понедељак, 17. јун 2013.

NDI: SNSD 22%, SDS 21%; Dodiku povoljnu ocjenu daje 49%, a nepovoljnu 44 posto, a Bosiću povoljnu 45%, a nepovoljnu 46 posto

piše: Slobodan Vasković  

Nacionalni demokratski institut proveo je tokom aprila i maja anketu (radio je Ipsos) na cijeloj teritoriji BiH, na uzorku od 2000 ispitanika. U RS i distriktu Brčko anketirano je njih 1035.

Prema toj anketi, povoljno mišljenje o Miloradu Dodiku ima 49 posto ispitanika, dok njih 44% ima nepovoljan stav.
Mladena Bosića njih 45% smatra pozitivnim, a 46 posto negativno se izrazilo o njemu. Za Nebojšu Radmanovića je 40% ispitanika iskazalo pozitivan stav, a nepovoljan 51 posto ispitanika. Za Mladena Ivanića je povoljno mišljenje dalo njih 42%, a nepovoljno 49 posto anketiranih, dok je Dragan Čavić povoljnu ocjenu dobio od 37%, a neopovoljnu od 54% anketiranih.

Za Petra Đokića povoljnu ocjenu dalo je 37%, a nepovoljnu 51%, dok je Marko Pavić u plusu kod njih 34%, a u minusu 48 posto.

Od ukupnog broja anketiranih za SNSD bi glasalo 22%, za SDS 21%, DNS i PDP po 6%, DP 3 posto, NDS 1%, a za SP 3 posto.

Od sigurnih glasača, njih 30% bi dalo glas SNSD, a SDS 27%, dok bi DNS i PDP dobili 5%,  DP 3%, dok bi socijalisti imali 4%. I ovdje bi NDS dobio 1 posto.

Anketirani su se izjašnjavali i o radu institucija RS.
Njih 40 posto ima pozitivno mišljenje o funkcionisanju institucije predsjednika RS, a 54 posto negativno. MUP RS je u plusu sa 45 posto, a u minusu 49 %.

Pozitivan stav o Vladi RS ima 38%, a negativan 56%, dok za Narodnu skupštinu njih 32 posto smatra da dobro rade, a čak 59 posto da rade loše.

Najlošiju ocjenu dobilo je sudstvo, jer čak 65 posto ispitanih smatra da rade loše, a 30 posto dobro.

Na pitanju o izlasku na izbore, njih 40 posto izjasnilo se da će sigurno izaći, 31 posto vjerovatno, 13 posto da vjerovatno neće, 13 posto sigurno neće, dok ih dva posto još uvijek ne zna.

Anketirani se nisu izjašnjavali za koga bi glasali da su sada izbori za poziciju predsjednika RS i člana predsjedništva BiH.