субота, 29. новембар 2014.

Video: Priznanje Gojka Vasića da MUP RS nije sproveo nikakvu istragu oko snimka “Dva Papka“ i da je slagao javnost, podnoseći lažnu krivičnu prijavu da je snimak montiran