среда, 11. март 2015.

UBKC Banjaluka u gubitku 200 miliona KM

piše: Slobodan Vasković

Aktuelni direktor Mirko Stanetić (postaljen 27.6.2014.) povećao je dug UBKC-a u deset mjeseci svoje vladavine za 47 miliona KM. Što mu je odlična preporuka da postane ministar zdravlja. 

Univerzitetska bolnica klinički centar Banjaluka ukupno je u gubitku 200 miliona KM (dobavljači, doprinosi, banke, fond).

Dug prema dobavljačima Stanetić je uvećao za novih 7,5 miliona KM, tako da je ukupan dug po tom osnovu sada oko 50 miliona KM.

Udarnički je Stanetić povećao i poreski dug sa 25 na 40 miliona KM.

Kada je sjeo u direktorsku fotelju ukupan dug iznosio je oko 153 miliona KM.

Sa ovakvim menadžerima Repubika Srpska ne treba da brine za budućnost zdravstva. Ona ne postoji