среда, 26. март 2014.

Odgovor MUP-a RS raskrinkao laži Milana Tegeltije; Osnovni sud Banjaluka definitivno podržava pozive na likvidaciju Vaskovića

piše: Slobodan Vasković

Odgovor MUP-a RS, koji mi je dostavljen 26.03. ove godine, u potpunosti raksrinkava tvrdnje banjalučkog Osnovnog suda, prema kojima su MUP i Tužilaštvo odgovorni za neizdavanje Naredbe za utvrđivanje IP adrese sa koje je upućen poziv na moju likvidaciju 08.03. ove godine.

Kada sam saznao da je Osnovni sud odbio da izda pomenutu Naredbu, zatražio sam od njih objašnjenje.

U odgovoru su naveli sledeće:
Predmet: Obavještenje; dostavlja se
Poštovani, povodom Vašeg upita ovom sudu obavještavamo vas o sledećem:
Dežurni sudija Osnovnog suda u Banja Luci za period od 17.03.2014.-23.03.2014. godine bio je Huseinbašić Atko. Kao dežurni sudija za prethodni postupak odbio je izdavanje naredbe operateru telekomunikacija smatrajući da nisu ispunjeni procesni uslovi za izdavanje iste. Prvenstveno zbog toga što zahtjev nije snabdjeven odgovarajućim pismenim odobrenjem tužioca u smislu odredbi koje predviđa ZKP RS(nije identifikovan tužilački predmet pod kojim se traži odobrenje, ne postojanje pečata tužilaštva i itd)
Takođe u spisu koji je dostavljen od strane MUP RS uz zahtjev za izdavanje naredbe sudu nije dostaljena prateća dokumentacija iz koje bi proizilazila osnovana sumnja na izvršenje krivičnog dijela iz člana 169. st.2 KZ RS ( izjave o saslušanju oštećenog ili svjedoka itd), a koja sumnja je potreban uslov za izdavanje ovakve naredbe.
Ovom prilikom Vas obavještavamo da je sudija u svome postupanju u potpunosti samostalan i nezavisan kako od Predsjednika suda,tako i od bilo koga drugog i da njegovu eventualnu odgovornost za propuste u radu sankcioniše Ured disciplinskog tužioca pri VSTV.
Službenik za odnose sa javnošću, Milijan Vasić

Nakon što sam dobio odgovor iz Suda, obratio sam se MUP-u RS sa upitom da li su navodi iz te pravosudne institucije tačni ili ne?

Evo i odgovora koji u potpunosti demantuje navode iz Suda.

U vezi sa Vašim pitanjima  od 25. 03.2014. godine, dostavljamo Vam odgovor:

-       Dana 18.03.2014. od strane Uprava kriminalističke policije MUP-a RS sačinila je prijedlog za izdavanje Naredbe operateru Telekomunikacija, tačnije prijedlog Osnovnom sudu u Banjaluci da izda naredbu portalu „Frontal RS“ da isti preda ovlaštenim službenim licima podatke o osobi sa korisničkim imenom „nervnipsihijatar“, kao i IP adresu istog.
-       Zbog nemogućnosti  tužioca Lončar Gordane da potpiše saglasnost dana 18.03.2014,. ista je potpisana od strane drugog tužioca Snježane Živković dana 21.03.2014. g., a zatim je istog dana predata u Osnovni sud u Banjaluci dežurnom sudiji Atku Huseinbašiću. Istog dana, putem telefona kontaktirani su policijski službenici ove Uprave, od strane  gore navedenog sudije i tada  je isti predočio da neće izdati Naredbu iz razloga što u dostavljenom materijalu, a radi se o fotokopijama dopisa koje je putem interneta dostavio novinar Slobodan Vasković ovoj Upravi, nije vidljivo postojanje obilježja krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 169 st. 1 KZ RS.
-       Dana 24.03.2014. g. policijski službenici ove Uprave su otišli lično kod dežurnog sudije  Atka Huseinbašića kako bi preuzeli obrazloženje u kome se navode razlozi neizdavanja naredbe i isti je tada predočio da u prijedlogu nije vidljivo koji je okružni tužilac saglasan, zatim da nije protokolisan od strane tužilaštva i da ostaje pri prvobitnom mišljenju da u navedenoj prijavi Slobodana Vaskovića ne postoje elementi krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti.
-       Policijski službenici ove Uprave su predočili sudiji da  je prijedlog sačinjen od strane ovog Ministarstva i da je isti protokolisan i ovjeren u Upravi kriminalističke policije, a da je sa prijedlogom saglasan tj. da se potpisao  tužilac Snježana Živković.
-       Dana 26.03.2014. g. od strane policijskih službenika ove Uprave ponovo je sačinjen prijedlog za izdavanje naredbe operateru Telekomunikacija uz koji je pored dopisa novinara Slobodana Vaskovića priložena i izjava uzeta od istog.
-       Takođe vas obavještavamo da je dana 24.03.2014. g. Okružnom tužilaštvu Banjaluka dostavljen Izvještaj o postupanju policijskih službenika uz koji je priložen prijedlog za izdavanje naredbe i akt Osnovnog suda u Banjaluci u kome se obrazlažu razlozi za neizdavanje naredbe.
                                                                                                                               Odjeljenje za odnose sa javnošću

Nema dileme da postupajući sudija Atko Huseinbašić ni po koju cijenu nije htio da izda Naredbu za utvrđivanje IP adrese sa koje je upućen poziv na moju likvidaciju. Nema dileme da je to odbio kako se ne bi i zvanično utvrdilo ko stoji iza poziva na ubistvo, a riječ je, prema mojim saznanjima, o Draganu Stankoviću, sinu tajkuna Bude Stankovića.

DA sam na Zenginom mjestu i da sam ovako nevin kao sto tvrdi, ne bih se prepucavao sa Vaskovicem po novinama nego bi izljubio zenu i djecu, pa repetirao parabelu i odlezao skota, naveo je “nervnipsihijatar” u svom “komentaru”, što za Huseinbašića i Tegeltiju nije krivično djelo, iako je i iz aviona jasno da je riječ o poticanju na ubistvo.

Ova dva notorna i neizlječiva kockara očito su smatrali da se ja neću interesovati za predmet, poučen ranijim iskustvima da sve moje prijave završe u košu. Zato su tako nonšalantno i odbili, ali i slagali zbog čega su to učinili. Očito je da im bonusi nisu bili mali.

Sada je manje važno da li će ili neće MUP dobiti Naredbu. Najvažnije je da se dokazalo da Osnovni sud Banjaluka i njegov predsjednik Milan Tegeltija djeluju kao produžena ruka tajkuna i falanga ekstremnog krila SNSD-a, koje je, kao što se može uočiti, spremno i na ubistva i nasilje svake vrste.

Jedan od predstavnika te falange Predrag Ćeranić zaprijetio je i djetetu u majčinoj utrobi-nerođenom djetetu Nikole Dronjka.

Dušan Čajić, odbornik SNSD-a u skupštini Banjaluke, 20.03. ove godine prišao je pred opštinom Borku Džanjiću, iz NVO “Forum roditelja” i rekao: ”Ja ću tebe tući nogama i rukama do smrti”! Džajić je prijetnje prijavio.

Čajić je prijetio gradskoj opoziciji da će “donijeti bokser” i obračunati se sa njima.

Treba li dalje nabrajati; treba li uopšte reći da ništa od ovoga nije razriješeno. A i kako bi, kada u pravosuđu sjede notorne sluge kriminalaca kao što je Milan Tegeltija.

Nažalost, neko će stradati. I to smrtno, a za to će najveći krivac biti Tegeltija i njemu slični probisvijeti koji su se našli u institucijama, privatizovali ih i odlično na njima zarađuju. Kako bi mogli gubiti na kartama desetine hiljada maraka.

I za kraj detalj koji kristalno jasno oslikava kakva osoba je Tegeltija i do koje mjere je potonula ta spodoba.

Juče me je kontaktirao jedan moj dobar drugar, kojeg je poslao Tegeltijin seiz iz suda da mi poruči sledeće: “MUP je napravio grešku. Lično je Atko jutros potpisao naredbu za IP adresu. Reci Vaskoviću da popusti, biće sve u redu”. Odbio sam bilo kakvo popuštanje.

Dvadesetak minuta iza toga dobio sam poziv iz MUP-a u kojem me obavještavaju da će “u srijedu (26.03.) ponovo zatražiti Naredbu”.

Šta da vam kažem!