петак, 23. октобар 2020.

Pedofili i Pedofilska mreža u Banjaluci su institucionalno zaštićeni; Pismo porodice koja je zbog napada Pedofila i njihovih zaštitnika iz vlasti morala da napusti Banjaluku i BiH; Podsjećanje na progone te porodice, o kojima sam pisao još 2017. godine


Piše: Slobodan Vasković


1.

Marko Knežević, osumnjičen za pedofiliju, našao se na kandidatskoj listi Demosa za lokalne izbore u opštini Laktaši. To nije skandal, već jeziva činjenica koja svjedoči da su vladajuće stranke legla esencije zla. Potvrđuje to i podrška Pedofilu Kneževiću od Opštinskog odbora "Demos"-a Laktaši. Riječju, užas! 


Knežević je uhapšen u decembru 2019., a do danas je još uvijek samo osumnjičen, iako postoje eksplicitni snimci njegovih seksualnih odnosa sa maloljetnicom.


2.

Video klipove snimio je Pedofil i okačio ga je na jedan od porno sajtova; Tužilaštvo ga tereti za krivična djela: iskorištavanje djece za pornografiju, navođenje djeteta za prostituciju i krivično djelo neovlašteno fotografisanje, koja je počinio u periodu od 2017. - 2018. godine.


3. 

Tužilaštvo već deset mjeseci nije “uspjelo” da za ove gnusne zločine podigne optužnicu protiv Pedofila Kneževića, zato što je Pedofil dio vladajuće elite bogatih skorojevića, pervertita i bolesnika.


4.

Tužilaštvo, pokazalo se po ko zna koji put, bilo je i ostalo sluga tih istih pervertita, skorojevića i bolesnika, a uopšte ne treba iznenaditi da se na listama nađu, ili su već, i silovatelji, ubice, narko dileri, otmičari, ostali razbojnici. Jer, zaboga, svi oni “misle pozitivno”!


5.

Pedofil Marko Knežević, nažalost, nije usamljen slučaj u Banjaluci; Štaviše, Pedofilska mreža je veoma razvijena i Pedofili su zaštićeni od institucija, kao i Knežević.


Marko Knežević, Pedofil Bez Dileme

6.

U centru Pedofilske mreže je Centar za socijalni i rad, o čemu sam već pisao nekoliko puta, između ostalog i 13.03.2017., kao i 10.06.2017. godine (vidi dodatak).


Tada je Vera Sladojević, tadašnja direktorica Centra, pokušala da oduzme dijete od NN majke (ime porodice mi je poznato, ali ga ne navodim zbog djeteta) i dodijeli ga ocu devijantnog ponašanja.


7.

Porodica je uspjela nekako da se odbrani od Sladojevićeve, ali su nastavljeni institucionalni progoni koji su odreda bili usmjereni na otimanje djeteta i njegovo dodjeljivanje ocu, što to ne reći, pedofilu.


8.

Progoni su nastavljeni i nakon što je umjesto Sladojevićeve na čelo centra došla Irena Joldžić. Sve to činjeno je uz pomoć pojedinaca iz policije i Tužilaštva.


Ni ombudsmen nije reagovao, iako su imali sve dokaze, nalaze vještaka, da je dijete ugroženo. Postoje i snimci o ugrožavanju djeteta.


9.

Međutim, sve to nije pomoglo i porodica je, da bi zaštitila dijete od pedofila, da bi se zaštitili od progona i surovog maltretiranja, morala napustiti Banjaluku, odnosno BiH. Sada se nalaze na nepoznatoj lokaciji.


10. 

Ta porodica zamolila me da objavim njihovo Otvoreno pismo i ja to činim, uz napomenu da posjedujem kompletnu dokumentaciju o progonu porodice, brojnim pokušajima oduzimanja djeteta i ostalim gnusnim i ogavnim radnjama koje su protiv njih preduzimane, sve pod pokroviteljstvom pojedinaca iz institucija.


Dodatak 1/Najmračniji ciljevi: Vera Sladojević pokušala da otme dijete od Majke staratelja (13.03.2017.) 


piše: Sobodan Vasković

Imena u ovom tekstu neću navoditi, kako bih zaštitio Dijete koje je je u centru priče, njegovu Majku, porodicu, a za  sve navode koje ću iznijeti posjedujem dokumente i svjedočenja. Takođe ističem da bi bilo neophodno da u Centar za socijalni rad najhitnije moguće uđe jedna od Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, jer postoje brojne indicije/dokumenti/svjedočenja da je direktorica Centra za socijalni rad Vera Sladojević počinila/omogućila niz teških krivičnih djela protiv djece, čak i onih koja se mogu okarakterisati kao najmonstruozniji delikti.

U tekstu koji slijedi Porodicu i Dijete, koje im je Vera Sladojević bukvalno pokušala oteti kako bi ga prepustila ocu “devijantnog ponašanja”, označiću sa NN, kako bi ih zaštitio. Želim istaći da je porodica na vrijeme uočila “devijantno ponašanje”, tako da djetetu, srećom, nije nanesena bol i spriječeno je uništenje tog mladog života. 

Novac
Vera Sladojević je od NN Porodice zatražila novac kako bi donijela odluku koja je u skladu sa zakonom, a koja je značila da se NN Majci dodijeli maloljetno dijete, jer je uočeno “devijantno ponašanje“ oca prema njemu. 

Porodica NN je odbila dati novac, jer posjeduju sve dokaze da je dijete moglo biti žrtva “devijantnog ponašanja” oca, nakon čega je njihov život direktorica Sladojević pretvorila u pakao.

Odlučila se za demonstraciju sile i moći, ubijeđena da je jedan dopis sa njenim potpisom zamjena za zakon, odnosno iznad zakona.  

Vera Sladojević
“U Centru za socijalni rad Banja Luka, na čelu sa Verom Sladojević dešavaju se monstruozne stvari, zbog čega bi trebalo da se pobuni cjelokupna javost, imajući na umu da se nikada ne zna čije dijete može ostati siroče i tako postati žrtva u rukama monstruznih ljudi koji će pod velom tajne i frazom ‘najboljeg interesa djeteta’ uništavati živote baš te djece koju treba da štite”, navodi porodica NN, ističući da osim njih, postoji još nekoliko slučajeva u kojima je Vera Sladojević ne samo pokušala, već i uspjela oteti djecu od majki.

Zbog ovih navoda, nužna je najhitnija istraga, jer je užasavajuće da bilo ko, ma kako se on zvao, dovodi sigurnost djece u pitanje i možda ih čak izlaže predatorima i njihovim bolesnim, kriminalnim sklonostima.

Vera Sladojević, odgovorno lice Centra za socijalni rad Banja Luka, poznata po slučaju „Kanada“ , odnosno, u bukvalnom smislu te riječi, davanju djece na usvajanje po skraćenim procedurama, te iskorištavanju djece invalida za svoje predizborne ciljeve, pogazila je sve zakonske norme.

Pokušaj otimanja Djeteta od Majke
Sladojević je pokušala da otme Dijete kršeći zakon i obespravljujući NN Majku Djeteta, izdajući Rješenje br. 02-UP/I-60253-126/15 VI od 21.03.2016. godine, koje je poslužilo za optužbu da je Majka iz NN porodice izvršila otmicu sopstvenog djeteta, nad kojim samo ona ima starateljstvo.

Najstrašnije od svega je što je u toku postupka, imenovana imala svesrdnu podršku Ministarstva zdravlja Republike Srpske i najodgovornijeg lica u toj instituciji.

Ukratko, Sladojevićeva je falsifikatima, prikrivanjem dokumenata i sličnim radnjama pokušala da Ocu “devijantnog ponašanja” dozvoli nasamo kontakt sa maloljetnim djetetom bez prisustva Majke, iako je važeći Sporazumom “definisao način održavanja kontakta, a kojim ocu djeteta nije dozvoljeno ostvarivanje kontakta nasamo”.

Uprkos tome, Sladojevićeva je tokom prošle godine, a nastavila je to i ove, u niz navrata, i koristeći svoje političke veze pokušala da ovaj Sporazum, zakonski utemeljen, poništi.

Za tu svoju kriminalnu rabotu imala je i vještakinju T. D. koja je potpisala naručeno „stručno“ mišljenje, a koja kasnije nije smjela da dođe na Sud da brani svoj nalaz, što je bila dužna po zakonu. Tako nezavršen i nezakonit „posao“ poslužilo je za dalje ostvarenje njenih mračnih ciljeva.

Ignorisanje stručnih lica
Sladojevićeva je usko sarađivala sa ocem djeteta, kome zbog devijantnog ponašanja nije bilo dozvoljeno da ostane ni na trenutak nasamo sa djetetom; O njihovoj bliskosti svjedoče fotografije koje posjedujem, a ne objavljujem iz razumljivih razloga. 

Sladojevićeva je tokom postupka, koji se ticao NN porodice i njihovog djeteta, odbijala da sasluša svjedoke, odbila vještačenje uglednih dugogodišnjih stručnjaka, profesora A.M. i R. K., prema čijem mišljenju se “ocu djeteta ne bi smjelo povjeriti dijete niti jednog trenutka nasamo. Svako ko bi drugačije odlučio, bez obzira koje je struke i koja mu je uloga, bio bi saučesnik, pomagač ili podstrekač teškog krivičnog djela i sve bi uradio na štetu djeteta po njegovo zdravlje i psihu (zapisnik br. 02-UP/I-60253-126/15 VI od 24.11.2015. godine)”.

Navedena je kršila pravila postupka i bez znanja Majke djeteta i provedenog postupka izdala rješenje koje je za dijete moglo imati nesagledive posljedice. 

U nezakonitom rješenju iznijela je niz gnusnih laži i falsifikata, među kojima i da je pozivala Majku da, u svom prisustvu, dozvoli Ocu da vidi dijete i da je to Majka odbila.

“Na traženje dokaza o tome da dostavi dokumentaciju i da dokaže svoje tvrdnje da je pozivala majku djeteta (dopis od 20.05.2016. god., urgencija od 03.06.2016.god, zahtjev od 09.06.2016.god) Sladojevićka se oglušila i nema odgovora”, tvrde u NN Porodici.

Sud utvrdio nezakonitosti Sladojevićeve, ali ona je nastavila sa pokušajem otmice djeteta
Sud je utvrdio povrede pravila postupka i Presudom br. 11 0 U 018071 16 U od 14.11.2016. godine, poništio rezultate njenih perfidnih manipulacija. 

Na taj način je  zaustavljena  u namjeri da izdejstvuje kažnjavanje Majke djeteta: Cilj joj je bio da Tužilaštvo pokrene krivičnu odgovornost Majke, kako bi se Sladojevićeva, nakon tog akta, domogla djeteta o kom bi ona odlučivala.

Majka djeteta je kriminalne radnje Sladojevićke odmah prijavila Okružnom tužilastvu Banjaluka; Takođe je obavijestila navedenu instituciju da će biti privremeno odsutna zbog obavljanja službene dužnosti u inostranstvu i priložila o tome svu  prateću dokumentaciju.

Nakon toga, Sladojevićka, zajedno sa Ocem djeteta, montira lažnu otmicu, iako je Majka sa sobom povela dijete i to privremeno - kao staratelj, posjedujući za svoje putovanje kompletnu dokumentaciju, kao i Rješenje MUP-a br.10-06/3-1-27.8.101/15 od 29.12.2015. godine.

U Zahtjevu za povratak djeteta, koje je Majka navodno otela, zahtijeva se da se Dijete vrati u Centar za socijalni rad Banjaluka, upravo u kandže Sladojevićke. Centar za socijalni rad Banja Luka nije staratelj djeteta i to nikako  nije moglo da  stoji u zahtjevu. Slučaj je prijavljen Okružnom Tužilaštvu i SIPI.

Nadležni moraju dati odgovore
Radi se o veoma nadarenom djetetu, šetogodišnjaku,  koji govori strane jezike i čijem se odgoju Majka veoma posvetila (dijete govori četiri jezika).

Za ovaj slučaj je karakteristično da otac, u suštini, nije htio da Dijete vidi više od godinu dana, jer nije htio da prihvati/održi kontakt u ograničenim uslovima. 

Postavlja se pitanje, zašto je Sladojevićki trebalo Dijete, zašto je insistirala da se vrati u Centar (kako se to navodi u zahtjevu za vraćanje djeteta), zašto baš u njene ruke?

Na ova pitanja, ali i na sva druga koja se tiču Vere Sladojević, najhitnije bi morali da odgovore nadležni organi, kako bi se utvrdilo da li su spremale/dešavale nagnusnije moguće stvari, toliko gnusne da je na njih užasno i pomisliti!

Takođe, obavezno se mora ispitati odgovornost čelnih ljudi Ministarstva zdravlja RS, kao i ostalih institucija sa kojima je Sladojevićeva komunicirala. Nužno je ispitati i odgovornost jednog advokata koji joj je pomagao u prljavim namjerama/poslovima. 

Svi koji se ogluše o to potencijalni su saučesnici u najgnusnijim nedjelima!

Pismo Porodice


SUD JAVNOSTI JE NAJSTRAŠNIJI SUD


Nakon što je pokret Pravde uputio zahtjev za pristup informacijama, između ostalog tražeći odgovor na pitanje "Koliko je radnika u CZSR Banjaluka učestvovalo u timu sa presuđenim pedofilom?” (Anđelko Đokić, presuđen na šest godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja šesnaestogodišnjeg dječaka, štićenika Centra za socijalni rad), nastao  je haos u kriminalno-pedofilskim krugovima. 


Odmah su krenuli u obračun sa porodicom koja je od prvoga dana podržala “Pravdu za Davida”. Navalili su na prazan stan i obilježili vrata, te tako stvorili sigurnu pretpostavku za pljačkaše, dajući do znanja da nikog nema u stanu.Porodica im poručuje: SUD JAVNOSTI JE NAJSTRAŠNIJI SUD. Kada stanete pred SUDA JAVNOSTI, nećete imati vremena za izgovor. 


PRAVDA DOLAZI ZA SVA VREMENA.


Moralna nakaza Igor Radojičić, aktuelni gradonačelnik Banja Luke, očigledno ima namjeru da se (pred svoj odlazak), obračuna sa porodicom, koja je podnijela krivičnu prijavu protiv Irene Joldžić i drugih koji kontinuirano vrše duhovna ubistva djece. 


Time je moralna nakaza postavio metu provalnicima, kao znak da nisu kod kuće kako bi obespravljenu porodicu što više dokrajčio.


Ove monstruozne radnje, MORALNA NAKAZA - Igor Radojičić čini da bi zaštitio svoju kućnu prijateljicu Irenu Joldžić (a time i kompletan lanac kriminalne mafije), koju je postavio za direktora Centra za socijalni rad Banjaluka; Neobrazovanu, bezumnu, sa diplomom “ž-nj” fakulteta za koji je malo ko čuo, a koju ona krije kao zmija noge. 


Joldžićka se promoviše na svom fejsbuk profilu na gnusan način i skuplja lajkove sa slikama djece sa posebnim potrebama,  što je bolno i pogledati.


Radojičić je mijenjao statut Centra – da bi stavio Irenu, navodnog ekonomistu (jer mu je teško bilo pronaći osobu morbidnog karaktera, koja će biti servis za pedofilsko-kriminalni lanac), bez obzira što se na Zavodu za zapošljavanje nalazi 35 diplomiranih socijalnih radnika. 


Time je Radojičić potvrdio da je važna karika u lancu kriminalno-pedofilske mafije. 


Ireni treba Radojičić, jer prima vrtoglavo visoku platu, a Radojičiću treba Irena da se "pokrije" na neki način. On je duhovna bijeda koji je dao zeleno svjetlo da se čupaju cvjetovi sa Davidovog stratišta.


Kada se sprovede istraga o kriminalno-pedofilskoj mafiji, potpuno će biti jasno koja je bila Radojičićeva uloga u svemu tome. Odlikovao je Vladimira Kajkuta, direktora dječijeg doma Rada Vranješević iz koga su podvođena i silovana djeca, a iz koga su neka djeca poslata na drugi kontinent.Joldžićka je sestra Treptačice mimnistarke Natalije Trivić. Trivićeva i dalje da "šlepa" sestru na jako perfidne načine, ne libeći se da zloupotrijebi i školu za osnovno obrazovanje.


Porodica im poručuje: "Tek smo počeli, IDEMO DO KRAJA"! PRAVDA ZA SVA VREMENA”!