среда, 2. јануар 2019.

Suzana, majka ubijenog Davida i Budimka Bajo Bollin, majka ubijene Ivone, zajedno pred Hramom i pale svijeće u kapelici kraj Hrama