недеља, 30. јун 2019.

Šarović, nakon pobjede za predsjednika SDS-a, pozdravio delegate zajedno sa Miličevićem i Vukotom