среда, 6. мај 2020.

Smrt trudnice Ilijane Manojlović - amniocinteza rađena nesterilisanim instrumentima; Tužilaštvo počelo sa saslušavanjem osoblja UKC-a

Ilijana Manojlović, preminula 18.04.
Piše: Slobodan Vasković

Ilijani Manojlović, trudnici, prva amniocinteza rađena je nesterilisanim instrumentima, tvrde moji izvori.

Prema njihovim riječima, amniocintezu je, 16.04, radio dr Veselin Pupčević, a instrument kojim je urađen zahvat kod Manojlovićeve prije toga je korišten prilikom amniocinteze kod druge pacijentkinje.

Kada je uočena strašna greška, amniocinteza je urađena drugi put, sterilnim instrumentima.

Ova strašna greška je, po svemu sudeći, dovela do izazivanja sepse i smrti ploda, nakon čega je sepsa napala i Ilijanu i dovela do smrti - zastoj srca. O ovome će zadnju riječ dati Tužilaštvo.

Tužilaštvo je počelo saslušavati osoblje UKC-a koje je 16, 17 i 18.04. bilo dežurno na Klinici za ginekologiju i drugim odjeljenjima na kojima je ta tri dana boravila Ilijana Manojlović.

Počela je sa radom i Komisija za stručni nadzor koja je formirana po nalogu ministra zdravlja Alena Šeranića, na zahtjev porodice pokojne Ilijane Manojlović. Ta Komisija će provesti istragu o smrti Ilijane Manojlović i njenog nerođenog djeteta nezavisno od Tužilaštva i rezultate će saopštiti krajem maja.

Tužilaštvo bi svakako moralo otkriti zbog čega tijelo preminule trudnice nije držano u hladnjači do obdukcije? Ilijana Manojlović je preminula 18.04. u 10 časova i 35 minuta, a njeno tijelo je van hladnjače držano dva dana, jer je obdukcija urađena 20.04., po nalogu Tužilaštva.

Takav postupak otvara brojna pitanja, a jedno od njih jeste da li je to bio svojevrstan morbidni pokušaj uništavanja dokaza? Tužilaštvo će tokom istrage morati naći odgovore na broja pitanja u vezi sa navedenim postupkom! Posebno će biti interesantno da li će Tužilaštvo otkriti pokušaje falsifikovanja medicinske dokumentacije, o čemu ću uskoro iznijeti više detalja.

Do amniocinteze, 16.04., i Ilijana i njeno nerođeno dijete nisu imali nikakvih zdravstvenih tegoba; Stanje se iskomplikovalo nakon tog zahvata, a ona se u UKC javila 17.04.; Na infektivnoj klinici je boravila do kasnih popodnevih časova, da bi na Kliniku za ginekologiju bila primljena u kasno popodne. Urađen je ultrazvuk, nešto prije 19 časova, konstatovano da je plod mrtav, ali niko ništa nije preduzeo da pomogne Ilijani, koja je imala strašne bolove, kao posljedicu sepse.

Ljekari Saša Savić i Jovica Ivić, koji su bili dežurni te noći, nisu htjeli uopšte prići Manojlovićevoj, kamoli je pregledati. Da su ljekari uklonili plod za koji je konstatovano da je mrtav, Ilijana Manojlović bi danas bila živa.

Dvostruka smrt u UKC RS je, izvan svake razumne sumnje, direktna posljedica greški ljekara, njnihovog bahatog ponašanja.

Dvostruka smrt u UKC RS: Uprkos brojnim medicinskim nalazima, među kojima su i oni koji su ukazivali na smrtonosnu sepsu, ljekari nisu ništa preduzeli; Bahatost i ignorantski odnos potvrđuje i podatak da su Ilijani Manojlović dali pogrešnu terapiju (objavljeno 25.04.2020.)
Ilijana Manojlović, preminula 18.04.2020.
Piše: Slobodan Vasković

1.
Ignorantski odnos rukovostva UKC RS prema smrti Ilijane Manojlović i njenog nerođenog djeteta baca dodatno mračnu sjenku na ovaj tragični događaj u kojem su ugašena dva života.

2.
Formiranje “Stručnog tima” koje je upriličio Vlado Đajić, direktor UKC RS, samo je pokušaj bacanja prašine u oči javnosti i fingiranje da se navodno nešto radi u vezi sa dvostrukom smrti do koje je došlo usljed neodgovornosti dežurnih ljekara, primarno dr Saše Savića i Jovice Ivića koji nisu htjeli da pregledaju teško bolesnu pacijentkinju.

3.
Đajić je “Stručni tim” formirao tek 22.04., iako je već 18.04. detaljno znao da su ljekari napravili kardinalne greške i uzrokovali smrt trudnice Ilijane Manojlović.

Đajić nije prijavio MUP RS da je došlo do smrti trudnice, već je to učinio njen muž.

Njegovo trijivalno objašnjenje zbog čega dvostruku smrt nije prijavio nadležnim organima je drskost nadobudne osobe koja se smatra nedodirljivom i prejeftino prozirno odbranaško ponašanje.

“Bitno je naglasiti da je Poslovodstvo UKC RS, 18. aprila 2020. godine pokrenulo internu proceduru utvrđivanja okolnosti smrti I.M. (1981). Međutim, porodica je istog dana 18. aprila odlučila da proceduru utvrđivanja razloga smrti sprovedu istražni organi. Samim tim, u  postojećim okolnostima, sve što može dalje biti učinjeno od strane naše ustanove jeste da internom procedurom radimo na utvrđivanju činjenica i okolnosti smrti I.M. što se i čini kroz rad Stručnog tima”, odgovoreno mi je iz UKC RS na pitanje zbog čega nisu prijavili sumnjivu smrt trudnice Ilijane Manojlović policiji.


Đajić je “zaboravio” da je po službenoj dužnosti morao da prijavi sumnjivu smrt, kao što je zaboravio da neprijavljivanje može da znači i svjesni pokušaj zataškavanja.

Porodica je sumnjivu smrt prijavila u svoje ime, a ne u ime UKC RS, tako da je Đajićevo nedjelovanje dodatan razlog za detaljnu istragu svih okolnosti vezanih za dvostruku smrt u UKC-u RS. 

4.
Poznato je da je Manojlovićevoj urađen ultrazvuk 17.04., nešto prije 19 časova i da je konstatovano da je plod mrtav. Konstatovala je to dr Ljiljana Stanišić Peulić.

5.
Prije toga urađen je nalaz krvi u 16 časova i 30 minuta i pokazao je izuzetno visok CRP, što je, kako tvrde stručna lica koja sam konsultovao, jasno ukazivalo na infekciju.

Taj prvi nalaz pokazao je da je CRP - 30.3 mg/L, a normalna vrijednost je 0-5.

Ultrazvuk koji je pokazao da je plod mrtav i CRP, šest puta veći od normalnog, morali su alarmirati i Savića i Ivića, ali oni su ignorisali nalaze, a stanje Manojlovićeve se, iz sata u sat, rapidno pogoršavalo.

6.
Da cijela stvar bude gora, pacijentkinji koju je već bila napala sepsa, data je poptuno pogrešna terapija, tvrde moji izvori iz UKC RS koji su imali uvid u medicinsku dokumentaciju. Ističem da su svi navodi iz ovog, kao i ranijih tekstova, dokumentovani! 

7.
Kada je urađen drugi nalaz krv, CRP se dodatno uvećao i iznosio je 62.9 mg/L, a “D-dimer inovance(imuno) (p)” bio je stravičnih 224.29mg/L; Stravičnih, jer su granice normale  0-0.50.

8.
(Kada se u tijelu ošteti krvna žila ili tkivo, u procesu održavanja homeostaze se aktiviraju odbrambeni mehanizmi kako bi se ozljeda popravila. Tokom tog procesa na ozlijeđenom mjestu se slažu niti proteina fibrina i formiraju mrežu koja služi za slaganje trombocita i formiranje ugruška. Ugrušak se zadržava na mjestu do zacjeljenja rane, nakon čega se razlaže. Enzim plazmin reže ugrušak na manje komade kako bi se lakše uklonio. Jedan od produkata razlaganja fibrina je D-dimer čija se koncentracija može mjeriti u krvi. Povišene koncentracije D-dimera znače da je u tijelu povećana pojava formiranja i razlaganja krvnih ugrušaka. Ovaj test se preporučuje uraditi trudnicama i osobama s povećanim rizikom od pojave tromboze i tromboembolije, kako bi se na vrijeme osigurao adekvatan tretman i terapija.).

9.
Treći nalaz pokazao je da je vrijednost CRP-a  iznosila 83 mg/L, D-dimera porasla na 700.60mg/L, a na tom nalazu su već i parametri koji su ukazivali na ubrzanu sepsu doslovno podivljali.

Vrijednost Procalcitonina bila je 296.650, a treba imati u vidu da je visok rizik na sepsu već kod vrijednosti 2.0.

(Laboratorijsko određivanje nivoa prokalcitonina je analiza koja se radi u cilju: otkrivanja i utvrđivanja težine  bakterijske sepse, razlikovanja bakterijske od virusne infekcije,  praćenja odgovora na antibiotsku terapiju, kao pomoć u otkrivanju  sistemske infekcije nakon operacije, povrede, opekotina ili usled  otkazivanja organa.)

10.
Svi ovi nalazi nisu bili dovoljni ljekarima da se posvete, čak ni pregledaju, Ilijanu Manojlović, a nebrigu Savića i Ivića dodatno podvlači činjenica da je pacijentkinja u odjeljenje Intenzivne njege prebačena tek u četiri časa ujutro, 18.04..

11.
Važno je naglasiti da se opravdanje za dvostruki gubitak života pokušava naći u protokolima za korona virus, ali to je samo morbidna verbalna egzibicija, jer su ljekari znali da je Manojlovićeva negativna na koronu.

Da je bilo i suprotno, a nije, u UKC RS postoji operaciona sala za pacijente sa koronom.

Đajić u operacionoj sali za pacijente sa koronom
Tu salu promovisao je upravo Đajić, 20.03., kada je navedeno da je “u Klinici za infektivne bolesti UKC-a Srpske počela sa radom operaciona sala za akutno hirurško zbrinjavanje pacijenata sa virusom korona, a u njoj će biti obavljani i porođaji carskim rezom trudnica koje su pozitivne na ovaj virus”.

Prema tome, bilo je dovoljno prostora da se potpuno bezbjedno uradi kiretaža i na taj način spasi život Ilijane Manojlović, ali ništa, baš ništa, nije učinjeno da joj se pomogne, u vremenu dok su dr Savić i Ivić bili dežurni.

12.
Važno je naglasiti i sljedeće - zdravstveno stanje trudnice Ilijane Manojlović iskomplikovalo se nakon urađene amniocinteze, 16.04.; Taj zahvat uradio je dr Veselin Pupčević, a do tada su i Ilijana i njeno nerođeno dijete bili dobrog zdravstvenog stanja.
.
Ranije sam objavio da 16.04. nije rađena jedna amniocinteza, već dvije. Pitanje je da li su obje urađene jednom iglom i da li je to izazvalo početak infekcije ili su drugi razlozi na djelu?! (nastaviće se)