уторак, 11. јануар 2022.

(VIDEO+Foto)/Sektaške Žurke/Baš PreTeško Stimulisani Crta; Dodik i Crtin portparol i ostale Sektaške bahanalije dok narod jedva preživljava

BašPreTeško Stimulisani Crta i Dodik

Duet: Dodik i Crtin portparol Željko Derajić