петак, 12. јул 2019.

Davidovo Srce i Dunje su uklonjeni, ali ne i sjećanje na Davida (VIDEO)


"David više nema grob u Banjaluci i smatramo da ovo mjesto mora da se obilježi. Ni od Grada ni od Voda RS nismo dobili nikakav odgovor. Uredili smo ovaj dio Vrbasa, a srce i dunje su uklonjeni", rekao je Ozren Perduv, član grupe "Pravda za Davida".

Davidova majka Suzana prisustvovala je skupu grupe.