понедељак, 14. јануар 2019.

JAVNO OBRAĆANJE ADVOKATA IFETA FERAGETA PORTPAROLU SNSD-a RADOVANU KOVAČEVIĆU: NE RUŠITE PRAVO DAVORA DRAGIČEVIĆA I SVIH OSTALIH ŽRTAVA
Poštovani gospodine Kovačević,
kao punomoćnik gospodina Davora Dragičevića, oca otetog i brutalno ubijenog Davida Dragičevića, ovim putem Vas pozivam da u javnosti ne iznosite proizvoljne informacije kojima se dezavuiše javnost i time svjesno pomaže onima koji već više od 290 dana blokiraju službenu adekvatnu istragu otmice i teškog ubistva Davida Dragičevića.
U Vašem obraćanju medijima dana 11.01.2018. godine, a povodom izjave stalnog izvjestioca Evropskog parlamenta za BiH g. Kristijana Dan Prede, vezano za slučaj Davida Dragičevića, koja glasi: “Nešto se dešava, rekao bih, na nivou društva, ljudi, građani traže pravdu i traže rješenja. Nije to problem samo jednog pojedinca, niti je to problem tužilaca iz Republike Srpske, građani insistiraju da se zadovolji pravda. 

Pozivam domaće vlasti da riješe ovaj slučaj što je prije moguće”, kao portparol SNSD-a rekli ste sljedeće: “Kristijan Dan Preda nema mandat da se miješa u unutrašnje stvari suverenih zemalja i umjesto što se bavi pojedinačnim slučajevima u BiH, trebalo bi da učini sve da pomogne na njenom putu ka EU”.
Gospodine Kovačević, pozivanje domaćih vlasti da riješe što prije slučaj teškog ubistva Davida Dragičevića (ali i slučaja Dženan Memić u Federaciji Bosne i Hercegivine i svih ostalih neistraženih slučajeva ubistava u Bosni i Hercegivini) sasvim sigurno nije miješanje u unutrašnje stvari suverene zemlje nego, upravo obrnuto, prijateljski poziv vlastima suverene zemlje da djeluju u skladu sa zakonom (i međunarodnim konvencijama koje imaju prioritet nad domaćim zakonima), što predstavlja osnovno ustavno demokratsko načelo i ujedno conndicio sine qua non na putu Bosne I Hercegovine ka EU. 

Osim toga g. Kristijan Dan Preda je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine koji je učinio mnogo kako bi Bosna i Hercegovina što prije postala članica Evropske unije, a što je u interesu svih građana.
Dalje, u Vašem obraćanju navodite “da u slučaju Dragičević institucije Republike Srpske u potpunosti profesionalno obavljaju svoje poslove”.


Gospodine Kovačević, u javnosti je već poznato da u slučaju Dragičević institucije Republike Srpske ne obavljaju profesionalno svoje poslove obzirom da, iako je proteklo više od 290 dana od otmice i brutalnog ubistva Davida Dragičevića, institucija Republike Srpske tj. Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske još uvijek nije otvorilo službenu adekvatnu istragu povodom otmice i teškog ubistva Davida Dragičevića!

Moram Vas podsjetiti,a što je u javnosti također već dobro poznato, da je postojeća neadekvatna istraga ubistva Davida Dragičevića, koju još uvijek “vodi” Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, rezultat i nezakonitog postupanja institucije Republike Srpske tj. Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno pres konferencije održane dana 26.03.2018. godine, na kojoj je Darko Ilić, načelnik odjeljenja za organizirani i druge oblike teškog kriminaliteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, zajedno sa patologom prof. dr. Željkom Karanom iz Banja Luke i drugim prisutnim licima, iznijeo potpuno netačne informacije i na taj način bez ijednog dokaza kriminalizovao Davida Dragičevića na osnovu niza nezakonitih dokaza pribavljenih od strane pripadnika MUP RS (koje tvrdnje su do danas potpuno demantovane jer je utvrđeno da David nije bio narkoman, da nije 18.03.2018. godine oko 03,00 časa izvršio krađu u kući porodice Rađen u naselju Lauš, da ne postoji niti jedan validan dokaz da je David uopšte bio na tom mjestu, pa samim tim da se nije „zadesno“ utopio u Crkvenoj, a sve ovo je potvrdio i Osnovni sud u Banja Luci donošenjem rješenja kojim je odbijen prijedlog za produženje pritvora licu Alen Kukić, koje lice je po nalogu Đorđa Rađena, a ovaj po nalogu pripadnika institucije Republike Srpske tj. Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, skidao, brisao i ponovo vraćao snimke video nadzora!!!). 

Nakon toga na toj konferenciji Darko Ilić je iznijeo zaključak da ne postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen nego da se radi o zadesnoj smrti tj. utapanju u potoku!!!

Gospodine Kovačević iz navedenog je više nego jasno da u slučaju David Dragičević institucije Republike Srpske već više od 290 dana potpuno neprofesionalno i nezakonito obavljaju svoje poslove (kao što u slučaju Dženan Memić institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine tj. Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Federalno ministrastvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine već skoro tri godine potpuno neprofesionalno i nezakonito obavljaju svoje poslove!!!).

Da zaključimo, u ovim slučajevima suverena zemlja sasvim sigurno ne funkcioniše u skladu sa zakonoom pa joj kao takvoj nije ni mjesto u EU.

Dalje, u Vašem obraćanju navodite “da je potpuno neumjesno da Dan Preda govori i o nadležnostima unutar BiH i da nešto sa nivoa Srpske treba da pređe na nivo BiH. to je za nas nedopustivo. U tom kontekstu želim da ga podsjetim da su za ovakvu organizaciju tužilaštva u BiH odgovorne njegove kolege iz EU koje su nam nametnule neustavnu instituciju Visoki sudski i tužilački savjet”.

Gospodine Kovačević, nije neumjesno govoriti “da nešto sa nivoa Republike Srpske treba da pređe na nivo Bosne i Hercegovine” jer jedan od osnovnih principa rada svakog tužilaštva jeste princip nepristrasnosti (nemo actor in causa sua) pa zbog postojanja gore navedenih okolnosti, a koje sasvim sigurno izazivaju razumnu sumnju u nepristrasnost tužilaštava u Republici Srpskoj, jedino moguće rješenje i jeste da slučaj otmice i teškog ubistva Davida Dragičević, na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH („Službeni list BiH“, broj: 49/09), u vezi sa članom 7. stav 2. tačka b) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni list BiH“, broj: 49/09), a obzirom da je otmica i teško ubistvo Davida Dragičevića izazvalo ogromne štetne posljedice za državu Bosnu i Hercegovinu (kao i ubistvo Dženana Memića u Sarajevu), kao i cijeneći da postoji osnov sumnje da se radi o organiziranom kriminalu, preuzme Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje bi u tom slučaju moralo utvrditi i odgovornost pripadnika „institucija Republike Srpske“ za sve propuste u dosadašnjoj istrazi ubistva Davida Dragičevića. Vaši navodi „da su za ovakvu organizaciju tužilaštva u BiH odgovorne njegove kolege iz EU koje su nam nametnule neustavnu instituciju Visoki sudski i tužilački savjet“ predstavljaju nepoznavanje materije i čisto špekulisanje.

Dalje, u Vašem obraćanju navodite: "Tužioci nemaju odgovornost prema bilo kome i mogu na ovaj način da doprinose eskalaciji problema, umjesto da ih rješavaju. Kompletna odgovornost u ovom slučaju je na tužilaštvu i ono mora dati odgovor, a ovakvi komentari koji dolaze iz EU nikako ne mogu da pomognu u rješavanju tog problema".

Gospodine Kovačević, prema članu 87. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu svaki tužilac u Bosni i Hercegovini može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru, za odluke koje donese izvan okvira svoje službene dužnosti (krivično djelo zloupotreba službenog položaja) a sasvim sigurno takvu odluku predstavlja propust tužilaca u Republici Srpskoj da se više od 290 dana ne otvore službenu adekvatnu istragu otmice i teškog ubistva Davida Dragičevića. Dalje, gospodine Kovačević, odgovornost u slučaju David Dragičević nije samo na tužilaštvu, nego i na Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (konferencija za štampu 26.03.2018. godine), zbog čega bez utvrđivanja pripadnika svih tih institucija Republike Srpske nije moguće dati odgovor na pitanje: „Ko je ubio Davida Dragičevića“?
Dalje, u Vašem obraćanju navodite "Ukoliko Dan Preda smatra da ima takav mandat i da je pozvan da se miješa u unutrašnje stvari suverenih zemalja i da bi trebalo da komentariše eventualno političko nasilje, onda bi najprije trebalo da se okrene prema Francuskoj i da osudi ponašanje francuske policije. U Srpskoj za takvim nečim ne postoji nikakav razlog i potreba".

Gospodine Kovačević, javnosti je poznato da Davor Dragičević i pokret Pravda za Davida nisu vršili nikakvo političko nasilje nego potpuno mirno i dostojanstveno više od 290 dana samo traže pravdu i istinu, koja slika ne može biti promjenjena niti Vašim a niti bilo čijim lukavim interpretacijama. Za cijelo to vrijeme institucije Republike Srpske nisu poduzele nti jednu jedinu radnjuu pravcu otvaranja službene adekvatne istrage ubistva Davida Dragičevića.

Na kraju, gospodine Kovačević, da Vas, kao portparola SNSD-a, podsjetim da je u članu 3. Statuta SNSD-a propisano da je ta stranka „osnovana i postoji kao stranka slobode, mira i demokratije, koja se zalaže za izgradnju društva blagostanja i socijalne pravde putem parlamentarne demokratije i vladavine prava“.

Mislim da se možemo složiti da vladavina prava mora dati odgovor na pitanje „Ko je ubio Davida Dragičevića“?

Zbog navedenog Vas molim da u javnosti na iznosite bilo kakve netačne informacije koje utiču ili mogu uticati na tok i ishod ovog postupka.
S poštovanjem,