понедељак, 7. новембар 2016.

ČIJI JE ANDRIĆGRAD: Kako se Kusturica poigrava sa Vladom Republike Srpske

Ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković podržao je predstavnicu Vlade Republike Srpske u Skupštini Društva ‘Andrićgrad’ iz Višegrada Olivera Kunjadić, koja je 20. oktobra zatražila od Vlade Republike Srpske da bude razriješena te dužnosti.
Nakon što je Žurnal objavio ovu informaciju iz Vlade RS su reagovali i naveli da Kunjadićeva odlazi sa te funkcije zbog drugih obaveza, a ne zbog činjenice da Kusturica ignoriše njen zahtjev da se sazove Skupština drušva “Andrićgrad”, kako bi se pretresle finansije, ali i odgovorilo na ključno pitanje - koliko je ko uložio u izgradnju “Andrićgrada” i koliko kome pripada, što zarade, što objekata.


Privredno drušvo “Andrićgrad” osnovano je 2011. godine, a prema potpisanom ugovoru Vlada RS ima u toj firmi 24,5 posto udjela, koliko i opština Višegrad. Lavovski dio pripao je trećem osnivaču, Kusturičinoj firmi “Lotika” iz Užica, i to 51 posto udjela.
Komisija je zatražila i pojašnjenje postupka pribavljanja građevinske dozvole koju je „Andrićgrad“ bio obavezan da pribavi za objekte "Vizantijski dvor" i "Turski dio", nakon što su usvajanja izmjena i dopune Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine.
U ciframa iskazano, za “Vizantijski dvor” potrošeno je 1.142.574,36, za “Turski dio” 378.860,97, za Hostele 280.735,19, što je ukupno 1.802.170,52 KM.

Vladina Komisija još konstatuje kako od početka izgradnje “Andrićgrada” postoje pozitivni pokazatelji rasta turističkog prometa u Višegradu, ali da će sve biti mnogo bolje kad se izgrade veliki i mali hosteli, jer se turisti neće u Višegradu zadržavati tek jedan dan, pa će turizam da procvjeta. 
Sve ovo navedeno je u Informaciji vladine Komisije, koju je ministar Gluhaković dostavio Vladi 20. maja 2016. godine. Tri mjeseca kasnije, u avgustu, Gluhaković dostavlja novu Informaciju, u kojoj predstavnica Vlade RS u Skupštini “Andrićgrada” priča drugu priču. Prema navodima Kunjadićeve “Andrićgrad” je u 2015. godini poslovao sa neto gubitkom od 680.300 KM.
Neko će na kraju morati da plati račune za sve nezakonitosti počinjene oko izgradnje “Andrićgrada”, posebno da odgovori kako je i na šta potrošeno 11,7 miliona maraka izdvojenih za taj projekat iz budžeta RS, a da, zauzvrat, entitetska Vlada, odnosno RS, nisu dobili ništa. Većinski vlasnik “Andrićgrada” je Emir Kusturica, koji je sa osnivačkim ulogom od 5.100 KM postao gospodar projekta koji je do sada zvanično progutao oko 35 miliona maraka.


NEMOGUĆNOST USKLAĐIVANJA
“Predstavnik Vlade Republike Srpske u Skupštini Društva ‘Andrićgrad’ iz Višegrada Olivera Kunjadić ponudila je ostavku na ovu poziciju zbog nemogućnosti usklađivanja velikog broja obaveza, a ne zbog nezadovoljstva radom u ovom društvu“, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma.
“Obzirom da je vrlo teško, gotovo nemoguće, ostvariti kontakte sa direktorom Društva, profesorom (Emirom op.a.) Kusturicom, kao i predsjednikom Skupštine društva, gospodinom Andrićem iz Užica, nisam u prilici da ispunjavam obaveze utvrđene pomenutim rješenjem, te vas ovim putem molim da predložite Vladi RS moje razrješenje i imenovanje drugog predstavnika Vlade u Skupštinu društva Andrićgrad d.o.o. Višegrad”, navela je Kunjadić u svom zahtjevu upućenom ministru Gluhakoviću, koji je u posjedu Žurnala.
Gluhaković je njen zahtjev proslijedio premijerki i Kunjadićeva je razriješena te dužnosti.
Osnivački ulog firme je 10 hiljada KM, od čega je Kusturičina “Lotika” položila 5100 KM, a opština Višegrad i Vlada RS po 2450 KM.
Bivši ministar trgovine i turizma Bakir Ajanović je 29. oktobra 2012. godine konstatovao, u odgovoru na poslaničko pitanje, da će se u “Andrićgradu” „konačni vlasnički udjeli definisati nakon završetka projekta".
To praktično znači da udjeli, koji su postojali prilikom osnovanja društva “Andrićgrad” treba da budu promijenjeni u skladu sa visinom ulaganja. To nikada nije učinjeno, mada je Vlada RS uložila nesrazmjerno mnogo više novca u taj projekat nego Kusturičina firma “Lotika”. Isto se odnosi i na opštinu Višegrad. I tu leži ključni razlog sadašnjih varnica na relaciji Vlada RS - Kusturica, zbog čega je Gluhaković u svojoj informaciji Vladi RS predložio da “Sud u vanparničnom postupku odredi lice koje će u svojstvu privremenog zastupnika sazvati sjednicu Skupštine i odrediti njen dnevni red”.

Kusturicu ne brinu nesporazumi sa Vladom RS jer je potpuno svjestan činjenice da u Ugovoru o osnivanju Društva “Andrićgrad” nigdje nije navedena mogućnost promjene vlasničkih udjela. To dovoljno govori o nezakonitosti cijelog tog projekta.
Vidljivo je to i iz dokumenta “Informacija o radu Komisije za praćenje dinamike realizacije projekta “Andrićgrad", koji je u maju ove godine Vladi RS dostavio ministar Predrag Gluhaković.
Informacije, koje je od Kusturice tražila Komisija, dostavljene su tek nakon višemjesečnih insistiranja, ali su i na kraju bile nepotpune. Komisija je od momenta  početka realizacije projekta izgradnje “Andrićgrada", u saradnji sa Republičkom direkcijom za obnovu i izgradnju, sukcesivno izvještavala Vladu Republike Srpske o izvedenim građevinskim radovima koji su finansirani sredstvima budžeta Republike Srpske.
U poslednjoj informaciji Komisija se fokusirala na analizu Izvještaja o utrošku sredstava u iznosu od 1.800.000 KM, koja su “Andrićgradu” doznačena tokom 2014. godine sa računa -"Kapitalni grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj". U informaciji je dat osvrt i na ukupno dodijeljena budžetska sredstva za realizaciju projekta i njegovim trenutnim efektima.
Elem, Komisija je od Kusturice zatražila da dostavi Završni izvještaj o utrošku sredstava, sa dokazima o tome kako su sredstva utrošena. “Andrićgrad” je 16. novembra 2015. godine dostavio izvještaj, ali nepotpun. Komisija je u januaru ove godine od Kusturice zatražila da joj u najkraćem roku dopuni izvještaj sa podacima o izvorima finansiranja projekta, odnosno o ukupno pribavljenim finansijskim sredstvima za realizaciju projekta. Od rukovodstva “Andrićgrada” zatraženi su i podaci o sopstvenim sredstvima za realizaciju projekta, sredstvima obezbijeđenim od sponzora i donatora, sredstvima doznačenih od Ministarstva i sredstvima prikupljenim iz ostalih izvora finansiranja. Zatražena je i izjava odgovorne osobe “Andrićgrada”,  kojom će pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantovati za vjerodostojnost dostavljenih podataka u izvještaju.
MED I MLIJEKO
Umjesto preciznih podataka “Andrićgrad”, odnosno Kusturica, tek da bi Komisiju skinuli s vrata, dostavljaju  2. februara ove godine Informaciju o izradi, postupcima i realizaciji prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine sa akcentom na izradi zoning plana „Andrićgrad“ u Višegradu, te izjavi kojom odgovorno lice „Andrićgrada“ izjavljuje da su sredstva uložena u taj projekat namjenski utrošena.
Vladina Komisija ponovo, po treći put, 5. februara ove godine, konstatuje da „Andrićgrad“ nije dostavio tražene informacije, zbog čega od Kusturice iznova traže podatke o izvorima finansiranja projekta, podatke o obezbijeđenim sopstvenim sredstvima za realizaciju projekta, sredstvima obezbijeđenim od sponzora i donatora, sredstvima doznačenih od Ministarstva i sredstvima prikupljenim iz ostalih izvora finansiranja, izjavu odgovornog lica korisnika sredstava kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuje za vjerodostojnost dostavljenih podataka u izvještaju…
Ponovo se traži i Informaciju o postupku pribavljanja građevinske dozvole objekate "Vizantijski dvor" i "Turski dio".
Konačno, 9. marta 2016. godine “Andrićgrad“ dostavlja dopise koji su traženi. I to - informaciju o izradi, postupcima i realizaciji prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, sa akcentom na izradi zoning plana „Andrićgrad“ u Višegradu, kao i Izvještaj o ulaganjima u projekat „Andrićgrad“ sa efektima na privredu grada Višegrada.
U vladinoj Komisiji, srećni što im se Kusturica konačno obratio, zadovoljno konstatuju da u “Andrićgradu” teče med i mlijeko i da je Kusturica ispunio sve svoje obaveze.
“Komisija za praćenje dinamike realizacije Projekta ‘Andrićgrad’ je konstatovala da Izvještaj o finansijskom utrošku sredstava, te opisni izvještaj o izvedenim radovima gradnje ‘Andrićgrad’ Višegrad sadrži dokaze o izvršenim radovima, te dokaze o ispunjavanju ugovornih obaveza definisanih u  članu 6. Ugovora o finansiranju projekta II faze gradnje Andrićgrada za 2014. godinu, broj: 14-01-08-3617/14 od 29.12.2014. godine zaključenog između Ministarstva trgovine i turizma i  d.o.o. "Andrićgrad", Višegrad“, konstatovala je Komisija.
U informaciji se navodi da im je Kusturica dostavio ugovore o izvođenju građevinskih radova na objektima Vizantijski Dvor, Turski dio i Hosteli, fakture na ime nabavke građevinskog materijala i izvođenje građevinskih radova i bankovne izvode kao dokaza o uplati na žiro-račun dobavljača/izvođača. 
Komisija na kraju konstatuje da je "Andrićgrad", u finansijskom smislu, opravdao iznos koji je veći od iznosa ukupno dodijeljenih finansijskih  sredstava u 2014. godini, s obzirom da je, prema izvještaju te firme, “Lotika” u projekat uložila 1.715.000 KM.
Komisija, međutim, konstatuje da se, na osnovu dostavljenih dokumenta, “nije mogla uvjeriti da je pokrenut postupak pribavljanja građevinske dozvole, koju je ‘Andrićgrad’ bio obavezan da pribavi za objekate ‘Vizantijski dvor’ i ‘Turski dio’ nakon usvajanja izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine”. Komisija navodi da nije donesen ni poseban planski dokument za područje “Andrićgrada”. Jasno je konstatovano da “Andrićgrad” nema ni građevinsku dozvolu, već će ona naknadno biti obezbjeđena.   
“Narodna skupština Republike Srpske donijela je Odluku o izradi zooning plana plana područja posebne namjene Andrićgrad, a u toku je realizacija odluke što će u narednom periodu omogućiti investitoru da obezbjedi građevinsku dozvolu”, navodi se u Izvještaju komisije. 
GDJE SU GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Privredno društvo “Andrićgrad” je osnovano 2011. godine i od tada je, prema izvještaju vladine Komisije u ovaj projekat uloženo 34.450.968,48 KM. Iz budžeta RS je za “Andrićgrad” uloženo 11.051.511,20 KM, opština Višegrad je 5.702.450,00 KM, a Kusturičina firma „Lotika“ 1.715.00,00 KM.
Donacije za “Andićgrad” iznose 4.766.699,55 KM, prihodi iz poslovanja 2.481.285,52 KM, „Andrićgrad“ se kreditno zadužio za 3.500.000 KM, dok ostali prilivi iznose 5.234.022,21 KM, navedeno je u Izvještaju.
U Izvještaju postoji i jedna potpuno netačna informacija. Navedeno je da je Vlada RS  putem Ministarstva nauke i tehnologije za “Andrićgrad” izdvojila 1.749.061,20 KM, što nije tačno, jer je to novac koji je za izgradnju Andrićevog institute u Kamengradu donirala Vlada Srbije.
“Osnovni problem poslovanja društva u poslovnoj 2015. godini je bio spor sa UIO BiH oko osporavanja ulaznog PDV na objektima (crkva, hotel,vizantijski i turski trg), za koji ne postoje građevinske  dozvole , a koji su u 2016.godini obuhvaćeni zoning planom na osnovu odluke Narodne Skupštine Republike Srpske, te blokada žiro-računa od strane UIO i postupci prinudne naplate”, navela je Kunjadićeva.