субота, 12. јун 2021.

Alhemija Idiota: Džida, korumpirani sudija i kriminalac Perić, Banke, falsifikatima, pretvaraju u donatore miliona KM nesavjesnom dužniku Periću, što je nezabilježeno i Istoriji bankarstva; Nakon otetih deset miliona KM, Džida i Perić “jašu” po novih deset


Piše: Slobodan Vasković


1.

Tajkun Mitar Perić, vlasnik brojnih “Perićprevara” firmi i njegov razbojnički partner, predsjednik Okružnog suda Bijeljina Zoran Džida, vlasnik brojnih Prevarapresuda, na vrlo specifičan, do sada rijetko viđen način, pljačkaju “Addiko banku”.


2.

U tekstu "Bijeljinski Razbojnički Duo: Tajkun Mitar Perić i Zoran Džida, predsjednik Okružnog suda, neuhvatljivi pljačkaši banaka kojima su oteli preko deset miliona KM" detaljno sam opisao način na koji Džida i Perić pljačkaju banke, onemogućavajući im da nenaplaćene kredite od Perića nadoknade zapljenom njegove imovine, pritom teško zloupotrebljavajući Okružni sud u Bijeljini i pokazujući da je ta pravosudna institucija tek puko sredstvo za ostvarenje kriminalnih radnji, njihovo nekažnjavanje.


3.

“Addiko banku” su Perić i Džida opljačkali na veoma specifičan način, dosad neviđen u kriminalnim krugovima.  


Ova banka se našla pred zaista rijetko viđenim slučajem/problemom: Bila je tužena od Mitra Perića za brisanje hipoteka koje je isti taj Perić dao kao obezbjeđenje kredita svojim firmama kako bi dobile kredit od pomenute banke. 


4.

Kao glavni argument i dokaz na sudu u slučaju “brisanje hipoteka”, bolje rečeno “brisanje kriminalnih radnji”, Perić je promovisao navodni ugovor koji je, kako je tvrdio, potpisan od banke i tadašnje uprave: U navodnom ugovoru se navodi da će, nakon određenog vremenskog perioda od dana plasmana kredita, banka skinuti hipoteke sa imovine Mitra Perića, bez obzira na činjenicu da li su krediti vraćeni?!


5.

Djeluje nevjerovatno da bi bilo koja banka na Planeti potpisala ovakav samarićanski ugovor, ali Perić je tvrdio suprotno - njegov lažni ugovr bio je “dokaz” da banke daju novac “na lijepe oči” i odriču se svojih para sa lakoćom dostojnom Samarićana. 


Perić je bio ubijeđen da su baš “njegove oči” prelijepe i da zaslužuju jedan takav bankarski humani gest. 


6.

Ovaj, u istoriji bankarstva, nikad viđen bankarski instrument, Perić je naravno falsifikovao, nakon toga, ovjerio kopiju falsifikovanog dokumenta, a original, stvarni dokument koji je svjedočio o njegovom dugu, jednostavno spalio. 


Stari, dobri PiromanPrevaraPerić sa stvarno “lijepim očima”!


7.

Razlog ovakvog djelovanja zaista je vrlo lukavo osmišljen: Činjenica je da je jako teško, gotovo nemoguće, vještačiti potpise na fotokopiji dokumenta.


8.

U sudskom sporu, imao je Perić i pomoć vještaka iz Zenice, koga je obezbijedio u dogovoru sa “ekspertom za bankarsko poslovanje” sudijom-kriminalcem Zoranom Džidom.


Lažni vještak je, očekivano, lažno potvrdio da su (ipak) potpis na navodnom samarićanskom sporazumu u ime banke stavila lica, ovlašćena u tom momentu. 


9.

Naravno, ta ovlašćena lica su ove tvrdnje oštro demantovala, o tome svjedočila, pri tom ističući  da ovakav sporazum nikad nije zaveden kod banke i da, jednostavno, ne postoji.


10.

Bitno je naglasiti da je Perić uredno falsifikovao i zavodni pečat banke, unio zavodni broj i sve što treba da piše u jednom bankarskom ugovoru - nema dileme da se pokazao kao pravi ekspert za bankarsko poslovanje koje njemu ide u prilog i donosi mu zaradu od cca četiri miliona maraka. 


11.

Prvostepeni postupak vođen je pred Osnovnim sudom u Bijeljini koji je ovu idiotsku tužbu, naravno, odbio, ističući da je apsurdno da banka dobrovoljno prihvati da skine hipoteku, a da dužnik nije vratio višemilionski kredit.

12.

Međutim, to nije bilo dovoljno Džidinom privatnom Okružnom sudu koji je odlučivao po žalbi i koji je izmijenio presudu nižeg suda. 


Odmah po izmjeni presude, Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove (RUGIP) je skinula hipoteku sa imovine Mitra Perića na zahtjev Mitra Perića. 


13.

Koliko god nakaradan bio pravosudni sistem Republike Srpske, ipak ne dozvoljavaju sve instance sebi tako otvoreno štićenje kriminalnih radnji: Vrhovni sud je, po reviziji banke, preinačio Džidinu presudu i potvrdio presudu Osnovnog suda; Na taj način je Vrhovni sud potvrdio i idiotluk kriminalne zamisli Razbojničkog dueta Džida - Perić. 


14.

Međutim, dok Vrhovni sud nije odlučio, Perić je fiktivno prenio imovinu na povezano lice, tako da je kriminalni cilj Džide i Perića ostvaren, jer hipoteka nije mogla ponovo da se upiše pošto je novo lice postalo vlasnik nepokretnosti!!!


15.

Nakon ovog zaista drskog, bezobraznog i bezobzirnog akta, banka je inicirala krivični postupak protiv Perića za niz počinjenih krivičnih djela. 


Naravno, uslijedio je niz pokušaja da se istraga eleminiše ili usmjeri na pogrešnu stranu, ali, pošto je notorni glavni tužilac OJT Bijeljina Novak Kovačević koji je, kao i Džida, zaštitnik kriminalaca, otišao u penziju, nisu uspjeli da to učine; Uprkos tome, do današnjeg dana, Mitar Perić nije uhapšen za očigledan i otvoren kriminal. 


16.

Nije uhapšen ni Zoran Džida, iako postoji još predugi niz kriminalnih radnji za koje je davno trebalo da odgovara.


17.

Umjesto da dijele ćeliju, Džida i Perić nastavili su da dijele presude: Džida je obećao Periću da će, ukoliko bude optužen za navedena nedjela, biti oslobođen. Interesantno je da je Džida dao ovakvo obećanje, eliminišući mogućnost da bude i lično procesuiran, jer je aktivno učestvovao u skidanju hipoteka sa imovine notornog Perića.


Kako se stvari kreću, ne bih se kladio na Džidino obećanje, ali ni na  njegovo neodgovaranje zbog nedjela koja je počinio.


18.

Uprkos svemu, Džida i Perić i dalje “zajedno jašu” Semberijom i nastavljaju sa pljačkanjem banaka: Nije im bilo dovoljno što su ojadili nekoliko banaka za više od 10 miliona KM, već je Perić tužio ove banke za iznos od dodatnih 10 miliona KM, a osnov tužbe je navodna šteta koja mu je nastala u “PerićPrevara” firmama, jer su banke blokirale račune tih njegovih firmi budući da nisu vraćali kredite. 


19.

Djeluje suludo, ali je istinito. Naravno, tu je i Džida, Perićev “Osvetnik” nad bankama koje se usude tražiti svoj novac plasiran kao kredit “PerićPrevara” firmama.


20.

Dogovorena matrica nove prevare je ista kao i već opisana: Nije važno kako će odlučiti Osnovni sud u Bijeljini koji trenutno sudi u tim postupcima, već je važno ko odlučuje po žalbi! To je, naravno, opet Džida i nekoliko njegovih sudija-poslušnika koji sude po principima Džidine kriminalne glave, tog korumpiranog i nedostojnog sudije.

21. 

Džida je obećao Periću da će mu dosuditi preko 10 miliona KM navodne štete i time zapečatiti sudbinu ovih banka. 


22.

U međuvremenu, sa namjerom da suzbije mogućnost ličnog krivičnog gonjenja, Džida je podnio prijavu za poziciju glavnog tužioca u Bijeljini, ali mu se ta pozicija izmigoljila.


Džida, kriminalac velikog kalibra ne posustaje: Sada se bori za novi mandat predsjednika Okružnog suda u Bijeljini. (nastaviće se)