понедељак, 2. јануар 2017.

Lažni “El Komandante” - Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane za talove i konzerve

piše: Slobodan Vasković

Najveći dio srpske komponentne Oružanih snaga BiH izuzetno je nezadovoljan radom i djelovanjem Borisa Jerinića, zamjenika Ministra odbrane BiH za upravljanje resursima.

Jerinić je u dobroj mjeri funkciju iskoristio za protežiranje njemu bliskih kadrova, za učešće u “tenderima”, što mu je omogućilo da za kratko vrijeme dođe u posjed stana u Istočnom Sarajevu, dok ga, izvan poslova koji mu donose /mogu donijeti ličnu korist, malo šta interesuje. Posebno ga ne interesuje stanje srpske komponente OS BiH, koja je prepuštena sama sebi i, nerijetko, potcijenjena, iako su njeni pripadnici školovani kadrovi.

Jerinić, potpredsjednik SDS-a, odlično se uklopio u “upravljanje materijalnim resursima”, dok ga oni ljudski uopšte ne interesuju, posebno ako od njih nema koristi.

Sve svoje radnje, koje su na ivici zakona, često i iza nje, Jerinić pred strankom pravda ponekim (nezakonitim) produženjem  angažmana vojnicima po ugovoru, isključivo po stranačkoj pripadnosti u SDS-u.

pukovi političkih partija
Ovakvo djelovanje, uz snažan uticaj SDA i HDZ BiH u OS BiH, Oružane snage stavlja daleko od profesionalnih, pukovi sve više liče na formacije partija koje su u njih delegirale svoje članove (isto je bilo i za vladavine SNSD-a u Sarajevu), a kod brojnih profesionalnih oficira i vojnika izaziva nezadovoljstvo, jer je i ova institucija potpuno potpala pod stranački uticaj.

Činjenica je i da SDA i HDZ, njihovi funkcioneri u Ministarstvu odbrane BiH (MO BiH) i vrhu OS BiH, brinu o svojim  kadrovima, dok se to za srpske čelnike nikako ne bi moglo reći.

Malo ko se bori za profesionalizam OS BiH, njegovo podizanje na još viši nivo, svi se bore da učestvuju u unosnim poslovima nabavke i unapređenju svojih/stranačkih favorita.

Takvo djelovanje najvažnijih ljudi iz MO BiH i vrha OS BiH ozbiljno prijeti da dovede do urušavanja institucije, koja se smatra jednom od najuspješnijih u BiH od njenog formiranja.   

Jerinić, koji se rijetko pojavljuje na poslu u Sarajevu, 11.10.2016., pokazao je i javno demonstrirao pozerstvo, koje je za cilj imalo odbranu njegove funkcionerske kože, nikako podršku OS BiH, srpskoj komponentni unutar nje.

Lažni Komandant
On je 11.10.2015. rekao da je lično izdao naređenje pripadnicima Oružanih snaga BiH da izađu na referendum o Danu RS-a.

Povod za ovu grotesknu izjavu i Jerinićevo iznenadno preobraženje u “El Komandante” bio je pokretanje disciplinskog postupka protiv pripadnika Oružanih snaga BiH koji su glasali na referendumu u RS-u, 25.09.2016.

"Očigledno se žele kazniti ljudi koji nemaju veze s tim. Postoje ljudi koji su donijeli takvu odluku jer tu je riječ o odluci Narodne skupštine RS-a. Ovi ljudi samo su ispunili svoju dužnost", rekao je tada Jerinić, skidajući pritisak sa sebe, prepuštajući pripadnike OS BiH samima sebi. 

Jerinić je slagao, jer on nije izdao nikakvu Naredbu, već je obmanuo cjelokupnu javnost. 
Ako je izdao Naredbu o izlasku na referendum, bilo bi dobro da je pokaže javnosti. I da on snosi odgovornost, a ne pripadnici OS BiH, srpske nacionalnosti, koji su povjerovali vlastima RS, ali i srpskim funkcionerima u Savjetu ministara BiH, i izašli na referendum, koji je Ustavni sud BiH proglasio nezakonitim.
Neposredan povod za Jerinićevo samoimenovanje u “Generala”, bio je disciplinski postupak protiv poručnika Nenada Pavića, jer je u uniformi izišao da glasa na referendumu.
Pavić se sam nosio sa cijelim problemom, a istragu protiv njega vodili su inspektor - major Elvedin Mulagić i brigadir Amir Čorbo.
Istraga je vođena u zatvorenom krugu, bez mogućnosti da Paviću neko pomogne, jer to i Pravilnik o radu Inspektora zahtijeva, kada su u pitanju istrage u OS BIH. 
Pavićevu zabrinutost (realno i preptrpljeni strah) niko nije ni pomenuo, kao ni zabrinutost ostalih pripadnika OS BiH, koji su, vjerujući laživim političarima, izašli na referendum, da bi na kraju bili prepušteni sami sebi. 
Pavić je oslobođen odgovornosti u postupku, ali ostaje činjenica da je prošao kroz dril i da je Jerinićeva “komanda” - “Ja sam naredio izlazak na referendum”, tek gromoglasna laž, čiji je cilj bio samo lična promocija, nikako i pomoć poručniku i drugim, koji su se našli na spiskovima za kažnjavanje, jer su se odazvali pozivu manipulatora referendumom.  
Zašto Jerinić nije NAREDIO obustavu postupka
Kada već može da naređuje, kako to javno tvrdi, ostaje otvoreno pitanje zbog čega isti taj Jerinić nije tražio da se postupak obustavi ili zašto ne traži uvid u izvještaj od Inspektora i Komandanta. Jednostavnije rečeno, zašto nije NAREDIO ako već ima moć naređivanja i komandovanja, da se postupak obustavi?! 
A trebao je to da Naredi Generalnom inspektoru generalu Enesu Husejnoviću! Da li mu je Jerinić bilo šta naredio po ovom pitanju? Naravno da nije. Da jeste, valjda bi obavijestio javnost o tome.
Pripadnici OS BIH srpske nacionalnosti, čak su namjeravali da izađu u javnost, revoltirani Jerinićevim izjavama i njegovim nedjelovanjem u pomenutom slučaju, i zatraže da ih on i njemu slični više ne brane. 
Kadrovska politika 
Pripadnici OS BiH iz reda srpskog naroda u potpunosti su potcijenjeni, a kadrovska politika po njih je negativna i nepovoljna. Veliki broj oficira je u jednom te istom činu u prosjeku od 10 do 15 godina, iako imaju ispunjene sve uslove, a posebno kada je u pitanju stručna sprema. Čak nije mali broj oficira poručnika koji nikada po završetku Vojne akademije nisu bili unaprijeđeni. 
Svaki podzakonski Akt koji je urađen od stupanja na snagu Zakona o Odbrani i Službi OS BIH, donesen je na štetu Srba, jer profesionalizam i stručna sprema je na njihovoj strani i svako „uvođenje reda“ u ovu oblast ne odgovara (manjim dijelom) bošnjačkim političarima, a posebno ne hrvatskim političarima, čiji kadrovi nemaju završene kvalitetne vojne škole.
Za ovakvo stanje nisu krivi ni bošnjački ni hrvatski političari, već isključivo srpski političari, koji su glasali za te Zakone. Ta krivica je i na SNSD-u i na SDS-u, a pitanje je zašto Jerinić “Ne naredi” da se stvari počnu mijenjati?!
Pitanje je i zbog čega Jerinić dozvoljava da se na poziciju majora pravnika imenuje vojnik po ugovoru. Naredila je to ministarka odbrane BiH Marina Pendeš, pa sada vojnik ženskog roda) sjedi u kancelariji sa majorima i prima platu majora.
Zašto Jerinić nije „Naredio“ da se ta nepravilnost ispravi ili zašto nije “Naredio” da se ponište ostala brojna nezakonita imenovanja, koja su se desila i prije stupanja na snagu novog Pravilnika o određivanju vojno evodencijskih specijalnosti. 
Istragu je trebao da sprovede i završi brigadni general Huseinović (generalni inspektor MO BIH), ali ne može on to završiti, jer je na isti način, nezakonito, postavio svog majora Mulagića u brigadu taktičke podrške. Inspektor, major Mulagić je postavljen na dužnost za koju nema traženu vojno-evindecijsku specijalnost; On je po specijalnosti kuhar, pozadinac (za nešto više nema ni stručnu spremu i to mu je iz JNA), koji je postavljen na mjesto roda pješadija. Još je u takvom statusu i u prijedlogu da se unaprijedi u viši čin. 
Zašto Jerinić ništa nije „Naredio“? Zato što je u “talu”, zato nije “Naredio”, niti se pobunio! 
U svoj ovoj trgovini on je postavio nezakonito nekoliko oficira Srba:
  • pukovnik Nebojša Bošnjak, na mjestu komandanta Logističke baze u Butilama, 
  • major Darko Stjepanović, u personalu u Komandi podrške u Banjaluci, 
  • pukovnik Srđan Čavić, komandant Logističkog centra u Banjaluci, 
  • brigadir Zoran Dunović, po specijalnosti pilot, postavljen je na mjestu komandanta komande za upravljanje personalom.Navedena lica su postavljena nezakonito bez potrebne specijalnosti koje se traže formacijkom knjigom. Mnogo je još ovakvih primjera!

Još je mnogo nepravilnosti kod nižih formacijskih činova, jer su osobe na nižim pozicijama su u većem strahu i ne usuđuju se žaliti, iako na to imaju pravo.
Usavršavanje za podobne   
Školovanje i usavršavanje radi se isključivo uz  blagoslov Jerinića, pri čemu se ne vodi računa o potrebama službe. Konkretan primjer je slanje na  najviši nivo usavršavanja u Srbiju trojice pripadnika OS BiH - Srba. 
Za ovim vidom usavršavanja ne postoji realna potreba, ali zbog održavanja kontinuiteta saradnje sa Vojskom Srbije, svake godine upućuje se po jedan kandidat. Jerinić ne haje za potrebama nego šalje po stranačkoj liniji. Godišnjim planom usavršavanja, planirana su bila dva kandidata, ali je mimo svih potreba i pravila naknadno dodat i treći.
Najveći broj nezakonitih, kriminalnih radnji, koje su vezane za prijem, školovanje, unapređenje i prekomande, Jerinić realizuje preko svog oficira u kabinetu Duška Radića (svog rođaka). Radić dalje te radnje realizuje preko brigadira Neđe Gavrića (personalac u Zajedničkom Štabu) uz odobrenje generala Mirka Tepšića, koji je često i sam inicijator sličnih radnji, koje Jerinić nije u mogućnosti da ''uprati', jer i nije baš često na poslu. 
Veliki je broj predmeta koji su završili inspektori, a za neka postoji i preporuka Parlamentarnog vojnog povjerenika, i u kojima je dokazano da su lica koja su se žalila bila oštećena, završili su u ladicama. 
Jerinić nije “naredio” da se to sprovede.
Konzerve 
Posebna priča su nabavke, za koje je zadužen Jerinić (gdje mu “pomaže” Darko Babalj, SDS-ov “Komandant” za sve kadrovske i finansijske egzibicije). 
Nabavljeno je hrane (konzervi) za deset pukova (OS BiH imaju samo tri puka), bačene su pare, ali Jerinić nije naredio da se to istraži. 
Zato jeste Pendešova naredila Generalnom inspektoratu, generalu Husejnoviću, da sprovede istragu o prekomjernoj nabavci hrane, prije svega konzervi, iako to uopšte nije u nadležnosti inspektorata; Sve nabavke su urađene uz znanje i potpis g. Pendeš. Rezultati istrage biće - sve je u najboljem redu. 
Sve ove i slične nezakonite radnje, kompenzuju se na međusobnoj relaciji Ministar odbrane i zamjenici, Sead Jusić i “Junak” Jerinić! 
Uslugu ja tebi, uslugu ti meni!