среда, 20. децембар 2017.

JEZIČKE NEDOUMICE: Set zakona o akcizama drugačiji na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku!

Gotovo je izvjesno da će u službenom listu biti objavljeni različiti tekstovi nedavno usvojenih izmjena zakona o akcizama na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku. To znači da novac od akciza može završiti u budžetskim rupama, umjesto na računu za gradnju autoputeva.


Piše: A.A. - A.G. (zurnal.info)
Konačni tekstovi Zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH te Zakona i izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun imaju različit sadržaj, u zavisnosti od jezika na kojem će biti objavljeni.
Tako u Zakonu o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oprezivanja u BiH u verziji na srpskom jeziku nedostaju riječi “na posebnom podračunu” koje imaju u verzijama na bosanskom i hrvatskom.
U tekstu Zakona i izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun na bosanskom i hrvatskom jeziku nedostaju riječi “na posebne podračune u Centralnoj banci BiH”, koje postoje u prijedlogu zakona na srpskom jeziku.
Ovo nisu jedine neusaglašenosti u verzijama na tri jezika. Iako su o svemu informisani sekretari oba doma državnog parlamenta, prema saznanjima Žurnala, oni namjeravaju navedene verzije dostaviti na objavljivanje u Službenom listu BiH.Poznavajući ovdašnje političare, lako je moguće da iskoriste ove neusaglašenosti, te da novac od akciza na cestarine, umjesto na posebnom podračunu namijenjenom za izgradnju autoputeva, završi na računima entitetskih budžeta, što im je u konačnici bio cilj. Dolazi izborna godina, treba novca kako bi sačuvali vlast….