среда, 5. јануар 2022.

Krivična prijava protiv advokata Dragana Tolimira zbog povrede Osnovnih prava radnika


Slobodan Vasković

 

Kako sam i najavio, podnio sam Ktivičnu prijavu protiv narkoadvokata Dragana Tolimira koji već godinama krši prava radnika držeći ih u ropskom položaju. Višegodišnjim izrabljivanjem radnika, Tolimir je stekao veliku materijalnu korist i vrijeme  je da se on kazni, a da mu s esav, na crno, stečen novac oduzme.  

Slobodan Vasković

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BANJOJ LUCI

 

 

Pozivajući se na odredbu člana 223. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, podnosim:

 

KRIVIČNU PRIJAVU

 

Protiv: Dragan Tolimir, advokat iz Banjaluke, sjedište advokatske kancelarije na adresi ulica Aleja Svetog Save broj 7A

 

 

Krivičnu prijavu podnosim zbog krivičnog djela Povreda osnovnih prava radnika iz člana 209. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

 

Stavom 1. člana 209. Krivičnog zakonika Republike Srpske propisano je: “Ko se svjesno ne pridržava propisa koji se odnose na zaključivanje ugovora o radu i prestanku radnog odnosa, plate i druga primanja iz radnog odnosa, radno vrijeme, pauze, odmore, godišnje odmore, ili odsustva, zaštitu žena, omladine i lica sa invaliditetom, zaštitu radnica zbog trudnoće i roditeljstva, zaštitu starijih radnika, zabranu prekovremenog ili noćnog rada ili plaćanja propisane naknade, i time uskrati radniku pravo koje mu pripada ili mu ga ograniči, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

Stavom 2. člana 209. Krivičnog zakonika Republike Srpske propisano je: “Ako je djelo iz stava 1. ovog člana imalo za posljedicu neopravdano neplaćanje tri plate djelimično ili u cijelosti ili gubitak prava koje proističe iz neplaćenih doprinosa, a utvrdi se da su za isplatu postojala sredstva, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”

 

Advokat Dragan Tolimir već dugi niz godina organizuje rad na crno (rad bez zaključenog ugovora o radu). On je za te potrebe zakupio poslovni prostor, u istoj zgradi u kojoj se nalazi sjedište njegove advokatske kancelarije, a u tom poslovnom prostoru za njegove potrebe rad obavljaju pravnici koji su tek diplomirali. Oni obavljaju različite poslove, kao što su pisanje tužbi, žalbi i sl. Nakon toga advokat Dragan Tolimir na ta pismena stavlja svoj pečat i potpis. Advokat Dragan Tolimir tim pravnicima mjesečno isplaćuje mizerne iznose (300 KM), a iste nije prijavio Poreskoj upravi RS i drugim institucijama, niti za iste uplaćuje doprinose.

 

Većina lica koja su danas zaposlena u advokatskoj kancelariji advokata Dragana Tolimira su dugi niz godina radili za njega na crno.

 

Predlažem da javni okružni tužilac sasluša sljedeća lica:

1. Dragan Tolimir, advokat iz Banja Luke

2. Dragana Prpoš, zaposlena u advokatskoj kancelariji Dragana Tolimira

3. Aleksandar Zrnić, zaposlen u advokatskoj kancelariji Dragana Tolimira

4. Dražen Đekić, zaposlen u advokatskoj kancelariji Dragana Tolimira

5. Danijela Stjepanović