среда, 4. август 2021.

"Bistrica" i fantomske MHE poslužili kao idealan okvir za pranje para: Kako su Ljubomir Mrda, Milutin Perić, Luka Petrović i Milenko Čičić ojadili RS za 20.768.000 KM, a Radovan Višković, Petar Đokić i Luka Petrović za dodatna 2.000.000 evra; Kriminal je počinjen da bi se spasile akcije “Kaldere” u GP “Krajina”, koje su Dodikove, a ne Čičićeve


Piše: Slobodan Vasković


1.

Po nalogu Milorada Dodika, Sektina međunarodna kriminalna grupa, koju čine Ljubomir Mrda, Milutin Perić (djeluje u Češkoj) i Milenko Čičić, nekadašnji vlasnik firme za pranje para “Kaldera”, opljačkali su sa Escrow računa 20.768.000 KM.


2.

Za pljačku im je poslužila “procjena” o vrijednosti četiri fantomske minihidroelektrane na rijeci “Bistrici”, koju je servirala revizorska kuća “Grant Thorton”, čiji je vlasnik nadaleko poznati kriminalac Aleksandar Džombić, bivši premijer i nekadašnji ministar finansija.


3.

Džombić je jedno veliko Ništa, što jesu četiri fantomske MHE na rijekkama Bistrici i Janjini, procijenio na 20,7 miliona KM.


4.

Na taj način spasena je firma “Kaldera” koju je preuzela firma “Prointer”, ali to je manje bitno od činjenice zbog čega je bilo nužno izvesti operaciju pljačke preko 20 miliona KM sa Escrow računa da bi se sačuvala Čičićeva kriminalna firma.


5.

Prije toga važno je naglasiti da je firma “Kaldera” bila u gubicima od preko 20 miliona KM i trebala je biti likvidirana, ali se u njeno spasavanje krenulo 01.11.2019. godine, kada je “Elektroprivreda RS” donijela odluku da Hidroelektrane na Drini kupe 49 posto akcija “Kaldere” u društvu HE “Bistrica” Foča, čija stvarna vrijednost je u tom trenutku iznosila NULA.6.

Međutim, 49 posto NULE - ERS je odlučila da plati preko deset miliona KM. Ostatak novca isplaćen je kriminalcu Milutinu Periću i "Elektrodistribuciji" Pale.


Novac je isplaćen 13.12. 2019. godine.


7.

Da posjetim, Republika Srpska je preduzeće „Hidroelektrane Bistrica“ 2008. godine prodala firmi „Kaldera company“ za 6,8 miliona KM, da bi istu firmu, koja vrijedi NULA KM, 2019. platila preko 20 miliona KM, odnosno 14 miliona više.


8.

Cijela kriminalna operacija sprovedena je da bi se spasile akcije (vlasništvo) “Kaldere” u firmi GP “Krajina”. 


“Kaldera”, odnosno Milenko Čičić, njen bivši vlasnik, je najveći akcionar GP “Krajina” i posjeduje 38,29 posto te firme. Da je “Kaldera” propala 2019. godine, Banke kojima je dugovala novac, kao i ostali povjerioci, preuzeli bi tih 38,29 posto vlasništva u GP “Krajina” (date kkao hipoteka za kredite), što Dodik nije htio dozvoliti. Iz prostog razloga što su to njegove, a ne Čičićeve akcije. 


Stoga je Dodik naredio da se izvrši kriminalna transakcija i za njenu realizaciju zadužio Mrdu, Čičića i Luku Petrovića.


Mrda, Dodik i Čičić

9.

Oni su izvršili zadatak i opljačkali Escvrow račun po njegovom nalogu kako bi spasili Dodikovo vlasništvo u GP “Krajina”, gdje on i dalje ima 38,29 posto akcija, koje se formalno vode na Milenka Čičića. 


Navedeno je bio stvarni razlog “spasavanja” kriminalne firme “Kaldera”, a sve se odigralo navodno u skladu sa zakonom, iako bi i najpovršnija istraga sve aktere ove drske i bezobrazne pljačke za 24 časa odvela u zatvor.


10.

Pljačkanje Escrow računa počelo je na osnovu Izvještaja o procjeni kapitala HE “Bistrica” d.o.o. Foča urađenog od firme GRAND THORNTON d.o.o. Banjaluka, čiji je vlasnik Džombić.


11.

Nakon odluka MHE ERS, zvršena je isplata sa Escrow računa, što je samo po sebi kriminalno djelo, na sljedeći način:

-“Kalderi” d.o.o. Laktaši, koja je tada još uvijek bila u vlasništvu Milenka Čičića, isplaćeno je 10.696.2000 KM, nakon čega su izmirene sve obaveze te firme. Poznato je da je poslije preuzima “Prointer”.


12.

-“Energo Bosni” a.s. iz Praga, koja je u vlasništvu kockara i prevaranta Milutina Perića, takođe suvlasnika “Bistrice”, isplaćen je iznos od 7.995.000 KM


Prevarant Milutin Perić, koji je „češki kralj hazarda“, svoje kockarsko carstvo u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj ostvaruje preko niza firmi u sklopu “Slot Groupe”: “Slot Alfa”, “Slot Delta”, “Slot Zeta”, “Slot Omega”, “Tref Games”, “Terno Games”, “Reno Games”, “Klasik Delta”…Perić je, osim prljavih poslova sa “Bistricom”, u “talu” sa zločincem Mrdom i u MHE “Miljacka”, koja uopšte ne bi smjela da postoji, a kamoli da uzima milione od ERS, jer je, što sam kapilarno objasnio u nizu tekstova, izgrađena na osnovu falsifikovane dokumentacije.


Iako su to utvrdile i entitetske institucije, Mrdi nije falila ni ofarbana dlaka sa glave, već je MHE “Miljacka nastavila sa radom.


Jasno je da Mrda ima Dodika “u džepu”, jer je za njega odradio pljačke vrijedne desetine miliona KM, pa ga Šef Sekte i dalje drži u Nadzornom odboru OC “Jahorina”.


Mrda je tu da bi preko njega NarkoKarteli prali ogromne količine novca od prodaje narkotika, ali o tome opširnije uskoro.


12.

Važno je naglasiti da je Prevarant Perić, preko svojih firmi “Energo Holding”, “Energo Bosna”, “BXP Czech” a.s., “JAMP” s.r.o., itekako prisutan u cijeloj BiH. 


Preko firme JAMP s.r.o., koja je u vlasništvu njegove porodice, u posjedu je dionica  “BOSNALIJEKA” D.D. SARAJEVO u iznosu od 6,1009 %., o čemu ću objaviti poseban dosje.


13.

Važno je navesti da je i “Elektrodistribuciji” a.d. Pale isplaćeno 2.076.800,00 KM za njihov udio u NIČEMU, što se zove “Bistrica”.


14.

ŠTA JE ZAISTA PLAĆENO 20.768.000 KM? NIŠTA!


Ugovori o koncesiji su istekli i ništa ne vrijede.


To su:

-Ugovor o koncesiji za izgradnju MHE Janjina J-1 na rijeci Janjini br. 01-6350/06 

-Ugovor o koncesiji za izgradnju MHE Bistrica B-1, Bistrica B-2a i Bistrica B-3 na rijeci Bistrici br. 01-6351/06 


rijeka Janjina


Kasnije su potpisani aneksi koncesionih ugovora kojim su izvršeni prenosi vlasništva i prava korišćenja zemljišta, usaglašeni rokovi sa zakonskim i ugovornim rokovim i to:

- Aneks I ugovora o koncesiji MHE J-1 na rijeci Janjini dana 10.05.2010 godine 

- Aneks II ugovora o koncesiji MHE J-1 na rijeci Janjini dana 15.07.2010 godine

- Aneks III ugovora o koncesiji MHE J-1 na rijeci Janjini dana 13.07.2011 godine 

- Aneks IV ugovora o koncesiji MHE J-1 na rijeci Janjini dana 09.10.2012 godine 

- Aneks V ugovora o koncesiji MHE J-1 na rijeci Janjini dana 18.04.2013 godine 

- Aneks VI ugovora o koncesiji MHE J-1 na rijeci Janjini dana 10.04.2014 godine; 


rijeka Janjina

Tu su još i sljedeći Aneksi:  

- Aneks I ugovora o koncesiji MHE B-1, B2a, B3 na rijeci Bistrici dana 11.03.2009 godine  

- Aneks II ugovora o koncesiji MHE B-1, B2a, B3 na rijeci Bistrici dana dana 01.12.2009 godine  

- Aneks III ugovora o koncesiji MHE B-1, B2a, B3 na rijeci Bistrici dana dana 15.07.2010 godine  - Aneks IV ugovora o koncesiji MHE B-1, B2a, B3 na rijeci Bistrici dana dana 13.07.2011 godine  

- Aneks V ugovora o koncesiji MHE B-1, B2a, B3 na rijeci Bistrici dana dana 05.02.2013 godine 


rijeka Bistrica

15.

Od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede date su vodoprivredne smjernice i vodoprivredna saglasnost za sve četiri hidroelektrane na Idejne projekte, kao i vodoprivredne saglasnosti za sve četiri hidroelektrane na Projekte za izvođenje, ali ni to više ne vrijedi.


16.

Od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju postoje ekološke dozvole za sve četiri hidroelektrane i to:  

za HE – B1 Ekološka dozvola 15-96-134/09 od dana 26.08.2009. godine,  

za HE – B2a Ekološka dozvola 15-96-135/09 od dana 26.08.2009. godine, 

za HE – B3 Ekološka dozvola 15-96-136/09 od dana 26.08.2009. godine, 

za HE – J1 Ekološka dozvola 15-96-41/09 od dana 13.05.2009. godine.


Sve su stare 12 godina i nemaju nikakvu vrijednost!


17.
Od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dobijene su građevinske dozvole za sve četiri hidroelektrane: 

za HE – B1 Građevinska dozvola 16-360-71/09 od dana 28.04.2010. godine, rješenjem br 15-360-69/09 od 31.01.2012 produženo važenje dozvole do 18.01.2013 godine. 

za HE – B2a Građevinska dozvola 15-360-70/09 od dana 28.04.2010. godine, rješenjem br 15-360-70/09 od 24.05.2011 produženo važenje dozvole do 28.04.2012 godine. 

za HE – B3 Građevinska dozvola 16-360-71/09 od dana 28.04.2010. godine, rješenjem br 15-360-71/09 od 16.05.2011 produženo važenje dozvole do 28.04.2012 godine. 

za HE – J1 Građevinska dozvola 15-03-361-204/12 od dana 19.02.2014. godine, 

br 15-360-69/09 od 31.01.2012 produženo važenje dozvole do 18.01.2013 godine. 

za HE – B2a Građevinska dozvola 15-360-70/09 od dana 28.04.2010. godine, rješenjem br 15-360-70/09 od 24.05.2011 produženo važenje dozvole do 28.04.2012 godine. 

za HE – B3 Građevinska dozvola 16-360-71/09 od dana 28.04.2010. godine, rješenjem br 15-360-71/09 od 16.05.2011 produženo važenje dozvole do 28.04.2012 godine. 

za HE – J1 Građevinska dozvola 15-03-361-204/12 od dana 19.02.2014. godine, 

koje nemaju ni pravnu ni tržišnu vrijednost!


18.

Zbog svega navedenog važno je naglasiti da NE POSTOJI NIKO U SVIJETU ENERGETIKE i BANKARSTVA, A DA JE ZDRAVOG RAZUMA, DA BI ZA SVE NAVEDENO DAO 1 KM.


19.

Međutim, Bolesni razum Kriminalca Dodika i njegovih izvršilaca Mrde, Čičlća, Petrovića, Džombića i Prevaranta Perića koštao je Republiku Srpsku 20,6 miliona KM, koji su plaćeni za NIŠTA, odnosno za NULU!


Čičić, Petrović (lijevo) i Višković (desno)

20.

Važno je napomenuti da je u NULU, zvanu “Bistrica” bačeno još dva miliona evra, a da su “bacači” bili takozvani premijer Radovan Višković, Petar Bekingem Boj Đokić i, naravno, Luka Petrović.


Oni su, nakon posjete Kini, početkom decembra 2019. godine, dogovorili da tamošnjoj firmi “AVIX” uplate 2.000.000 evra da sagledaju projekat “Bistrica”. Kinezi su pare naplatili i konstatovali da je projekat neisplativ. I, naravno, odustali od njega. Ono što je interesantno je činjenica da Višković nije znao sabrati četiri obična broja; odnosno, on je izjavio da se radi o četiri MHE ukupne snage 45 MW, iako je riječ o, na papiru, ukupnoj snazi od 38,5 MW (snaga HE B1- 10 MW; HE B2a-7,243 MW; HE B3-16,157 MW; HE J1-5,1 MW što je ukupno 38,5 MW a ne 45 MW).


Za dva miliona evra više niko i ne pita. A i što bi, za Sektaše to je sića! (nastaviće se)