уторак, 17. септембар 2019.

Feraget: Istraga koju oni vode nije odgovarajuća istraga; Lepir se složio sa mnom da su načinjeni ogromni propusti u prvoj fazi istrage