уторак, 1. јануар 2019.

Suzana: O Davoru ništa ne znam; Neka policija pogleda kod sebe, tamo je i David bioSuzana: O Davoru ništa ne znam. Davora već policija traži. Kome da prijavim njegov nestanak? Prijavila sam i Davidov nestanak, pa ga nisu našli. Neka policija pogleda kod sebe, tamo je i David bio.