastavcima ovog teksta ću to detaljno opisati. 


4.

U Bijeljini je itekako poznata bliskost i dubok koruptivni odnos Džide sa tajkunom Mitrom Perićem.


Perić se ne bavi operativnim biznisom, već prevarama poslovnih banka.


Perić je, bukvalno rečeno, nemilosrdni pljačkaš banaka, od kojih je oteo više od deset miiona maraka. Zajedno “jašući” sa Džidom.


5.

Razbojnik Perić pokušava da izbjegne vraćanje otetog novca od nekadašnje “Hipo banke”, sada “Addiko banke”, kao i “Bobar banci”, a Džida je taj koji štiti Perića i, zajedno sa njim, štiti i oteti novac, od kojeg je i on imao itekakve koristi.


6.
Koncept prevare je relativno jednostavan, a uz široku podršku Džidinog suda, veoma i efikasan. 


7.

Koncept je sljedeći: Perić, ima brojne firme (koje in continuo izrastaju kao pečurke posle kiše), i koje, listom, u nazivu sadrže prezime Perić (veoma “inteligentno”), “Perić Company”, “MD Perić”, “Perić Company pro”…, brojne druge, a sve, suštinski, “Perić Prevara d.o.o.”… Sve fime imaju samo jednu funkciju - otimanje para na razbojnički način!


8.

“Perić prevara” d.o.o. firme su uzimale višemilionske kredite, a kao sredstvo obezbjeđenja upisivana je i hipoteka na imovini i zgradama u vlasništvu Mitra Perića lično, koji je “subjekat” kao i njegove firme, s tim, što je jedini dohvatljiv za razliku od fantomskih preduzeća. Preciznije, bio bi dohvatljiv pravosudnim organima da ga ne štit intimus Džida, predsjednik Okružnog suda Bijeljina. 

9.

Prevara kreće već podizanjem kredita: Prije zadnjeg roka kada treba vratiti kredite, “ugledni” Perić svoje “Perićprevara" firme, koje su dužnici, ostavlja bez novca, efektivno izvlačeći kapital na povezana lica, tako da bi, svaki put, aktiviranje sudskih postupaka protiv “Perićprevarafirmi” i Mitra Perića lično, dovelo do saznanja da su računi pomenutih firmi blokirani, a lična imovina Mitra Perića predmet izvršenja. 


10.

Međutim, nakon što bi Sud naložio upise izvršenja na imovini Mitra Perića, u ime potražilaca, (koji se evidentiraju kod Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove RS, RUGIP), Mitar Perić bi pokrenuo upravni spor”!


Tada na scenu stupa konsiljere Džida, mafijaški bilježnik, koji zloupotrebljava sudsku togu, i u najkraćem mogućem roku prihvata tužbe Perića, nakon čega je RUGIP obavezan da obriše upise izvršenja koje su izvršili povjerioci. 


11.

Koristeći ovu situaciju, Perić bi odmah prenio tu imovinu na bliske članove porodice, udaljujući time rizik od gubitka imovine i vraćanja kredita.


12.

Nakon što Vrhovni sud RS preinači kriminalne odluke Džidinog privatnog Okružnog suda (koji on koristi kao revolver za pljačke banaka zajedno sa Perićem), kao potpuno nezakonite, vraćanje upisa u katastru je već onemogućeno, jer je imovina u tom momentu već otuđena, tako što je prenesena na druga lica!


13.

Jednostavnije rečeno, Džida je, kao na traci, izdavao Periću presude za jednokratnu upotrebu, samo da efektom brzog skidanja tereta sa imovine i njenog prepisa, njegov razbojnički partner ponovo prepiše imovinu, koja je bila pod hipotekom za kredit, na sebi bliska lica.


Iako bi, nakon kratkog vremena, Vrhovni sud odlučio drugačije, njegova Rješenja su već postala bez ikakvog materijalnog efekta, jer su Perić&Džida već sklonili imovinu “na sigurno”. 


14.

Odlično uigrana prevara, gdje su sud i njegov teško kriminalizovani predsjednik Džida u potpunoj funkciji Perićevih zločinačkih postupaka koji se realizuju preko bezbrojnih “Perićprevara” firmi. 


15.

Sve ovo odlično znaju sudije nižeg suda, ali su u strahu od odmazde od uvijek pijanog Džide (kako od alkohola, tako i od uspješno sprovedenih kriminalnih poslova) i podzemnih konekcija kriminalca Perića.


Perić i Džida se ne libe osvete.


16. 

U ovom tekstu sam detaljno, u načelu, pojasnio način na koji Pljačkaši Banaka - Perić, multiplikovan u bezbrojne “Perićprevara” firme i predsjednik Okružnog suda Bijeljina Zoran Džida, multiplikovan u bezbrojne Prevarapresude, štite oteti novac. U nastavku ću sve navedeno potvrditi dokazima kako to čine u detalju. (nastaviće se)