недеља, 28. март 2021.

Anton Kasipović želi da prinudno penzioniše veliki broj sudskih policajaca, kako bi stvorio slobodna radna mjesta za zapošljavanje kadrova SNSD-a u izbornoj 2022. godini


Piše: Slobodan Vasković


1. 

Anton Kasipović je dugogodišnji ministar po profesiji. Teško je i pobrojati ministarske resore kojima je on upravljao u proteklih petnaestak godina.


2. 

Kasipović se sve te godine trudio da sebe prezentuje u javnosti kao modernog ministra, spremnog za razgovore i rješavanje problema. 


Radi se, naravno, samo o maski, jer se pokazalo da je Kasipović voljan da učestvuje samo u razgovorima iz kojih će on izaći sa podebljanim bankovnim računima.


3. 

Ranije sam detaljno opisao na koji način je Kasipović, uz pomoć advokata Darka Kremenovića Poletarca, ucjenjivao advokate koji svoju djelatnost obavljaju na području Republike Srpske. 


Poletarac Kremenović

Više advokata mi je potvrdilo da su nakon mojih tekstova Kasipović i Poletarac odustali od svog ucjenjivačkog poduhvata, kao i da od tada Ministarstvo pravde RS redovno isplaćuje advokatima naknade za zastupanje po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima.

 

4.

Sadista kakav jeste, Kasipović je nakon advokata našao novu žrtvu. 


Radi se o sudskim policajcima. Nakon potopa na lokalnim izborima, Milorad Dodik je svim ministrima i direktorima javnih preduzeća naredio da moraju obezbijediti što je više moguće radnih mjesta za zapošljavanje stranačkih kadrova u izbornoj 2022. godini. 


5.

Dodik je očigledno svjestan da opšte izbore može dobiti samo uz pomoć stranačkog zapošljavanja i kupovine glasova.


6.

Kasipović je Dodikovu naredbu ozbiljno shvatio, pa je svom potrčku Željku Dragojeviću, direktoru Sudske policije RS, naložio da pokrene proceduru za izmjenu i dopunu važećeg Zakona o sudskoj policiji RS. 


Dragojević je to i učinio, te je Ministarstvu pravde RS podnio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS. 


Sluga Dragojević

7.

U tom prijedlogu izmjena i dopuna je predviđeno da sudski policajci po sili zakona idu u penziju kada navrše 40 godina „penzijskog staža“. 


To praktično znači da će se sudskim policajcima uračunati i poseban staž (po osnovu učešća u ratu), što u konkretnom slučaju ide na njihovu štetu.


 

8.

U januaru 2020. godine Koordinacioni odbor Sindikalnih organizacija Sudske policije RS, kao tijelo koje štiti interese sudskih policajaca, uputilo je Ministarstvu pravde RS inicijativu da se izvrši korekcija prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS, a koji je u Dragojević u oktobru 2019. godine uputio istom ministarstvu.9. 

Mudar kakav jeste, Kasipović je u pregovore sa predstavnicima sudskih policajaca gurnuo svog pomoćnika Slobodana Zeca. 


Na taj način Kasipović je sve nezadovoljstvo sudskih policajaca umjesto prema sebi kanalisao prema Zecu. 


Zec

10.

Opštepoznato je da su Kasipović i Zec već duži vremenski period u lošim odnosima, a uzrok tome je borba za funkciju ministra. Zec godinama ima ambiciju da zauzme poziciju ministra pravde RS, a za to mu je potrebno da Kasipović bude uklonjen sa iste.  


11. 

Da je Kasipović Zecu gurnuo u ruke „vruć krompir“ pokazuje i krivična prijava koju su protiv Zeca podnijeli sudski policajci. Uz to, oni su od Radovana Viškovića Balvana, koji sebe smatra premijerom, tražili da Zeca razriješi sa dužnosti. (nastaviće se)