петак, 10. децембар 2021.

Podnio sam Krivičnu prijavu protiv Organizovane Zločinačke Grupe koju čine Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstva i advokati Stojan Vukajlović i Dejan Miletić, zbog pljačke Fonda


Slobodan Vasković

  

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije,

organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

 

Pozivajući se na odredbu člana 223. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, podnosim

 

 KRIVIČNU PRIJAVU

 

 Protiv:

1. Dejana Kusturića, v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

2. Dejana Miletića, advokata iz Banja Luke

3. Stojana Vukajlovića, advokata iz Banja Luke

 

Krivičnu prijavu podnosim zbog krivičnog djela Zloupotreba u postupku javne nabavke iz člana 250. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnog djela Zaključenje štetnog ugovora iz člana 255. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

 

Odrebama članova 25. - 31. Zakona o javnim nabavkama BiH propisani su sljedeći postupci javnih nabavki: 1) otvoreni postupak, 2) ograničeni postupak, 3) pregovarački postupak i 4) takmičarski dijalog. Pored navedenih, istim zakonom, i to članovima 87. - 90., propisana su i dva dodatna postupka javnih nabavki, koja se primjenjuju za dodjelu ugovora male vrijednosti: 1) konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i 2) direktni sporazum.Pozivom za nabavku pravnih i notarskih usluga broj 07/015-103-2/20 od 10.01.2020. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je pokrenuo postupak javne nabavke, a koji svojom sadržinom ne odgovara bilo kojem od gore pobrojanih postupaka javne nabavke.
 

Da se radi o nezakonitom postupku javne nabavke najbolje govori tačka 3. pomenutog poziva, naslovljena kao „Rok za dostavljanje ponuda“, u kojoj je navedeno da je rok za dostavljanje ponuda 31.12.2021. godine do 12:00 sati. Na taj način je potencijalnim advokatima dat rok od godinu dana za podnošenje ponuda za pružanje pravnih usluga. Poslije samo petnaestak dana, preciznije 24.01.2020. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske vrši izmjenu tačke 3. pomenutog poziva, na način da se rok za podnošenje ponuda produžava do 31.12.2023. godine do 12:00 sati. Nevjerovatno zvuči i sam podatak da je dat rok od 4 godine za podnošenje ponuda od strane advokata.


Postavljanje roka za dostavljanje ponuda, prema odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, podrazumijeva da se tek po isteku tog roka vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, nakon čega se sa istim zaključuje ugovor.Uprkos tome što rok za dostavljanje ponuda još uvijek traje, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je do sada donio 4 odluke o prihvatanju ponude advokata Dejana Miletića. Ovdje se sa razlogom treba postaviti jedno logično pitanje: Kako su prihvaćene ponude advokata Dejana Miletića kada rok za podnošenje ponuda ističe tek 31.12.2023. godine?

 

Odgovor je jednostavan: Radi se o nezakonitom postupku javne nabavke, koji je do detalja dogovoren između Dejana Kusturića, Dejana Miletića i Stojana Vukajlovića.Ovdje treba reći da se iza advokata Dejana Miletića „krije“ advokat Stojan Vukajlović. Moji izvori iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su mi potvrdili da se u sudskim postupcima koje vodi Fond kao zastupnik pojavljuje isključivo advokat Stojan Vukajlović, iako su od strane Fonda izabrane ponude advokata Dejana Miletića.


Nema sumnje da je advokat Dejan Miletić u cijeloj priči samo fiktivni ponuđač, jer Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u suštini zastupa advokat Stojan Vukajlović. Zapravo, radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi, koja je osmislila vrlo perfidan način kako da izvlači novac iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.Ukoliko je potrebno, postupajući republički tužilac ima mogućnost da se obrati Agenciji za javne nabavke BiH radi vršenja monitoringa nad pomenutim postupkom javne nabavke.

 

U prilogu Vam dostavljam dokumentaciju koja se odnosi na pomenutu javnu nabavku.

 

S poštovanjem!