недеља, 27. јануар 2019.

Pitanja za Savjetnika Sinišu Kostreševića: Čiji je sivi automobil koji se može dovesti u vezu sa Ubistvom Davida Dragičevića; Da li Blagojević ima zadatak da razbije ili ubije ili i da razbije i ubije?


piše: Slobodan Vasković

Savjetniče Kostreševiću,
tokom istraživanja Teškog Ubistva Davida Dragičevića, (u periodu prije nego ste, po naređenju Odozgo, prekinuli rad na istrazi), otkrili ste sivi automobil, čije kretanje te noći se može dovesti u vezu sa likvidacijom.

S obzirom na to, a uvažavajući činjenicu da ste, nakon imenovanja na poziciju Savjetnika, bliže Draganu Lukaču, Komandantu Hunte, nego ikada ranije, molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

-Da li je sivi automobil, marke reno, isti kao na slici ispod i da li je to, upravo, taj automobil?


-Da li je taj sivi automobil dovezao NN  osobu, snimljenu kamerama sa “MK” objekta, u Ulicu Velibora Janjetovića Janje, 18.03., nešto prije 02 časa 50 minuta?

-Da li se taj sivi automobil okrenuo u Ulici Velibora Janjetovića Janje, nešto nakon 03 časa 40 minuta, 18.03., odvezao do Karađorđeve, gdje je sačekao NN lice, što je napustilo kuću Rađenovih hramajući, a potom ga odvezao u nepoznatom pravcu?


-Da li ste otkrili ko je vlasnik sivog automobila?

-Da li ćete o tome obavijestiti Lukača, čiji ste Savjetnik?

Savjetniče Kostreševiću,
izvan svake razumne sumnje Vam je poznato da je Dalibor Blagojević, šef Odsjeka za razbojništva u PU Banjaluka, direktan učesnik u zataškavanju zločina Teškog Ubistva Davida Dragičevića.Takođe, Savjetniče, vjerujem da Vam je poznato da je Blagojević toliko stupidan da djeluje kao Razbojnik, smatrajući da mu je upravo to funkcija, ali i da djeluje kao jedan od Batinaša vrha MUP-a RS.

Savjetniče Kostreševiću, 
vjerujem da Vam je poznato da Batinaš Blagojević ima zadatak da prebija sve one koji podržavaju zahtjeve za Istinom o Ubistvu Davida Dragičevića i kažnjavanje Naručilaca Ubistva i Ubica?

Savjetniče Kostreševiću, 
vjerujem da Vam je poznato da je Batinaš i Razbojnik Blagojević veoma angažovan, po naređenju Odozgo, na pronalasku članova najuže porodice onih koji podržavaju Davora Dragičevića i njegovu borbu da se otkriju Ubice njegovog sina Davida.S obzirom na navedeno, zamolio bih Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

-Po čijem nalogu Stupidni Batinaš i Razbojnik Blagojević istražuje gdje se nalaze članovi najuže porodice osoba koje podržavaju Davora Dragičevića i njegovu borbu za Istinom i Pravdom?

-Kakve su namjere Stupidnog Batinaša i Razbojnika Blagojevića ukoliko mu pođe za rukom da pronađe zacrtane mete Stranačke Milicije?

-Da li Stupidni Batinaš Blagojević ima zadatak da eliminiše te mete ili da ih samo brutalno pretuče, kao što je premlaćivao goloruki narod 25. i 30.12.2018.?

Savjetniče Kostreševiću, 
da li ćete svoja saznanja o Stupidnom Batinašu i Razbojniku Blagojeviću prenijeti Subjektu kojeg savjetujete i da li ćete, koristeći blizinu i moć Subjekta kojeg savjetujete, preduzeti odlučne korake da Stupidni Razbojnik Blagojević što prije ispuni dobijene zadatke?

Savjetniče, to bi Vas moglo dodatno približiti Subjektu kojeg savjetujete, s obzirom na višestruko potvrđena saznanja da upravo Subjekt savjetovanja stoji iza Blagojevića!Savjetniče Kostreševiću, 
budući da ste sada tako blizu, nikad bliže, Komandantu Hunte Draganu Lukaču, vjerujem da ćete uspjeti brzo odgovoriti na sva postavljena pitanja i da se nećete i dalje ponašati kao “francuska sobarica”!


Savjetniče Kostreševiću, nastaviće se…