среда, 14. фебруар 2024.

Obrisi bankrota u koji je Milorad Dodik doveo Republiku Srpsku počinju se nazirati - Pravosuđe u Republici Srpskoj 28.02.2024. godine započinje štrajk


Piše: Slobiodan Vasković


Savez sindikata pravosuđa Republike Srpske donio je odluku o stupanju u štrajk radnika zaposlenih u pravosudnim institucijama RS, odnosno u sudovima i tužilaštvima, KPZ-ovima, Sudskoj policiji i Pravobranilaštvu RS.


Odluka o tome donesena je 09.02. ove godine i o njoj su obaviješteni premijer RS Radovan Višković i Miloš Bukejlović, ministar pravde.Štrajkački odbor Sindikata traži da se zaposlenima u pravosudnim institucijama RS povećaju plate i da se one usklade ne sa platama, već sa procentom povećanja plata nosilaca pravosudnih funkcija, jer se, kako su naveli, radi o poslovima koji nose krivičnu i materijalnu odgovornost, a koje sudije i tužioci ne mogu obavljati bez pomoći administrativnih radnika.


Dalje zahtijevaju da se zaposlenim u pravosuđu naknada u visini do 35 posto osnovne plate reguliše putem posebnog kolektivnog ugovora, a ne kao sada Zakonom o platama zaposlenih u pravosudnim institucijama.


“Zbog prirode posla koja podrazumijeva krivičnu i materijalnu odgovornost, preopterećenost, kaznenu odgovornost, odgovornost sprovođenja i dovođenja lica, obezbjeđenja lica i institucija, obezbjeđenja čuvanja tajnosti podtaka u posebnim istražnim radnjama, obezbjeđujući rad sudija i tužilaca, što daje posebnu specifičnost vrste posla kojom se bave radnici u pravosudnim institucijama”, stoji u obrazloženju ovog zahtjeva za povećanje plata.


Sindikat traži i “prestanak diskriminacije zaposlenih radnika u pravosudnim institucijama u RS u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija po pitanju naknade za topli obrok, regres i naknade za obračun minulog staža”.


Sindikat je obavijestio da će štrajk početi 28.02. u 07 časova.