четвртак, 8. јун 2023.

Jerko Ivanković Lijanović i iz zatvora snažno “muze” Ministarstvo poljoprivrede u Vladi Federacije BiH


Sjećate li se Jerka Ivankovića Lijanovića, nekadašnjeg ministra poljoprivrede u Vladi FBiH? Otišao je, navodno, na marginu. Nije, i dalje muze pomenuto ministarstvo i “tovi” junad i prasad na način da i u zatvoru, gdje se sada nalazi, zarađuje ogromne svote novca. 


U nastavku slijedi tekst, a sva dokumentacija o malverzacijama koje se navode je u mom posjedu.


1.

Jerko Ivanković Lijanović završio je iza rešetaka i u KPZ Zenica izdržava sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe položaja i nezakonitih dodjela podsticaja poljoprivrednicima u vrijeme dok je bio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH. Međutim, u tom Ministarstvu ostali su Lijanovićevi ljudi, koji su nastavili sa zloupotrebama, kojima se iz federalnog budžeta novac na nezakonit način preusmjerava odabranim poljoprivrednim proizvođačima.


2.

Moji izvori iz Vlade FBiH naglašavaju da Lijanović jeste završio u zatvoru, ali da u tom Ministarstvu i dalje djeluje organizovana grupa, koja radi nezakonito u korist Lijanovićevih firmi, kojima sada rukovode njegovi bliski rođaci ili firmi koje imaju bliske veze sa Lijanovićem. 


3.

Lijanović je u vrijeme svog ministarskog mandata sve propise o podsticajima poljoprivrednicima „uredio“ tako da najveći dio novčane pomoći ide samo određenim, odnosno njegovim "igračima". 


Suštinski se ništa nije promijenilo ni nakon njegovog odlaska sa te pozicije, a njegov nasljednik Šemsudin Dedić (SDA), koji je funkciju federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavljao od 2015. godine do maja ove godine, dugo vremena nije činio ništa da promijeni nakaradne Lijanovićeve propise.  


4.

Dedić je tek 2017. godine izmijenio Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške poljoprivrednicima, ali da te izmjene nisu donijele ništa značajno u pogledu onemogućavanja raznih malverzacija. 


Uz to, Dedić je Josipa Jukića i Bešću Alibegovića, članove komisija, odgovorne za nezakonito odobravanje milionskih iznosa u vrijeme Lijanovićevog mandata, unaprijedio, postavljajući ih za pomoćnike ministra, mada je na listi kandidata koji su prošli na konkursu imao osobe koji su imali i više bodova i nisu bili kompromitovani.


Jukić i Alibegović su na tim funkcijama ostali i u novoj Federalnoj vladi Nermina Nikšića.


5.

Sve u svemu, u Federalnom ministarstvu poljoprivrede i dalje djeluje kriminalna hobotnica, na čijem čelu su, kako navode moji izvori, Josip Jukić, pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredna plaćanja, i 

Bešćo Alibegović, pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Prethodnih godina pojedini poljoprivrednici javno su optuživali Dedića da je od Lijanovićevih firmi iz Hercegovine, koji su na godišnjem nivou primali sporne milionske iznose za podsticaje, dobio milion maraka kao bi imenovao Josipa Jukića za pomoćnika ministra. 


Dedić te optužbe nikada nije demantovao. 


6.

Bešćo Alibegović i Josip Jukić su bili članovi Komisije za ruralni razvoj imenovane 2012. i 2014. godine po nalogu bivšeg ministra Jerka Ivankovića Lijanovića, za koje su revizorka Federalne službe za reviziju  Nasiha Biberović, kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove utvrdili da su nezakonito odobravali novčana sredstva za podsticaje i to u milionskim iznosima. Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove dostavljen je Vladi FBiH 2015. godine, ali tadašnji ministar Šemsudin Dedić, kao ni bivši premijer Fadil Novalić, ni prstom nisu mrdnuli da kazne odgovorne. 


Dedić je na osnovu Izvještaja bio dužan da pokrene disciplinsku odgovornost ili da podnese krivičnu prijavu protiv Alibegovića i Jukića, ali on to nije učinio. Naprotiv, on ih je tada unaprijedio u svoje pomoćnike i to u dva najvažnija sektora u Ministarstvu.


7.

Kao i u vrijeme Lijanovića tako i danas svi poticaji idu preko Josipa Jukića, a propisi preko Bešće Alibegovića. Shema je sledeća: Na terenu se od klijenata traži procenat do 40 ili 50 od ukupne vrijednosti novčanih sredstava za pomoć da bi im bili isplaćeni podsticaji. Josip Jukić ima stalne klijente, većinom iz Hercegovine. Suštinski, to su firme kojima i dalje indirektno upravlja Lijanović, poput mljekare „VITA VI“ iz Čapljine, „ISAT AP“ iz Posušja i još neke, preko kojih se isisava novac. 

Svako ko nije dao reket bude podvrgnut nekoj vrsti rigorozne kontrole i bude odbijen. Za pospremanje papirologije i dokumentacije zadužen je Josip Jukić.


8.

Sljedeća osoba, koja je dio ove sheme, jeste Faketa Begović, sekretar Ministarstva. Ona je zadužena za sve izlazne dokumente, kao i za naloge za isplatu, koje je čak jedno vrijeme potpisivala umjesto ministra Dedovića. Naravno, uz njegovo odobrenje. 


Begovićeva je zadužena da disciplinuje službenike u Ministarstvu koji se pobune protiv kriminala. S obzirom na to da je pravnik po struci, preko nje idu sve žalbe upućene od strane klijenata. 


Klijente, koji su namjerno odbijeni, Faketa Begović upućuje na svog muža Nedima Begovića, poznatog advokata iz Visokog, koji za njih pripremao tužbe. 


9.

Frapantan je podatak da je ogroman broj izgubljenih sporova na sudovima protiv Federalnog ministarstva poljoprivrede, za šta niko nikada nije snosio odgovornost. 


Faketa Begović je član mnogih komisija na kojima se odlučuje ko će proći, a ko ne za poticaje.


U shemi je i Suada Mujkanović, koja je dugo godina bila v.d. pomoćnik Sektora za pravne poslove i bavila se svim pravnim pitanjima u Ministarstvu. Zajedno sa Faketom, tvrdi isti izvor, odgovorna je za ogroman pravni nered koji vlada u Ministarstvu, od toga da se, mimo zakona isplate za podrške u primarnoj proizvodnji ne završavaju rješenjem nego sa običnim nalozima za isplatu, što za posljedicu ima ogromnu pravnu nesigurnost, nered i mogućnost malverzacija. 


8.

Mujkanovićeva je filter za odlučivanje po žalbama, odnosno ona je ta koja odlučuje kome će se progledati kroz prste i uvažiti žalba, a ko će biti na odstrelu. Takođe, Begovićeva i Suljkanovićeva su odgovorne što nisu donesene procedure u vezi rada određenih sektora u ministarstvu. 


Riječju, radi se kao na pijaci, kako ko misli da je ispravno, što doprinosi neredu i nezakonitostima. 


Suada je bila nadležna i za protokol i za arhivu, što je veoma bitan segment u zakonitom i ispravnom funkcionisanju poslova u Ministarstvu. Bivši ministar Dedović je 2019. godine na tu poziciju uposlio Edina Perendu, koji je blizak SDA, ali ni on nije učinio ništa da se situacija poboljša.


9.

Kao bitna karika u ovoj organizovanoj kriminalnoj mreži  bio je i Mato Anđelić, šef Odsjeka za kontrole u podsticajima, koji je u međuvremenu penzionisan. Kada god bi trebalo da se sakriju nepravilnosti na terenu, Mato bi slao u kontrole podobne službenike, a nerijetko je i sam učestvovao u tim „kontrolama“. Potom bi se pisali zapisnici sa terena da je sve „u redu“. 


Moj izvor navodi da je Anđelić učestvovao i u direktnom reketiranju poljoprivrednika kako ne bi bili odbijeni za podsticaje. 


10.

Kao završna karika u ovoj shemi pojavljuju se udruženja za poljoprivredu u FBiH. Na čelu jednog takvog, Udruženja poljoprivrednika FBiH je Nedžad Bićo, čija je uloga da anestezira bunt poljoprivrednih proizvođača. Da bi mogao da mešetari, Bićo ima direktnu konekciju sa Josipom Jukićem, koji mu dotura podatke o tome ko je na spisku za isplatu podsticaja i kada će se isplate desiti. 


11.

Za podsticaje, koji se odnose na kapitalna ulaganja i ruralni razvoj, potrebno je priložiti račune o utrošenom materijalu za izgradnju stajskih objekata, opreme i mehanizacije. Međutim, zahvaljujući organizovanoj grupi koja djeluje u Federalnom ministarstvu poljoprivrede kao validni priznaju se lažni računi, a u ove nezakonitosti posebno su uključene firme, naročito one u HNK, ZHK i Kantonu 10. 


Prilažu se lažirani računi za nove objekte, opremu i mehanizaciju, a u stvarnosti se radi o tome da štalski objekti nisu izgrađeni u podsticajnoj godini, kako bi to po propisima moralo da bude, već mpogo ranije, a ista stvar se dešavala i sa opremom i mehanizacijom. U kontrolu se potom šalju podobni službenici, koji zapisnički konstatuju da je sve urađeno u skladu sa propisima. 


12.

Za podsticaje koji se odnose na proizvodnju mlijeka, prikazuju se fiktivni litri mlijeka i fiktivne životinje. Iz Pravilnika o podsticajima izbrisan je član koji je propisivao da se mora dostaviti skenirana dokumentacija, arhivirana u kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, a sve kako službenici Federalnog ministarstva poljoprivrede ne bi mogli iz dokumentacije vidjeti nepravilnosti i nelogičnosti. 


13.

Posljedica toga je da su se pojavljivali podaci da su krave iz pojedinih farmi mogle dati mlijeka kao deset ili dvadeset krava negdje drugo u svijetu?!! 


Kada je riječ o podsticajima za tovne životinje, radi se o međunarodnom kriminalu. 


14.

O čemu je riječ?


U skladu sa Pravilnikom, podsticaj za tov junadi i svinja bi mogao da ostvari klijent koji utovi životinju početne težine, za junad od 60 kilograma u narednih šest mjeseci, s tim da izlazna težina mora biti 350 kg. Za svinje je ulazna težina oko 30 kg, a izlazna 90 kg, pri čemu bi tov trebalo da traje tri mjeseca. 


15.

Međutim, firme iz Hercegovine, među kojima i Lijanovićeve, uvozile su iz Mađarske već utovljene životinje, spremne za klanje. Na granici se za te utovljene životinje koriste lažirani papiri, kao da se uvoze mladunci, za koje je carina mnogo manja. Nakon toga, životinje se dopreme na farme i tu ostanu u karantinu 20 dana. Vlasnici farmi potom dostavljaju zahtjeve za podsticaje u nadležno kantonalno ministarstvo, čiji službenik zapisnički konstatuje šta je zatekao na terenu. 


U pravilu na teren se šalju „odabrani“ službenici, koji napišu da se radi o mladuncima, a ne o utovljenim životinjama. 


16.

Na osnovu tih zapisnika i lažne dokumentacije dostave se zahtjevi u Federalno ministarstvo za isplatu, gdje na scenu stupa pomoćnik ministra Josip Jukić. 


Procjenjuje se da je na ovaj način opljačkan ogroman novac, tim više, jer je država prevarena dva puta – prvo plaćanjem manjih carina, a onda nezakonitom isplatom podsticaja. 


Pojedini službenici Ministarstva protiv Josipa Jukića i Bešće Alibegovića podnijeli su krivične prijave Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, ali se stvari nisu pomjerile sa mrtve tačke.