понедељак, 10. јун 2013.

Režim krenuo u novi napad na Vuliće


Piše: Slobodan Vasković

Dok su ministri iz Vlade RS bili u posjeti Željku Vuliću, jurišnici Režima su, istovremeno, spremali novi udarac toj porodici. On je došao preko društvenih mreža, a „udarna igla“ novog napada Režima na porodicu Vulić je manipulacija sa (navodnom) ponudom za poravnanjem koju je njihov advokat Siniša Marić uputio Jeleni Todić, zastupniku Mileta Radišića i u kojoj se, između ostalog, navodi: “...usmeno izjašnjenje od mojih klijenata Vulić Željka i Branka kojim su mi potvrdili da su spremni poravnati se sa Grand trade, pod uslovima kako slijedi: da na ime naknade štete bude isplaćen iznos od 3 miliona KM, koji iznos obuhvata kako naknadu trenutne vrijednosti njihovih nekretnina, tako i izgubljenu korist koja bi nastupila usljed odustanka od izgradnje stambeno-poslovnog objekta, koje pravo im pripada kao vlasnicima parcele, bez obzira na trenutno formiranu veliku građevinsku parcelu..., a da se oni, uz ustupanje njihove imovine, tvojem klijentu, odreknu i svih drugih eventualnih potraživanja uz povlačenje svih aktivnih tužbi i žalbi u svim trenutno otvorenim sudskim i upravnim postupcima“.


Objavljivanjem ovog dokumeta želi se poručiti javnosti da u pitanju nije borba Vulića za goli život, već da je posrijedi novac.

Klasična zamjena teza, jer tako usmjerena priča želi da prisili publikum da zaboravi na notornu činjenicu da je zemljište „Grand trade“ dodijeljeno potpuno mimo zakona i da je Radišić, ne jednom, falsifikovao dokumente u vezi sa tim placem, što je potvrdila i istraga Specijalnog tužilaštva RS. To je uzrok, a sve što se kasnije desilo je posljedica tog nezakonitog akta.

Vlast želi po svaku cijenu odbraniti privatni projekat Radišića i njegovih zaštitnika i spremni su to učiniti, ne pitajući za cijenu. Otud odjednom i naglo interesovanje premijerke Željke Cvijanović za “mišljenje građana”.
"Dobila sam nekoliko pisama od ljudi koji su dobili neku drugu sliku i mislim da je ona u vezi sa sastankom na kojem je prezentovana dokumentacija koja se odnosi na izgradnju cijelog kompleksa", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Naravno, nakon toga je “provukla” tezu o “javnoj predstavi”, indirektno optužujući Vuliće da sve čine zbog sopstvenog interesa.

"Mislim da ćemo doći do dobrog rješenja, jer umjesto obmanjivanja ili pravljenja javne predstave moramo da vidimo u čemu je stvarni problem i šta jeste, a šta nije tačno", naglasila je Cvijanovićeva.

Režim pravi predstavu, a ne Vulići.

Uzmimo da je dokument (vidi sliku) potpuno autentičan i da Vulići zaista jesu tražili 3 miliona KM za svoju zemlju (Vulići u toj varijanti prodaju svoju zemlju, za razliku od Radišića koji gradi na tuđoj).

Pitanje glasi: šta to mijenja na stvari i da li policija ima pravo da ih maltretira i prebija zato što su, nakon godinu progona, pristali da se isele i traže za to određenu cijenu?

Da li to znači da ih policija i Radišić maltretiraju zato što su previše tražili?

Budući da je dokument datiran na 22.05.2013. godine (znači, prije dvadeset dana), postavlja se pitanje šta je onda bilo tokom čitave godine dana, od maja prošle do maja ove, koliko traje izgradnja Radišićevog stambeno-poslovnog objekta i zbog čega je sistem sve to vrijeme dozvoljavao vlasniku “Grand trade” da progoni Vuliće?

Da li ih je sistem htio natjerati da izađu sa ponudom, a onda ih maltretiranjem prisiliti da tu ponudu smanje?

U svakoj varijanti, sistem je protiv Vulića, a na strani Radišića i njegovih zaštitnika. Sistem želi zaštiti očiti kriminal, što dodjeljivanje zemljišta “Grand trade” jeste i u tom kriminalu učestvovali su svi - od Grada Banjaluke do Vlade RS.  Sada sistem želi Vulićima “polomiti” kičmu, jer su predugo pružali otpor i skrenuli preveliku pažnju javnosti na kriminalni akt dodjele zemljišta Radišiću.

Posjeta ministara iz Vlade RS Vulićima, bila je dimna zavjesa, kako bi se prikrio novi brutalni napad na tu nesretnu porodicu, čiji se komadić zemlje našao na putu alavih kriminalaca, spremnih na svako zlo, kako bi zaštitili opljačkano.