уторак, 21. новембар 2017.

Trebinje: Ostap uvijek ima posao za narko-dilere

piše: Slobodan Vasković

Beskrupulozni, bezočni i pokvareni Trebinjski Ostap Bender nedavno je pojedine pripadnike boračke populacije i djecu poginulih boraca, zaposlene u jednoj od gradskih firmi, istjerao na ulice da čiste smeće.


Razlog za ovakav odvratni postupak Luke Petrovića leži u činjenici da narečeni nisu članovi SNSD-a. Zato su javno kažnjeni.

Istovremeno, narko-dileri, koji su blizak Ostapov rod, dobijaju, bez ikakvih problema, posao u HET-u: Riječ je o Aleksandru Petroviću Čombetu, bliskom rođaku Luke Bendera.

Čombe je bio u zatvoru zbog dilanja droge, a odmah nakon što je napustio kaznionicu, Trebinjski Ostap ga je “socijalizovao” i smjestio u HET. 

Čombe - Šef pete trebinjske narko-grupe
Čombe je uhapšen 2008. godine, u velikoj akciji CJB Trebinje, što potvrđuje i tekst iz “Glasa Srpske”, datiran 24.09.2008. godine. 

24.09.2008 21:02 | Vesna Duka
TRE­BINjE - Pri­pa­dni­ci CJB Tre­binje ju­če su u sa­radnji sa Spe­ci­jal­nom po­li­ci­jom MUP-a RS i je­di­ni­ca­ma za po­dršku iz Do­bo­ja i Bi­jeljine, na po­dru­čju Tre­binja pre­tre­sli de­se­tak lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma se na­la­ze obje­kti ko­je ko­ris­te li­ca osumnjiče­na za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, odno­sno, proi­zvodnju i pro­met opoj­nih dro­ga, pot­vrdio je na­čel­nik ovog cen­tra Go­ran Zu­bac.

On je pot­vrdio i to da je u pre­tre­si­ma, ko­ji su is­to­vre­me­no obavljani i u Pri­je­do­ru, je­dno li­ce li­še­no slo­bo­de, a, pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma, ra­di se o Ale­ksan­dru Pe­tro­vi­ću iz Tre­binja, zva­nom Čom­be. (Glas Srpske)

Crnogorski “Monitor” je, u tekstu, “Deset hiljada ljudi u narko-lancu”, objavljenom 18.11.2011 godine Aleksandra Petrovića Čombeta označio kao vođu “pete hercegovačke trebinjske narko grupe”.

Isti list tada je naveo da u Trebinju egzistira šest zločinačkih narko organizacija, zaduženih za prebacivanje droge preko teritorije BiH.

Sve hercegovačke narko grupe naslanjanju se na kriminalne klanove u Rožajama, kada se radi o heroinu. Heroin iz Rožaja ide za Trebinje i Bileću, i odatle za Mostar. U Tuzima preuzimaju skank", kaže policijski izvor.

Droga se na balkanskoj ruti iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Trebinja, Bileće, Sarajeva, Stolca, Metkovića i Mostara, prebacuje u Hrvatsku.

„Glavni distributivni centru u Hrvatskoj su u Splitu i na Korčuli. Tu se prepakuje i šalje za Zapadnu Evropu, drumskim saobraćajem. Vođe splitske grupe su Šćepo Bošković, Goran i Jurica Svalin i Miro Rica. Korčulansku grupu predvodi Jakša Cvitković Cvik", kaže policijski izvor. (Monitor, 18.11.2011.)

Da li je Ostapovo ponašanje iznenađujuće? Ni slučajno, jer pojedini pripadnici vladajućeg Režima kontrolišu značajan dio narko tržišta i/ili imaju odlične veze sa onim koji su vodeći u tom prljavom poslu.

U Petrovićevu odbranu poslednjih dana, na društvenim mrežama, stali su upravo narko-dileri iz raznih dijelova RS, od kojih su neki i uposlenici MUP-a RS.

Osim Čombeta, Petrović je u HET uposlio još tri člana svoje porodice.

Dubl
Posebno je bitan Ilija Tamindžija, narodni poslanik SNSD-a, sa kojim je Ostap u rodbinskim vezama. 

Petrović je Tamindžijin zet, a parama HET-a ga je 2010. “izgurao” za poslanika u Narodnoj skupštini RS, da bi, 2014. godine, Zet i Šurak, u dublu, “osvojili” poslaničke mandate; Preciznije je reći kupili, jer su za njihove mandate oteti milioni maraka iz HET-a i “Elektroprivrede RS”.

Tamindžija je bio izvršni direktor “Elektroprivrede RS” za proizvodnju i član UO HET-a, a od prošle godine je izvršni direktor za investicije HET-a. 

Bender ga je prebacio u HET kako bi lakše kontrolisao tendere i unosne poslove za HE Dabar; Petrović se plašio da bi, nakon što sjedne u fotelju Gradonačelnika Trebinja, ispod kontrole mogao da mu izmakne Gordan Mišeljić, direktor HET-a.

Uspio je u svojoj nakani, jer je Mišeljić i dalje njegov pion. (nastaviće se)