уторак, 26. јул 2022.

“Pokret za Aluminu”: Pitanja za Zoru Vidović, ministarku finansija - Gdje je objavljen poziv za prodaju potraživanja koje republičke institucije imaju prema FG Birač ad Zvornik u stečaju?


Poštovana gospođo Vidović,

 

Mediji su prenijeli da je dana 21.07.2022. godine Vlada RS usvojila zaključak da se nastavi sa prikupljanjem ponuda za otkup potraživanja koje republičke institucije imaju prema FG Birač ad Zvornik u stečaju, zajedno sa bankarskim garancijama i to do 26. jula do 16.00 časova, a sve zbog izraženog interesovanja za otkup navedenih potraživanja.

Kako ni nakon ove sjednice Vlade ne možemo da nađemo ni jedan javni podatak o vašem vođenju ove prodaje, u cilju potpune transparentnosti, molim da javnosti odgovorite na sljedeća pitanja:

1.      Gdje je objavljen poziv za prodaju potraživanja koje republičke institucije imaju prema FG Birač ad Zvornik u stečaju?

2.      Koji su uslovi ove prodaje?

3.      Da li ste prijavu Pavgorda iz Foče odbacili bez razmatranja jer ima jezivu poslovnu reputaciju i nezakonito poslovanje?

4.      Koje tačno bankarske garancije tražite uz ponude? Koji iznos garancija se traži?

5.      Na koga treba da glase garancije jer postoji sedam institucija vlasnika potraživanja?

6.      Da li ste svjesni da je nezakonit posao ustupanje poreza i doprinosa kao primarnih prihoda na treća lica? Da li ste svjesni da svojim postupcima pokušavate da uvedete firme kao što je Pavgord iz Foče u naplatu poreza i doprinosa, te da takve kontroverzne firme de facto postaju utjerivači poreskih dugova firmi u privredi? Da li ste svjesni da ovim Republiku Srpsku pretvarate u kaubojsku državu?Očekujemo da odgovore na javno postavljena pitanja objavite na sajtu Ministarstva finansija.


Tužilačke institucije mogu ovu komunikaciju da koriste u svojoj istrazi.

 

Pokret za Aluminu