четвртак, 20. јун 2019.

Sjedište Hunte - Na pitanje da li je Bruno Batinić pušten, pripadici Hunte odgovaraju sa: Udalljite se, udaljite se; Jedinica za podršku u pripravnosti kraj Sjedišta Hunte