среда, 9. децембар 2020.

“A Man of Lawlessness”: Po Tegeltijinom naređenju sudinica Slijepčević, koja je preduzimala radnje u predmetu drugog sudije i to pod imenom tog drugog sudije, čime je omogućila krađu milion KM i tužbu protiv RS “tešku” pet miliona KM, oslobođena odgovornosti za navedena krivična djela; Uske interesne veze advokata Dragičevića, štićenika Slijepčevićeve, sa Radojičićevim kabinetom

Sudinica Ljiljana Slijepćević je učinila nešto nezabilježeno čak i u neslavnoj istoriji pravosuđa BiH: Preduzimala je radnje u predmetu drugog sudije i to pod imenom tog drugog sudije, pri čemu je "isparilo" milion KM; Povrh svega, oštećeni njenim nezakonitim ponašanjem tužili su Republiku Srpsku za naknadu štete i traže pet miliona KM.

Uz sve rečeno, Slijepčevićeva je stavila pravosnažnost na rješenje o nasljeđivanju iako su se u spisu nalazile žalbe. Njeno postupanje ima sva obilježja krivičnog djela. Piše: Slobodan Vasković


1.

Milan Tegeltija, predsjednik VSTS, ovih dana saopštiće odluku o tome da li ostaje na toj poziciji ili ne; Bilo bi zaista fantastično da isti taj dan Tegeltija, koji za sebe tvrdi da je “Čovjek od Z

zakona” i da “nikada nije radio mimo zakona”, objasni zbog čega je Ljiljana Slijepčević još uvijek sudija Osnovnog suda Banjaluka, iako je počinila niz krivičnih djela; Među njima su, između ostalog, svjesno omogućavanje krađe milion maraka, kao i nezakonito uzimanje predmeta od drugog sudije i donošenje odluke u predmetu u ime tog sudije, bez njegovog odobrenja i znanja.


2.

“Man of The Law” Tegeltija zaista bi trebao da javnosti objasni kako je Ured disciplinskog tužioca, 21.01.2020., u vrijeme njegovog mandata oslobodio sudinicu Slijepčević, uprkos teškim krivičnim djelima koje je počinila? I, naravno, kakva je uloga “Man of The Law” bila u oslobađanju Slijepčevićeve? 


3.

Prema podacima i dokumentima kojima raspolažem, samoprozvani, lažni “Man of The Law” ,je sve samo to za šta se predstavlja nije; Preciznije, Milan Tegeltija je Čovjek Bezakonja - “A Man of Lawlessness”!


4.

Pojasniću detaljno o čemu se radi, a Tegeltija ima priliku da na konferenciji za štampu, koju priprema lijući krokodilske suze nad samim sobom, obasut jeftinim konfetama i bagatelnim, bezvrijednim, objašnjenjima njegove “teške” sudbine, plus brojnim lažima, objasni javnosti sve detalje o tome kako je pomogao sudinici Slijepčević da, nakon brojnih počinjenih krivičnih djela, opstane kao sudija i nastavi da čini krivična djela.5.

Bez “A Man of Lawlessness” to se nije moglo desiti; Slijepčevićeva je ostala sudija zahvaljujući teškim mahinacijama i manipulacijama Tegeltije, koje su svoj krešendo doživjele 21.01.2020. godine, kada je Prvostepena disciplinska komisija sa sudijom Ljiljanom Slijepčević zaključila Sporazum: Njoj je izrečena disciplinska mjera JAVNA OPOMENA, kao jedna od najblažih disciplinskih mjera. Protiv te odluke, po dogovoru, žalbu nisu pisali ni Slijepčevićeva ni disciplinski tužilac, pa je postala pravosnažna i van očiju, odnosno skribena od ostalih članova VSTS-a. 


6.

Prva sjednica VSTS, prema Okvirnom planu za održavanje sjednica, trebala je biti održana 22. i 23.01.2020, dan nakon nevjerovatno drske, nezakonite, skandalozne odluke o nekažnjavanju Slijepčevićeve koja je počinila teška krivična djela, što dodatno potvrđuje tajnost Tegeltijinog antizakonitog posla.7.

Vrlo bitno je znati ko su bili članovi te "čuvene" Prvostepene disciplinske komisije: Ružica Jukić, tadašnja potpredsjednica VSTS i Željka Radović, članica VSTS, koja je to još uvijek zahvaljujući nezakonitom slalomu koji je odvezao Tegeltija, rušeći sve kapije pred sobom.


8.

Pomenute dame su bile ključne uzdanice “A Man of Lawlessness” u njegovim brojnim nezakonitim “vožnjama” kojima je VSTS pretvorio u sopstveni STR i radio šta je htio; Ništa zakonito, iako se sada plačljivim, drhtavim glasom kune da je sve radio po zakonu. Jeste, ali Podzemlja!9.

Cijela sudska afera, bez presedana, po čemu će ostati visoko u istoriji beščašća pravosuđa u BiH, odnosi se na dvije sudinice Osnovnog suda Banjaluka i ostavinski postupak broj 71 0 O 204605 14 O.


10.

Postupak je vodila sudija Snježana Savić i ona je, u ovom slučaju, uradila sve po Zakonu. 


11.

Savićeva je, prije odlaska na godišnji odmor, donijela rješenje o nasljeđivanju (predmet nasljeđivanja je bila imovina velike vrijednosti, uključujući i novčana sredstva od oko milion KM). 


Ona je 29.6.2015. godine donijela rješenje o nasljeđivanju, br. 71 0 O 204605 14 O, te dnevnom naredbom od 17.7.2015. naložila dostavljanje rješenja o nasljeđivanju advokatu M.C., punomoćnici učesnika u postupku, R.K.12.

Protiv rješenja o nasljeđivanju neki od učesnika u ostavinskom postupku su izjavili žalbu, zbog čega rješenje o nasljeđivanju nije moglo postati pravosnažno prije nego što o žalbama odluči Okružni sud Banja Luka. 


Nakon što je učinila što je trebalo učiniti, Savićeva je otišla na godišnji odmor.


13.

Tada na scenu stupa sudinica Ljiljana Slijepčević koja, bez ičijeg odobrenja, izuzima pomenuti predmet, za koji je bila zadužena Savićeva; Slijepčevićeva, pod imenom Savićeve stavlja klauzulu pravosnažnosti na rješenje o nasljeđivanju. Cilj te kriminalne aktivnosti je bio da lica koja su proglašena za nasljednike (ali ne i pravosnažno) podignu novac sa računa ostavioca, što je eksperesno i učinjeno; Tako je brzopotezno počišćeno gotovo milion KM. 


14.

Po povratku sa godišnjeg odmora, sudija Snježana Savić je saznala za tu prljavu rabotu Slijepčevićeve.


Sačinila je službenu zabilješku, 16.9.2015, u kojoj je navela da je sudinica Ljiljana Slijepčević „samovoljno bez ičijeg ovlaštenja uzela predmet sa upisnika i dana 21.07.2015. godine kroz CMS sistem konstatovala pravosnažnost, pod mojim imenom, na doneseno rješenje o nasljeđivanju”.Savićeva je konstatovala u Službenoj zabilješci, najmanje, tri krivična djela Slijepčevićeve.


15.

Kasnije su učesnici u ostavinskom postupku podnijeli disciplinsku pritužbu VSTS-u protiv sudinice Slijepčević, koja je prijateljica Tegeltije i jedna od njegovih najbližih saradnica iz vremena dok je bio predsjednik Osnovnog suda Banja Luka. 


16.

Kako bi zaštitio vrsnu prijateljicu, sklonu “rješavanju” tuđih predmeta, falsifikovanju potpisa drugih sudija, nezakonitom ubacivanju u CMS falsifikata koje je proizvela, omogućavanju otimačine milion KM..., Tegeltija je izdejstvovao da u prvostepenoj disciplinskoj komisiji budu članovi VSTS koji su njemu odani: Ružica Jukić i Željka Radović. Treći član je nebitan, jer je za većinu dovoljno dvoje, ali da ne bude da se išta krije - riječ je o sudinici Semiji Kuljuh. 


17.

Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a je sa sudijom Liljanom Slijepčević zaključila Sporazum, 21.01.2020., prema kojem joj je, kako sam već naveo, izrečena disciplinska mjera JAVNA OPOMENA, kao jedna od najblažih disciplinskim mjera. 18.

Protiv te odluke, po dogovoru, žalbu nisu pisali ni sudija Ljiljana Slijepčević ni disciplinski tužilac, pa je postala pravosnažna i ostala van očiju ostalih članova VSTV-a, koji nisu imali pojma šta se dešava pod svodovima tog Doma strave i užasa, nikako pravde.


19.

Pomenuta disciplinska mjera se izriče za banalne propuste, kao što je, na primjer, kašnjenje sudije u pisanju presude.


20.

Nasuprot tome, sudinica Ljiljana Slijepćević je učinila nešto nezabilježeno čak i u neslavnoj istoriji pravosuđa BiH: Preduzimala je radnje u predmetu drugog sudije i to pod imenom tog drugog sudije, pri čemu je "isparilo" milion KM.


Uz sve rečeno, Slijepčevićeva je stavila pravosnažnost na rješenje o nasljeđivanju iako su se u spisu nalazile žalbe. Njeno postupanje ima sva obilježja krivičnog djela. 


Uslijedio je i epilog: "postupajući po žalbi učesnika u postupku, R.K., Okružni sud u Banjaluci je donio rješenje od 19.9.2017, kojim je uvažio žalbu i ukinuo rješenje o nasljeđivanju od 29.6.2015, čiju je pravosnažnost konstatovala tužena. R.K. je tužio RS i druge zbog naknade štete i sticanja bez osnova, tražeći odštetu od 5.000.000 KM zbog štetnih radnji, među kojima je i konstatovanje pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju koje je Slijepčevićeva izvršila u odsutnosti postupajućeg sudije".


21.

Kada se sve sagleda, posebno benigna opomena Prvostepene disciplinke komisije Slijepčevićevoj, očigledno je da je sve bilo dogovoreno, a da ostali članovi VSTS-a, sem Jukićeve, Radovićeve i Kuljuhove, nisu ni upoznati sa ovim pomno i precizno namještenim disciplinskim postupkom.22.

Ono što vulgarno vrijeđa intelegenciju je to što je u Odluci Prvostepene disciplinske komisije kao olakšavajuća okolnost sudinici Ljiljani Slijepčević navedeno da se radilo o NESVJESNOM NEHATU. Kakav bezobrazluk, drskost I bahatost!!!


23.

Zaista su Tegeltija, “A Man of Lawlessness” i njegove “Muze” sve građane tretirali kao imbecile, ali isto tako i brojne kolege iz VSTS, koji nisu imali pojma šta on sve čini i čime se sve bavi, a riječ je o teškim podzemnim aktima.24.

U ovom slučaju ne samo da se ne radi o nekakvom Nesvjesnom Nehatu, nego je riječ o klasičnom primjeru kriminala.


25.

Interesantno i da je Slijepčevićevu u disciplinskom postupku zastupala advokat Jadranka Ivanović, koja je bila član tog istog VSTS-a (jun 2015. - jun 2019. godine). Ivanovićeva je bila jedna od najbližih Tegeltijinih saradnika u vrijeme svog članstva u VSTS-u.26.

Nije ovdje kraj priče o takozvanoj sudinici Ljiljani Slijepčević: Ona je u bliskom srodstvu sa advokatom Ljubišom Dragičevićem, koji je siva eminencija RUGIP-a i najvažniji advokat Građevinske mafije. 


Dragičević (drugi s desna)

Većina Režimskih tajkuna u oblasti građavinarstva angažuje Dragičevića za rješavanje zemljišnih sporova i prevare sa zemljištem u RUGIP-u. 


27.

Njegov blizak saradnik u tim poslovima je zeleni advokat, ali vrlo zreli kriminalac, Stojan Vukajlović.


Vukajlović (prvi s lijeva) i Dragičević (prvi s desna)

28.

Važno je znati i sljedeće: Advokat Dragičević je imao otvorena vrata Gradske uprave, za vrijeme trajanja mandata Igora Radojičića. 


Dragičevićeva “čvrsta veza” u Gradskoj upravi bio je Nikola Aleksić, Radojičićev savjetnik za pravne poslove. 


Aleksić i Dragičević

29.

Za svaku dobijenu građevinsku dozvolu od Grada Banjaluka, Aleksić je od Dragičevića dobijao novčanu proviziju. Pored toga, Aleksić je od Dragičevića za svoje usluge dobio i automobil “Citroen”, crne boje; Istina, polovni, jer ga je vozio Dragičević, prije nego ga je poklonio Aleksiću.