четвртак, 26. април 2018.

Karan je Ključ koji otvara sve Brave do Nalogodavaca Ubistva, Ubica i njihovih Saučesnika, Nalogodavaca Zataškavanja

piše: Slobodan Vasković

Dio pojedinaca iz policije direktno je umiješan u Ubistvo Davida Dragičevića, njegovo planiranje, organizovanje otmice, premlaćivanje, mučenje, mrcvarenje i surovo umorstvo. I nije ih mali broj


1.
Ubistvo Davida Dragičevića je naručeno/naređeno, pomno planirano najmanje mjesec i po do dva, a nalogodavci su Komandanti jedne od tri Grupe za premlaćivanje i egzekucije, koje operišu u Banjaluci.

Te Grupe su sastavljene od lokalnih Nasilnika, Kabadahija, Kriminalaca, Pojedinaca iz Policije i privatnog sektora, onog njegovog dijela koji radi milionske poslove i imaju izuzetno jake veze na svim nivoima vlasti.

2.
Te Grupe imaju ogroman novac na raspolaganju, imaju svoju Vojsku, koja je stalno na Ulici i u brojnim ugostiteljskim objektima; Ucjena je najjači dio njihovog arsenala: Brojne funkcionere na značajnim pozicijama drže pod kontrolom, jer posjeduju video materijale i dokumentaciju o njihovim nelegalnim radnjama, posebno o sklonostima/opijatskim i seksualnim deliktima, čije bi objavljivanje značilo i kraj karijera narečenih. 

Istovremeno, nerijetko su narečeni ucijenjeni i zbog načina života članova uže porodice, teških prekršaja, pa i zlodjela koja su počinili - od gaženja građana, teških premlaćivanja, korištenja opijata, seksualnih delikata…

3.
Te Grupe su stvarni Vladari Banjaluke i toliko su uzele maha, da ovaj grad gotovo pa nezaustavljivo klizi u sunovrat.

4.
David Dragičević je poslednja u nizu žrtava pomenutih Grupa, svjesno likvidirana, prije toga stravično mučena, premlaćivana i, na kraju, udavljena.

5.
I Prije njegovog Umorstva bilo je Likvidacija: Previše se ljudi iznenada “objesilo”, previše ih je iznenada “zgaženo”, previše ih je iznenada “predozirano”, previše ih je lažno optuženo, procesuirano…, namještenim dokazima, za šta je Ilić ekspert, previše ih je “navučeno”, bez velikih izgleda da se izvuku…  

6.
Likvidacije će se nastaviti u još većem broju ukoliko se sa Grupama, njihovim Komandantima, ne obračunaju institucije, onaj njihov dio koji još uvijek nije pod kontrolom Gangova. 

7.
Naručeno Ubistvo Davida Dragičevića, Surovost Ubica i Nalogodavaca, Prejezivi Način Umorstva, Javna odbrana i zataškavanje Likvidacije, svjedoče da je trenutak u kojem se nalazimo zadnji za reakciju. Propusti li se, još će mnogi životi biti izgubljeni. Životi primarno mladih ljudi, djece poput Davida. Koja su svakodnevno izložena nasilju Gangova.

8.
Da bi akcija protiv Zla imala efekta, moralo bi se krenuti od Vrha. Vojnici, saučesnici, u likvidaciji Davida Dragičevića, čija imena su svima, manje više, poznata su samo sitni epizodisti.

9.
Glavne uloge pripadaju Draganu Lukaču, Darku Iliću, Darku Ćulumu, Daliboru Vreći, Željku Karanu… Ima ih još, uskoro opširnije.

10.
Svi oni su direktno vezani za naručenu i izvršenu likvidaciju Davida Dragičevića, zasad kao saučesnici i zataškivači. Dokazi o tome su dostupni svima. 

11.
Ključ koji otvara sve Brave u ovom slučaju jeste Željko Karan, jer on zna ko mu je naredio da uradi teška kriminalna djela; Njegov “ručni rad” trebao je biti glavni prekrivač za ubistvo, kojim bi se ono sakrilo.

Dokazi da je Karan prikrivaom lagao, manipulisao… dostupni su svima.

12.
Karan je poodavno trebao biti uhapšen. Njegovo hapšenje je višestruko bitno: Karanovo svjedočenje vodi direktno do nalogodavaca zataškavanja, veoma izvjesno i do naručilaca ubistva; Istovremeno, njegovo hapšenje je i njegova zaštita, jer ne treba isključiti mogućnost da se Gang, u pokušaju odbrane, obračuna sa Karanom, da ga iznenada zadesi “zades”, upravo zbog toga što ta prljava, beskarakterna, nečovječna individua zna i previše.

13.
Skloni čovjeka, sklonio si problem, stara je poslovica; Ukoliko Karan ne bude priveden i zadržan duže vrijeme u pritvoru, sve dok ne kaže Imena Nalogodavaca, koji su mu naložili saučesništvo u Zločinu Ubistva, On može biti, vrlo lako, životno ugrožen od onih koji su naredili Likvidaciju Davida.

14.
Novi Tim za istragu još uvijek nije priveo Karana, a ukoliko to ne učini u narednih nekoliko dana, to može značiti samo jedno - da ne žele riješiti slučaj Ubistva Davida Dragičevića. Međutim, treba biti strpljiv još neko vrijeme i ne optuživati novi Tim za istragu, dok se ne pokaže da li će djelovati ili vegetirati, čekajući da Vrećo slučaj odvuče u ladicu. 

15.
Osim Karana, neophodno bi bilo smijeniti i Dragana Lukača, Darka Ćuluma i Darka Ilića, kako bi se spriječilo njihovo dalje destruktivno djelovanje, poturanje lažnih dokaza, dezinformisanje, organizovanje javne satanizacije Ubijenog Davida preko mreže neljudi, beskrupuloznih ništarija, spremnih na svako zlo; Ta njihova mreža je veoma aktivna i svakodnevno Mrtvog Davida izlaže poruzi, kriminalizaciji, uvredama… 

Neophodno je detaljno ispitati obim učešća i uloge Lukača, Ćuluma, Ilića u slučaju Ubistvo Davida Dragičevića.

16.
Lukač, Ćulum i Ilić, kao i Nedeljko Lubura, dok god čine Vrh MUP-a, neće dozvoliti da se slučaj Ubistva Davida riješi; Neće dozvoliti čak ni da se taj slučaj zavede kao Ubistvo u Okružnom tužilaštvu Banjaluka.

17.
Zato su oni već morali biti uklonjeni sa svojih funkcija. I podvrgnuti ispitivanju i kapilarnoj istrazi.

18.
Nalogodavci i Ubice su angažovali veliki broj Vojnika da bi napravili lažnu scenu zadesne smrti: I ta činjenica svjedoči o njihovoj moći i brojnosti. Kao i podatak da imaju tajne lokacije za držanje zatočenika, njihovo mučenje, premlaćivanje…, da imaju “čistače” zlodjela…, da imaju takvu moć da su sebi priuštili javno zataškavanje pred TV kamerama, na pres konferenciji.


19.
Kuća, dešavanja oko nje, su dio te lažne scene; Osobe koje gledamo na video klipovima su saučesnici. Nema potrebe da ih imenujem, svi ih već znaju. 

20.
Osoba koja prilazi Kući glumi Davida; Šepa i to šepanje, po svemu sudeći nije od povrede, već trajno oštećenje. Ne bi trebalo biti problem pronaći tu osobu, koja je direktni saučesnik Ubica.

Vlasnici Kuće su dužnici policije; “Iznajmljivanje” kuće za namještanje pljačke je vraćanje duga.  

21.
Posebno nije problem pronaći inspektora koji je vršio navodni uviđaj navodne pljačke Kuće, jer i on mnogo zna. 

22.
Dio pojedinaca iz policije direktno je umiješan u Ubistvo Davida Dragičevića, njegovo planiranje, organizovanje otmice, premlaćivanje, mučenje, mrcvarenje i surovo umorstvo. I nije ih mali broj. 

Oni su dio Ganga. Izvršili su bespogovorno naređenje Šefa. 
(nastaviće se)