недеља, 15. април 2018.

Davor Dragičević: 21.03. je Dan kada je ubijen David, a ne 18.03, kako je to rekao Karan; Tražimo Istinu, Strpljenju nam se Bliži Kraj; Neka se izjasne sve političke stranke o ubistvu Davida