недеља, 25. април 2021.

Slobodan Stanković pokušao je da uništi Zorana Tadića, ali je jedino uspio demolirati Privredni sud, Poresku upravu Republike Srpske i druge institucije i dokazati njihovu duboku korumpiranost

Zoran Tadić drži Cloud predavanje za DoJ Department of Justice Washington DC

Piše: Zoran Tadić


Okružni Privredni Sud u Banjaluci i Viši Privredni Sud u Banjaluci, leglo su kriminala i korupcije. Rak rana koja izjeda društvo u cjelini i uvlači u kriminal sve časne sudije, kao i institucije društva generalno.


Ovo je jedna tragikomična priča, ispričana na osnovu vlastitog iskustva. Iza svega što tvrdim u ovoj priči, stojim ja imenom i prezimenom Zoran Tadic. I za svaku iznesenu tvrdnju imam validni dokaz u vidu sudske dokumentacije.


Već Jedanaest (11) godina, Privredni Sud u Banjaluci (osnovni i viši) vodi parnični proces između moje firme “IT Professional” doo iz Banjaluke i firme “Integra Inženjering” iz Banjaluke. 


Privredni sudovi u Banjaluci Jedanaest (11) godina izbjegavaju da donesu presudu da je 1+1=2. Jedanaest (11) godina se Privredni sudovi u Banjaluci (osnovni i viši) služe pravnim nasiljem u ovom procesu na kome je održano više od 57 ročišta; Na kome je izmjenjeno četiri postupajuće Sudije, tonu vještaka, i proizveo enormne troškove koje će na kraju morati da plati Država. 


I sve to na suprot Odluke Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine broj : AP 2908 /16 od 10.05.2017 godine kojom je već utvrđena povreda prava tužioca na pravični postupak i suđenje u razumnom roku, te naloženo da se predmet mora okončati u roku od šest (6) mjeseci od donošenja odluke Ustavnog Suda BiH. I nakon četiri godine od te odluke predmet nije okončan.


Pokušaću da što kraće prikažem hronologiju događaja, mada, složićete se, to nije lako nakon jedanaest (11) godina sudskog procesa, koji još nije završen, a upitno je da li će i kada biti završen.


Još u junu 2011. godine preduzeće “IT Professional” doo iz Banjaluke, kao tužilac, podnijelo je tužbu Okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci, radi naplate potraživanja od firme “Integra Inženjering” doo, čiji je jedan od vlasnika Slobodan Stanković (još poznatiji kao vlasnik firme “Integral Inženjering” iz Banjaluke). Tužba je podignuta na osnovu dospjelih a neplaćenih poraživanja. Mada se tokom postupka otkrilo da je tužba mogla biti podignuta i zbog krađe.


Slobodan Stanković

Naime, tokom 2012. godine, tužena “Integra Inženjering” je račune firme “IT Professional” doo, isknjižila kao da nikada nisu ni postojali; Iako su redovno prikazani u završnom obračunu firme “Integra Inženjering” za 2010. i 2011. godinu. O kakvom se prekršaju ili krivičnom djelu radi, jasno je i pravnom laiku. Ali nažalost ne i Privrednim sudovima u Banjaluci, koji ne reagujući, direktno podržavaju takvo ponašanje navedenog  pravnog subjekata. 


Međutim, nisu Slobodan Stanković i firma “Integra Inženjering” direktno odgovorni što ovaj proces traje jedanaest (11) godina bez pravnog epiloga. 


Jedinu odgovornost za to snose Privredni Sudovi (okružni i viši) u Banjaluci.


Nakon što je firma tužilac, “IT Professional” doo, predala tužbeni zahtjev Okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci, Predmet dospjeva kod Sudije Ljubice Komljenović, koja drži predmet u stolu 5 godina. I nakon bezbroj urgencija i molbi od strane tužioca da se napokon otpočne sa procesom, Sudija Komljenović je neumoljiva. Strogo prati dobijena uputstva.


Napokon Sudija Komljenović, nakon 5 godina, odlučuje da otvori proces (jer naravno ona je ta koja odlučuje). U međuvremenu firma “Integra Inženjering”, preko svog imenovanog pravnog zastupnika Miljkana Pucara podnosi protivtužbeni zahtjev. 


Protivtužbeni zahtjev je sročen na način da oteže proces. Bez i jednog validnog materijalnog dokaza, bez precizirane i pravno utemeljene visine protivtužbenog zahtjeva, sa gomilom irelevantnih dokumenata. 


Na sve molbe i zahtjeve tužioca “IT Professional” doo, upućene postupajućoj Sudiji Ljubici Komljenović, da odbaci ili da traži uređenje protivtužbenog zahtjeva, a kako bi tužilac (protivtuženi) “IT Professional” doo znao od čega da se brani u tom protivtužbenom zahtjevu, Sudija Komljenović je neumoljiva. 


Ne zna ni ona šta “Integra Inženjering” traži u toj protivtužbi, ali baš je briga, ona se čvrsto drži svog zadatka – oteži u nedogled. U pripremnom postupku firma tužilac “IT Professional” je tražila vještačenje po vještaku Finansijsko-ekonomske struke, sa jasnim prijedlogom zadatka, da vještak na osnovu dokumentacije iz Sudskog spisa utvrdi nastale, a neizmirene obaveze firme “Integra Inženjering” prema tužiocu firmi “IT Professional”.


Tužena “Integra Inženjering” je tražila vještačenje po vještaku elektrotehničke struke. Precizirajući nemoguć zadatak sudskom vještaku. I na sve prigovore, primjedbe i molbe tužioca, upućene Sudiji Komljenović, da sa precizira izvodljiv zadatak sudskom vještaku elektrotehničke struke, ona ostaje neumoljiva. 


Šta je nju briga da li je to moguće ili nije, šta nju briga koliko će to koštati i koliko će trajati. Ona i jeste tu zato da kupi što više vremena i pomogne tuženoj “Integra Inženjering”.


Napokon, tragikomična predstava sudskog procesa, a pod neumoljivom palicom sudije Ljubice Komljenović može da počne.


Na osnovu relevantne dokumentacije iz sudskog spiska, svaki vještak ekonomsko-finansijske struke, je u mogućnosti da vještačenje završi u roku od 10 dana. Ali ne i vječna pratilja Sudije Ljubice Komljenović, Dijana Ostić. Koja je nadalako poznati prevarant umiješan u mnogobrojne afere. 


Vještak (ili bolje kazano vještakinja) Ostićka prvo prihvata vještačenje, kupuje vrijeme, da bi na kraju zaključila da ne može da sačini ekonomsko-finansijsko vještačenje, prije, nego što vještak elektrotehničke struke završi vještačenje. 


Naravno da takvo objašnjenje može da prođe jedino kod Komljenovićeve, koja kaže ''da, da, vidiš kako se toga nisam prije sjetila''. 


Sudinica Ljubica prelazi u sljedeću fazu: Imenuje vještaka elektrotehničke struke, koji kupuje vrijeme, da bi na kraju odustao uz obrazloženje da ne može ispuniti nemoguću misiju, predloženu od strane tužene “Integra Inženjering”, a prihvaćene i podržane od Sudinice Komljenović. 


Sudija Ljubica vuče novi potez - imenuje novog vještaka elektrotehničke struke. Oprostite mi, ali za sada ne mogu da navedem ime tog vještaka (sigurno ću to učiniti u nastavku). Imenovani vještak pristupa zadatku, hrabro (ovo nije šala, već zaista treba hrabrost za to u ovoj državi). Nakon dva mjeseca vještačenja, Sudski vještak primjećuje da nešto nije u redu sa dokumentacijom dobijenom iz pisarnice, koju je dobio po nalogu Sudije Ljubice. 


Analizom dobijene dokumentacije sa predmetnim spisom, vještak otkriva da je Sudija Ljubica dala nalog da se vještaku dostavi samo dokumentacija iz sudskog spisa koju je sudu dostavila tužena “Integra Inženjering”. 


Da da dragi moji sugrađani, nevjerovatno ali istinito. 


Sudski vještak se obraća Sudiji Ljubici sa pitanjem gde je dokumentacija iz sudskog spisa predata od strane tužioca “IT Professional” doo i zašto mu nije dostavljena. Komljenovićeva obrazlaže to kao propust i nalaže pisarnici suda da vještaku dostavi i dokumentaciju tužioca. Kao što ćete vidjeti u nastavku, ne radi se o nekakvom propustu, već o ustaljenoj praksi pojedinih sudija Okružnog Privrednog  Suda u Banjaluci.


Vještak se ponovo vraća na zadatak dobijen od suda i, nakon napornog rada, sudu predaje izvještaj i nalaz sudskog vještaka. Bio bi nefer, a da ne napomenem da je Sudski vještak svoj zadatak obavio časno i profesionalno - Sačinivši izvještaj potpuno relevantnim i utemeljenim na osnovu tačnih činjenica. 


Nakon predaje nalaza sudskog vještaka, pravni zastupnik tužene “Integra Inženjering”, Miljkan Pucar, divlja u sudu. Ponekad se čini da je to njegov lični Sud, a ne Sud uspostavljen Ustavom. Pucar divlja i napada vještačenje koje je sam tražio. Napada i omalovažava vještaka. Vještaku se prijeti. Traži se ponovno vještačenje po svaku cijenu. Sudija Ljubica, a što je inače nužno po zakonu o parničnom postupku, nalaže vještaku da prvo izvrši dopunu nalaza vještačenje, što vještak prihvata. 


U međuvremenu, Komljenovićeva aktivira vjernu drugu Dijanu Ostić. 


Vjerovatno razočarana što tužena “Integra Inženjering” nije zadovoljna sa nalazom vještaka elektrotehničke struke, a koje je vještačenje sama tužena i tražila,  i nalaže ''vještaku'' Ostić da otpočne sa ekonomsko-finansijskim vještačenjem. Ali ne na način kako je to tužilac “IT Professional” doo tražio, sa zadatkom koji je već prihvaćen od strane sude, već tajno, bez znanja ili obavještavanja tužioca, donosi rješenje da ''vještak'' Ostić vještači i po novom zadatku, za račun tužene i naknadno sročenom zadatku od strane tužene. 


Kada je ''vještak'' Ostićka zamahala sa dva rješenja o vještačenju ekonomsko-finansijske struke, tužilac “IT Professional” je ostao u čudu. Na prigovor tužioca da tužena “Integra Inženjering” nije tražila vještačenje ekonomsko-finansijske struke, te otkud da Sud donese takvo rješenje, a da ne obavijesti tužioca, i da mu dostavi to isto rješenje na izjašnjenje, Sudija Komljenović odgovara da je to bio propust, ali da ona generalno inače ne dostavlja rješenja…


U međuvremenu, vidjevši gdje vodi ovaj proces, tužilac “IT Professional” doo od nadležnog Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine traži zaštitu prava za pravično suđenje i suđenje u razumnom roku. (o tome malo kasnije).


Takođe, tužilac “IT Professional” doo, vidjevši kuda proces vodi traži od Suda i Sudije izuzeće navodnog vještaka Ostićke. Naravno, Komljenovićeva neće ni da čuje.


Sudski vještak elektrotehničke struke dostavlja dopunjeni nalaz, koji nimalo ne odudara od prethodno dostavljenog nalaza. Pravni zastupnik tužene Pucar ponovo divlja (u svom vlastitom Sudu). Traži novo vještačenje. Zanimljivo je možda za neke pravnike koji ovo budu čitali, da je tužena “Integra Inženjering”, a što je 100% plod razmišljanja njenog pravnog zastupnika Miljkana Pucara, imala u cilju da iskoristi vještake kao izviđače, da bi na osnovu njihovog vještačenja, koje bi naravno oni određivali, pokušali da pronađu osnov za svoju protivtužbu, koja inače nema nikakvog utemeljenja. Osim za Sudiju Ljubicu Komljenović.


Naširoko poznati prevarant ''vještak'' Dijana Ostić, protiv koje je nekoliko puta pokrenut proces za oduzimanje licence vještaka, a i čije je izuzeće tužilac “IT Professional” doo prethodno tražio u ovom postupku, izlazi sa svojim nalazom. Ili bolje rečeno nalazima. Jer, taj navodni vještak predaje dva nalaza. Jedan po zahtjevu tužioca “IT Professional”, a jedan po zahtjevu tužene “Integra Inženjeing”. 


Nemojte se smijati molim. Znam da to nema nigdje, osim kod Sudije Ljubice. Naravno, da je oba izvještaja sastavio tužilac “Integra Inženjering” ili njihov nadobudni advokat Miljkan Pucar (mada ne vjerujem da je Pucar toliko pametan). Izvještaj dostavljen od strane navodnog vještaka Ostićke je više nego kriminalni akt. 


Predsjednik Okružnog Privrednog Suda Asmir Koričić, malo bolje zna šta bi značila presuda Ustavnog Suda BiH (mada moram napomenuti da se sav ovaj cirkus oko jedanaestogodišnjeg procesa, ipak  nije mogao dešavati bez njegovog znanja) nalaže Sudiji Ljubici Komljenović da se izjasni na tužiočev zahtjev Ustavnom Sudu Bosne i Hercegovine i pošalje izjašnjenje.


E to je momenat kada se čaša prelila. Umjesto da iskreno i na osnovu zapisnika koje je sama pisala tokom ročišta, nepristrasno i tačno izvjesti Ustavni Sud Bosne i Hercegovine o razlozima otezanja procesa, Sudija Ljubica Komljenović LAŽE Ustavni Sud, iznoseći netačno objašnjenje, koje je u potpunoj kontradiktornosti sa njenim vlastitim zapisnicima sa održanih ročišta, a na direktnu štetu tužioca “IT Professional” doo.


IT Professional podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv Sudije Ljubice i njene vjerne druge ''vještaka'' Ostićke. 


U međuvremenu, dolazi presuda Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine, u kojoj se presuđuje da su tužiocu “IT Professional” doo iz Banjaluke onemogućena prava zagarantovana međunarodnim konvencijama, i to  pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku - Te se obavezuje predsjednik Okružnog privrednog Suda u Banjaluci, Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće, kao i Ministarstvo Pravosuđa Republike Srpske, da okonča proces pravosnažnom sudskom presudom u roku od 6 mjeseci. 

Rješenje je doneseno prije četiri godine, a presuda i nakon toga  još nije donijeta.


Istovremeno tužilac “IT Professional” od Suda traži izuzeće iz predmeta Sudije Ljubice Komljenović i ''vještaka'' Ostićke.


Presjednik suda Koričić donosi rješenje o izuzeću Sudije Ljubice, i imenuje novog Sudiju - Aleksandru Mirošljević-Ždral. 


Ne interesuje Sudiju Ždral presuda Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine. Nije čak ni pomenula niti na bilo koji način zapisnički evidentirala da je takva presuda donesena i da se odnosi na predmet u kome je ona postupajući sudija. Na primjedbe tužioca da je stigla presuda Ustavnog Suda za taj predmet, Sudija Ždral samo odmahne glavom, kao ''pa šta, koga to još interesuje’’!


Sudija Ždral, naravno, nastavlja istu praksu otezanja postupka. Već zakazano ročište za glavnu raspravu pretvara u pripremno ročište. Što znači vraća predmet na početak. Predmet koji je već nakon toliko godina, bio pred završnom riječju. 


Naravno, niti konsultuje, niti pita tužioca, niti daje mogućnost za izjašnjenje strana u sporu po tom pitanju, a što je zakonska obaveza. U stvari Sudija Ždral oteže proces maksimalno. 


Pod pritiskom tužene “Integra Inženjering” donosi rješenje o novom vještačenju po vještaku elektro tehničke struke. Ponovo pod pritiskom tužene “Integra Inženjering” pokužava da vještačenje dodijeli Elektrotehničkom faultetu u Banjaluci, što Elektrotehnički fakultet odbija. 

Sudinica Ždral određuje novog vještaka elelkro-tehničke struke. Nažalost još ne mogu objaviti ime tog vještaka (ali ću sigurno u nastavku). Ali je fer da kažem da je vještak svoj zadatak obavio časno i profesionalno, kako se i očekuje od Sudskog vještaka pod zakletvom.  


I ponovo imamo isti scenario. Vještaku se uručuju samo dokumenta iz Sudskog spisa koja je u spis predala tužena “Integra Inženjering”. 


Nakon što smo kontaktirani od strane vještaka radi informacija koje su mu potrebne za vještačenje, zamolili smo vještaka da nam kaže koja je dokumenta dobio od Sudije Ždral. I naravno, dobio je samo dokumenta koja je predala tužena “Integra Inženjering”. 


Vještak interveniše kod Sudije Ždral i traži svu dokumentaciju iz spisa. Tek tada sudija Ždral daje nalog sudskoj pisarnici da vještaku da i dokumenta tužioca. Zar vi zaista milite da se radi o propustu, kako to pravdaju Sudije u ovom sporu?!


Nakon izvjesnog vremena sudski vještak podnosi svoj izvještaj i nalaz vještačenja. I Bum!!! Nalaz tog vještaka se gotovo ni u čemu ne razlikuje od nalaza prethodnog vještaka elektro-tehničke struke. 


Miljkan Pucar, pravni zastupnik tužene “Integra Inženjering”, ponovo divlja po Sudu. Napada vještaka, vještačenje. Traži novo vještačenje. Ali kao i u prethodnom slučaju vještačenja, Sudija Ždral prvo slijedi zakon o parničnom postupku i nalaže vještaku da dopuni svoj nalaz. 


Vještak dopunjava nalaz, ali ni u čemu ne odustaje od činjenica koje je pronašao, bez obzira na prijetnje i razne pokušaje manipulacije u režiji tužene “Integra Inženjering”.

 

Sudija Ždral donosi rješenje o vještačenu po vještaku ekonomsko-finansijske struke. Dugo smo razmišljali zašto tužena “Integra Inženjering” insistira da to vještačenje obavi Ekonomski fakultet iz Banjaluke; Kada je to jednostavno ekonomsko-finansijsko vještačenje, koje sa lakoćom može obaviti bilo koji vještak te struke u veoma kratkom vremenu. Čudili smo se zašto Ekonomski fakultet, ne želeći da vjerujemo u ono i šta smo sumnjali. 


Ali, Sudija Ždral je ta koja donosi odluku. Šalje zahtjev Ekonomskom fakultetu za vještačenje. Ekonomski fakultet prihvata vještačenje i dekan Stanić donosi rješenje i imenuje Sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke da sprovede vještačenje. 


Vještak ekonomske struke Profesor Doktor, čije ime takođe nemogu još da pominjem, preuzima Sudsku dokumentaciju i vještači prema zadatku vještaku. Moram biti fer i iskren te kazati da je sudski vještak ekonomsko-finansijske struke profesionalno, pošteno, i časno obavio zadatak vještačenja. Nakon završenog vještačenje, vještak predaje izvještaj i nalaz vještačenja. I Bum!!!!!. Zastupnik tužene “Integra Inženjering” Miljkan Pucar  ponovo pada u trans u sudnici. Omalovažava vještaka. Traži novo vještačenje. Traži da vještači tim vještaka. 


Potpuno suludo, jer zakon i sudska praksa ne dozvoljavaju nešto tako. Tim može da vještači, ali ako je potrebno vještačenje iz različitih oblasti (na primjer u medicini). I tada je timski nalaz zasnovan na nalazu vještaka pojedinca, svakog iz svoje oblasti. 


Sudija Ždral ponovo postupa po zakonu i nalaže vještaku da dopuni svoj nalaz, prema zahtjevima tužene “Integra Inženjering”. Tada se oglašava dekan Ekonomskog fakulteta Stanić, koji tvrdi da se nalaz vještaka kojeg je on sam imenovao mora promjeniti. Jer, kako navodni dekan kaže, vještačenje nije prošlo recenziju. WOW. Recenziju, baš tako, dobro ste čuli. RECENZIJU. Pa on, dekan, imenuje neke nove vještake da oni to urade. 


Tu je, i pored pristrasnosti koju je pokazala Sudija Ždral, morala pismeno upozoriti dekana, da on nije Sud i on nije Sudija da određuje vještake. Već da postupi po nalogu suda i omogući sudskom vještaku, koji je sastavio nalaz, da ga i dopuni. Vještak ekonomsko-finansijske struke je nekoliko puta saslušavan kao vještak, a po osnovu sastavljenog izvještaja. 


Vještak je bio izložen brutalnoj represiji, kako od zastupnika tužene “Integra Inženjering” Miljkana Pucara, tako i od (tadašnjeg) dekana Ekonomskog fakulteta Stanića. 


Profesionalan odnos, znanje i čast koje posjeduje sudski vještak, nisu dozvolile vještaku da promijeni nalaz i sastavi lažni izvještaj. 


Proces toliko izmiče kontroli, da se čini da ga ne vodi Sudija Ždral, već nadobudni advokat zastupnik tužene Miljkan Pucar. Tako da i sami Sudski Vještaci pitaju Sudiinicu Ždral da im kaže ko vodi taj proces, zastupnik tužene ili Sudija?! 


Sudija Ždral poziva dekana Stanića da svjedoči. Nevjerovatno, ali istinito. 


Stanko Stanić

Naravno da taj klovn nije imao o čemu da svjedoči već je kao dokazani poltron došao na svjedočenje po narađenju. Kakva je to bila lakrdija u sudu imaćete prilike da pročitate kada objavim sve sudske spise iz tog predmeta, uključujući sve zapisnika sa ročišta. 


Nakon svega toga, Sudij Ždrala ne može više da izdrži, bukvalno bježi iz ovog spora. Bježi jer se od nje traži da donosi rješenja, a i presude koje ne bi niti jedan sudija, sa imalo sudijske časti, poštenja prema samom sebi, poštenja prema ustanovi Suda, donio. 


Sudinica Ždral bježi iz predmeta. I to ne samo iz predmeta, bježi i iz Okružnog privrednog Suda Banjaluka i utočište nalazi u sasvim drugom sudu. Jedan od razloga ja i pokušaj navedenog poltrona dekana Stanića, da se približi sudiji Ždral preko njenog supruga i izdejstvuje mogućnost da promijeni finansijsko vještačenje u korist tužene “Integra Inženjering”.

 

Ako mislite da je ovdje kraj i da se stvari smiruju, varate se. Agonija i komična drama tek počinju, a sve u režiji nadobudnog advokata, zastupnika tužene “Integra Inženjering" Miljkana Pucara.


Nemajući kuda, predsjednik Suda Koričić imenuje novu sudinicu - Izvjesnu Stašu Tomić. Ona oprezno ulazi u predmet, pokušava biti objektivna i nepristrasna, ali joj se to ubrzo obija o glavu. Ponovo saslušava vještake. Očigledno je da se od nje traži da donese odluku koju ne bi donio niti jedan sudija. Pritisak je bio očigledan. 


U jednom trenutku Tomićeva naprasno odlučuje da bježi iz ovog predmeta. Od nje se traži da uradi što ni jedan sudija ne bi uradio. Ona piše predsjedniku suda i traži izuzeće iz ovog predmeta. Kao razlog navodi da je, u toku  njenog postupanja u ovom predmetu, angažovala advokata Miljkana Pucara, koji je pravni zastupnik tužene “Integra Inženjering”, da nju zastupa u prekršajnom postupku koji protiv nje kao Sudije vodi Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeća BiH. 


Stoga, kako kaže Tomićeva, ona ne može biti objektivna i nepristrasna u ovom predmetu. 


Da imate pravo, jeste smiješno, ali i žalosno. Predsjednik Suda donosi rješenje koji se odbija njen zahtjev da se izuzme iz ovog predmeta, upućujući je na zakon o Sudovoma i Sudijama, jasno obrazlažući članove tih zakona o postupanju Sudija. 


Međutim Sudija Staša ne odustaje. Odlazi kući i neće da se vrati na posao dok je Predsjednik Suda Koričić ne izuzme iz ovog predmeta. Cijeli Privredni Sud u Banjaluci se smijao. 


Ja donekle i razumijem Tomićevu. Izgleda da je sudijama u Privrednom Sudu Banjaluka više potrebna hrabrost nego pamet. Nije lako presuditi da 1+1 nisu 2. A to se očigledno od nje tražilo.


Nemajući kuda, predsjednik Privrednog Suda u Banjaluci, donosi rešenje, i u predmet imenuje novog Sudiju. Novoimenovana sudinica je Danijela Šarčević. Napokon je predmet dobio Sudiju, Sudiju Danijelu Šarčević (zapamtite njeno ime), koja je nepristrasno i časno, kako dolikuje Sudskoj profesiji i etici, pristupila rješavanju ovog predmeta. 


Nakon saslušanja i dodatnih anaiza predmeta, Sudija Danijela Šarčević donosi Sudsko rješenje kojim se nalaže firmi “Integra Inženjering” iz Banjaluke, da plati tužbeni zahtjev tužiocu “IT Professional”, sa zakonom propisanom kamatom. U istom rješenju odbija protivtužbeni zahtjev tužene “Integra Inženjering” kao potpuno neosnovan. 


Ovim časnim aktom Sudije Danijele Šarčević, učinilo se donekle mogućim, da bi se Sudski proces koji je imao više od 50 sudskih ročišta, i u kome su se izmijenjale četiri (4) Sudije, a koji je trajao više od 10 godina, napokon mogao ubrzo završiti.


Tužena “Integra Inženjering”, kao što je bilo i očekivano piše žalbu na presudu Višem Privrednom Sudu u Banjaluci. I predmet prelazi u nadležnost Višeg privrednog Suda u Banjaluci od koga se očekuje da u razumnom roku donese odluku na žalbu tužene “Integre Inženjering”.Naravno da se to ni do dan danas nije desilo, ali o tom malo kasnije.


Razočarana prvostepenom Sudskom presudom, “Integra inženjering” se odlučuje na nove poteze u koje bespotrebno uvlači fizička lica i institucije Republike Srpske. 


Očigledno je da Slobodan Stanković, vlasnik “Integra Inženjering”, iako već u poodmaklim godinama, nije naučio da bi trebao biti džentlmen i kada dobija i kada gubi.


Svega par dana nakon donošenja prvostepene presude Okružnog Privrednog Suda u Banjaluci, kojom se nalaže firmi “Integra Inženjering” iz Banjaluke da izmiri dospjele obaveze, nastale prije 10 godina, prema firmi “IT Professional! iz Banjaluke, “Integra Inženjering” angažuje vlastite radnike i to Vojislava Ćeklića, Dejana Žarkovića i Ljubišu Sajića. 


Imenovani radnici su sada zaposleni u firmi tužene “Integra Inženjering”, a tokom 2010. godine se radili u firmi tužioca “IT Professional”. “Integra Inženjering” angažuje svoje zaposlene radnike da protiv firme “IT Professional” iz Banjaluke podnesu zahtijev Oktužnom Privrednom Sudu u Banjaluci, za pokretanje stečajnog postupka, a kao iz razlog navode da im, navodno, firma “IT Professional” nije isplatila jednu platu - za mart 2011. godine. 


Naravno da je to sve laž i da firma “IT Prifessional” nema nikakvih obaveza prema imenovanim licima. I da je postojala obaveza (a nije) ta potraživanja su zastarjela još prije osam (8) godina.

 

Okružni privredni Sud Banjaluka donosi mjere za pokretanje predstečajnog postupka protiv firme “IT Professional” iz Banjaluke, na osnovu lažnih potraživanja. Prema zakonu o stečajnom postupku, svako prijavljivanje nepostojećih potraživanja je krivično djelo, koje povlači krivičnu odgovornost i kaznu zatvora.

 

Firma “IT Professional”  podnosi krivičnu prijavu protiv lica predlagača pokretanja stečajnog postupka Vojislava Ćeklića, Dejana Žarkovića Ljubiše Sajića nadležnom tužilaštvu. 


Videvši da je protiv njih podnesena osnovana krivična prijava, lica Vojislav Ćeklić, Dejana Žarković i Ljubišu Sajić, brže bolje podnose zahtjev Okružnom Privrednom Sudu Banjaluka u kojem navode da odustaju od zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka, te da se odmah obustavi pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. 


Okružni Privredni Sud Banjaluka donosi rješenje kojim se prekida predstečajni postupak protiv firme “IT Professional”.

 

Imajući u vidu da su navedana lica odustala od prijedloga za pokretanje stečajnog postupka protiv “IT Professional”, firma je postupila korektno, i obavijestila nadležno tužilaštvo da su lica iz krivične prijave odustala od prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, te im na taj način dala šansu da se izvuku iz krivičnog djela koje su počinili. 


Međutim, i pored korektnosti firme “IT Professional”, navedena lica su se ponovo priključila zahtjevu za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”, a koji je pokrenula Poreska Uprava RS, nakon njihovog odustajanja. 


Očigledno je da se radi o orkestriranoj akciji kriminalnog klana. 


Ovaj put firma “IT Professional” neće imati obzira prema njima u novoj krivičnoj prijavi.


Kao što ste mogli zaključiti iz prethodnih navoda, narednog dana, nakon što je Okružni Privredni Sud doneo rješenje o prekidu stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”, nakon što su Vojislava Ćeklić, Dejana Žarković i Ljubiša Sajić odustali, na scenu stupa Poreska Uprava Republike Srpske. 


Očito instruisana, podnosi zahtjev Okružnom Privrednom Sudu Banjaluka za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. Kao dokaz na osnovu kojeg se traži pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”, Poreska Uprava RS prikazuje nepostojeća potraživanja na osnovu neplaćenih poreza firme “IT Professional”. 


Šta je bio motiv Poreske Uprae RS za ovakav potez, sigurno će Poreska Uprava RS morati da da odgovor: Firma “IT Professional” se nije nalazila na listi velikih dužnika Poreske Uprave RS; Između hiljada preduzeća u RS, koja Poreskoj Upravi RS duguju milione KM, Poreska Uprava RS se odlučuje da pokreće stečajni postupak protiv male firme, navodeći nepostojeća potračivanja kao razlog. A uz to plaćajući taksu za otpočinjanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”, direktno iz budžeta. Republike Srpske. 


Očigledno je da se radi o zloupotrebi službenog položaja Vjekoslava Pejašinovića, zamjenika direktora u Poreskoj Upravi RS, koji će morati da objasni svoje poteze i pod kakvim i kojim pritiscima su doneseni.


Vjekoslav Pejašinović, zamjenik direktora Poreske Uprave RS, lično vodi ovaj proces protiv firme “IT Professional”. Vjekoslav Pejašinović, zamjenik direktora Poreske Uprave RS, podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, šalje urgencije Sudu, šalje izjašnjenja na nalaze Sudskog vještaka. 


Zar to nije pomalo čudno da zamjenik direktora Poreske Uprave RS radi sve to. Vjekoslav Pejašinović, zamjenik direktora Poreske Uprave RS, će morati da objasni kako je selektovao firmu “IT Professional”, nad kojom je Poreska Uprava RS predložila pokretanje stečajnog postupka između 20.000 drugih firmi? Po kojim kriterijumima je izvršena ta selekcija? Kako je prijavio nepostojeća potraživanja firme “IT Professional” prema Poreskoj Upravi RS, a što je krivično djelo? Ko ga je na to nagovorio, pošto tako nešto ne postoji u praksi Poreske Uprave RS? Kako objašnjava i to da zaposleni u Poreskoj Upravi RS odbijaju da na bilo koji način učestvuju u ovoj sramotnoj radnji…?


Okružni privredni Sud Banjaluka, odgovara na zahtjev Poreske Uprave RS, i izdaje rješenje o otvaranju predstečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. 


Sud imenuje pred stečajnog upravnika, sa zadatkom da prikupi informacije i ocijeni opravdanost zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. 


Predstečajni upravnik uviđa sa su navedena potraživanja Poreske Uprave RS neosnovana, te traži od Poreske Uprave RS da se o tome precizno izjasni. Ni do dana pisanja ove priče, Poreska Uprava RS se nije izjasnila, što nedvosmisleno potvrđuje da ulazi u Upravni spor sa firmom “IT Professional”, a koji ce se ponovo voditi na teret budžeta RS.


Postupajući Sudija Midho Vukalića (jasno je sve, bez daljeg preciziranja koje sam ostavio za nastavak) u predstečajnom procesu, određuje vještačenje po Sudskom vještaku ekonomske struke, kako bi se došlo do podataka o stanju, kao i o opradanosti uslova za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. Sudski vještak izrađuje i dostavlja nalaz sudskog vještaka u kome jasno navodi da su portaživanja Poreske Uprave RS neosnovana, te da ne postoje uslovi i razlozi za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. Takođe, privremeni stečajni upravnik dostavlja izvještaj Sudu u kome navodi da ne postoje razlozi za pokretanje stečajnog postupka protiv firme “IT Professional”. 


Šta će stečajni Sudija Vukalić da odluči po tom pitanju, vidjećemo; I bićete o tome informisani.


Tokom svih napora firme “Integra Inženjering”, da na bilo koji način izbjegne plaćanje obaveza prema firmi “IT Professional”, pa čak i po cijenu pokretanja lažnog stečaja, jasno je vidljivo da su umiješane i institucije RS. U ovom slučaju Poreska Uprava RS.


Iako postoji pravosnažna presuda Ustavnog Suda BiH da se ovaj sudski spor mora završiti u roku od 6 mjeseci od dana donošenja presude Ustavnog Suda BiH, ni nakon četiri godina od te presude to se nije desilo; Okružni privredni Sud u Banjaluci je učinio sve da tu odluku ne sprovede.


Sa istom praksom nastavlja i Viši Privredni Sud iz Banjaluke. 


Firma “IT Professional” je u više navrata pisala urgenciju Višem Privrednom Sudu u Banjaluci, pozivajući se na rokove i na odluke Ustavnog Suda BiH, ali svi upiti i urgencije su ostale bez ikakvog odgovora Višeg Privrednosg Suda u Banjaluci; Iako je taj Sud prema zakonu dužan da u roku od sedam dana odgovori na upite. To se do dan danas nije desilo.


Od insajdera u Višem Privrednom Sudu Banjaluka imam pouzdanu informaciju, da predmet nije ni pogledan, već da predmet stoji sakriven u stolu nadležnog Sudije Izvjestioca. 

Postavljam pitanje tom Sudiji Izvjestiocu (čije ime za sada neću da spominjem): ,,Šta vi gospodine Sudija čekate i zašto čekate“? 


Ako Sudija Izvjestilac misli da će firma “IT Professional” biti likvidirana kroz lažni stečajni postupak i na taj način biti omogućeno firmi “Integra Inženjering” da izbegne plaćanje obaveza, grdno se vara. 


Ovo je najduži proces u istoriji Privrednog Suda u Banjaluci. Takođe, proces sa najviše održanih rasprava u prvostepenom postupku. Čak ni jedanaest (11) godina nije dovoljno korumpiranom sudu da presudi da su 1+1=2.


Ja i firma “IT Professional” sigurno nećemo odustati od ovog procesa naplate svojih potraživanja. I upotrebićemo sva dozvoljena sredstva da to ostvarimo.


U nastavku ću objaviti sve i jedan sudski dokument iz ovog procesa, podneske, rješenja, zapisnike.... A kako bi dokazao da su moji navodi istiniti. I kako bi se javnost upoznala sa nezakonitim radom Privrednih Sudova u RS i njihovih korumpiranih sudija.