уторак, 8. август 2017.

Vučevica - Pokušaj preuzimanja poslovanja iz kamiona

piše: Slobodan Vasković

Neđo Mašić, nelegalno imenovani v.d. dirktora ŠG “Vučevica”, pokušava nezakonito preuzeti vođnje firme; Mašić je jutros dozvolio drvoprerađivačima da idu na šumska stovarišta na utovar šumske građe. 

Drvoprerađivači su obavijestili šefa eksploatacije šuma da idu na utovar i zatražili da im pošalje otpremnice ili će, zaprijetili su, “bez otpremnih iskaza tovariti građu, jer im je to obećao novi direktor”. 

Kroz Čajniče je bio defile kamiona, poslanih na šumska stovarišta, ali su se nakon nekoliko kilometara vratili. Zajedno sa njima bio je Mašić; Mašić je naredio šefu eksploatacije šuma da im pošalje otpremače, ali im nije udovoljeno i kamioni su se vratili svojim bazama. 

Očito je Mašić uspio da dio prerađivača prevuče na svoju stranu, ali radnici su istrajni da mu ne dozvole ulazak u ŠG “Vučevica”.


U Republici Srpskoj je dosad mnogo “čuda” viđeno, a sada i da se gazdinstvo vodi iz kamiona. 

Sumrak saga se nastavlja - ne popušta ni Luka Petrović, gensek SNSD-a, ali ni radnici.