понедељак, 7. јануар 2019.

Davor Dragičević sa nepoznate lokacije: Nisu uspjeli da me likvidiraju; Htjeli su skrenuti fokus sa istrage ko je Ubio Davida; Oni bi nas hapsili, tukli, prijetili smrću i da nismo bili na ulici; Idemo do kraja - mirno i dostojanstveno