понедељак, 13. март 2017.

Najmračniji ciljevi: Vera Sladojević pokušala da otme dijete od Majke staratelja

piše: Sobodan Vasković

Imena u ovom tekstu neću navoditi, kako bih zaštitio Dijete koje je je u centru priče, njegovu Majku, porodicu, a za  sve navode koje ću iznijeti posjedujem dokumente i svjedočenja. Takođe ističem da bi bilo neophodno da u Centar za socijalni rad najhitnije moguće uđe jedna od Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, jer postoje brojne indicije/dokumenti/svjedočenja da je direktorica Centra za socijalni rad Vera Sladojević počinila/omogućila niz teških krivičnih djela protiv djece, čak i onih koja se mogu okarakterisati kao najmonstruozniji delikti.

U tekstu koji slijedi Porodicu i Dijete, koje im je Vera Sladojević bukvalno pokušala oteti kako bi ga prepustila ocu “devijantnog ponašanja”, označiću sa NN, kako bi ih zaštitio. Želim istaći da je porodica na vrijeme uočila “devijantno ponašanje”, tako da djetetu, srećom, nije nanesena bol i spriječeno je uništenje tog mladog života. 

Novac
Vera Sladojević je od NN Porodice zatražila novac kako bi donijela odluku koja je u skladu sa zakonom, a koja je značila da se NN Majci dodijeli maloljetno dijete, jer je uočeno “devijantno ponašanje“ oca prema njemu. 

Porodica NN je odbila dati novac, jer posjeduju sve dokaze da je dijete moglo biti žrtva “devijantnog ponašanja” oca, nakon čega je njihov život direktorica Sladojević pretvorila u pakao.

Odlučila se za demonstraciju sile i moći, ubijeđena da je jedan dopis sa njenim potpisom zamjena za zakon, odnosno iznad zakona.  

Vera Sladojević
“U Centru za socijalni rad Banja Luka, na čelu sa Verom Sladojević dešavaju se monstruozne stvari, zbog čega bi trebalo da se pobuni cjelokupna javost, imajući na umu da se nikada ne zna čije dijete može ostati siroče i tako postati žrtva u rukama monstruznih ljudi koji će pod velom tajne i frazom ‘najboljeg interesa djeteta’ uništavati živote baš te djece koju treba da štite”, navodi porodica NN, ističući da osim njih, postoji još nekoliko slučajeva u kojima je Vera Sladojević ne samo pokušala, već i uspjela oteti djecu od majki.

Zbog ovih navoda, nužna je najhitnija istraga, jer je užasavajuće da bilo ko, ma kako se on zvao, dovodi sigurnost djece u pitanje i možda ih čak izlaže predatorima i njihovim bolesnim, kriminalnim sklonostima.

Vera Sladojević, odgovorno lice Centra za socijalni rad Banja Luka, poznata po slučaju „Kanada“ , odnosno, u bukvalnom smislu te riječi, davanju djece na usvajanje po skraćenim procedurama, te iskorištavanju djece invalida za svoje predizborne ciljeve, pogazila je sve zakonske norme.

Pokušaj otimanja Djeteta od Majke
Sladojević je pokušala da otme Dijete kršeći zakon i obespravljujući NN Majku Djeteta, izdajući Rješenje br. 02-UP/I-60253-126/15 VI od 21.03.2016. godine, koje je poslužilo za optužbu da je Majka iz NN porodice izvršila otmicu sopstvenog djeteta, nad kojim samo ona ima starateljstvo.

Najstrašnije od svega je što je u toku postupka, imenovana imala svesrdnu podršku Ministarstva zdravlja Republike Srpske i najodgovornijeg lica u toj instituciji.

Ukratko, Sladojevićeva je falsifikatima, prikrivanjem dokumenata i sličnim radnjama pokušala da Ocu “devijantnog ponašanja” dozvoli nasamo kontakt sa maloljetnim djetetom bez prisustva Majke, iako je važeći Sporazumom “definisao način održavanja kontakta, a kojim ocu djeteta nije dozvoljeno ostvarivanje kontakta nasamo”.

Uprkos tome, Sladojevićeva je tokom prošle godine, a nastavila je to i ove, u niz navrata, i koristeći svoje političke veze pokušala da ovaj Sporazum, zakonski utemeljen, poništi.

Za tu svoju kriminalnu rabotu imala je i vještakinju T. D. koja je potpisala naručeno „stručno“ mišljenje, a koja kasnije nije smjela da dođe na Sud da brani svoj nalaz, što je bila dužna po zakonu. Tako nezavršen i nezakonit „posao“ poslužilo je za dalje ostvarenje njenih mračnih ciljeva.

Ignorisanje stručnih lica
Sladojevićeva je usko sarađivala sa ocem djeteta, kome zbog devijantnog ponašanja nije bilo dozvoljeno da ostane ni na trenutak nasamo sa djetetom; O njihovoj bliskosti svjedoče fotografije koje posjedujem, a ne objavljujem iz razumljivih razloga. 

Sladojevićeva je tokom postupka, koji se ticao NN porodice i njihovog djeteta, odbijala da sasluša svjedoke, odbila vještačenje uglednih dugogodišnjih stručnjaka, profesora A.M. i R. K., prema čijem mišljenju se “ocu djeteta ne bi smjelo povjeriti dijete niti jednog trenutka nasamo. Svako ko bi drugačije odlučio, bez obzira koje je struke i koja mu je uloga, bio bi saučesnik, pomagač ili podstrekač teškog krivičnog djela i sve bi uradio na štetu djeteta po njegovo zdravlje i psihu (zapisnik br. 02-UP/I-60253-126/15 VI od 24.11.2015. godine)”.

Navedena je kršila pravila postupka i bez znanja Majke djeteta i provedenog postupka izdala rješenje koje je za dijete moglo imati nesagledive posljedice. 

U nezakonitom rješenju iznijela je niz gnusnih laži i falsifikata, među kojima i da je pozivala Majku da, u svom prisustvu, dozvoli Ocu da vidi dijete i da je to Majka odbila.

“Na traženje dokaza o tome da dostavi dokumentaciju i da dokaže svoje tvrdnje da je pozivala majku djeteta (dopis od 20.05.2016. god., urgencija od 03.06.2016.god, zahtjev od 09.06.2016.god) Sladojevićka se oglušila i nema odgovora”, tvrde u NN Porodici.

Sud utvrdio nezakonitosti Sladojevićeve, ali ona je nastavila sa pokušajem otmice djeteta
Sud je utvrdio povrede pravila postupka i Presudom br. 11 0 U 018071 16 U od 14.11.2016. godine, poništio rezultate njenih perfidnih manipulacija. 

Na taj način je  zaustavljena  u namjeri da izdejstvuje kažnjavanje Majke djeteta: Cilj joj je bio da Tužilaštvo pokrene krivičnu odgovornost Majke, kako bi se Sladojevićeva, nakon tog akta, domogla djeteta o kom bi ona odlučivala.

Majka djeteta je kriminalne radnje Sladojevićke odmah prijavila Okružnom tužilastvu Banjaluka; Takođe je obavijestila navedenu instituciju da će biti privremeno odsutna zbog obavljanja službene dužnosti u inostranstvu i priložila o tome svu  prateću dokumentaciju.

Nakon toga, Sladojevićka, zajedno sa Ocem djeteta, montira lažnu otmicu, iako je Majka sa sobom povela dijete i to privremeno - kao staratelj, posjedujući za svoje putovanje kompletnu dokumentaciju, kao i Rješenje MUP-a br.10-06/3-1-27.8.101/15 od 29.12.2015. godine.

U Zahtjevu za povratak djeteta, koje je Majka navodno otela, zahtijeva se da se Dijete vrati u Centar za socijalni rad Banjaluka, upravo u kandže Sladojevićke. Centar za socijalni rad Banja Luka nije staratelj djeteta i to nikako  nije moglo da  stoji u zahtjevu. Slučaj je prijavljen Okružnom Tužilaštvu i SIPI.

Nadležni moraju dati odgovore
Radi se o veoma nadarenom djetetu, šetogodišnjaku,  koji govori strane jezike i čijem se odgoju Majka veoma posvetila (dijete govori četiri jezika).

Za ovaj slučaj je karakteristično da otac, u suštini, nije htio da Dijete vidi više od godinu dana, jer nije htio da prihvati/održi kontakt u ograničenim uslovima. 

Postavlja se pitanje, zašto je Sladojevićki trebalo Dijete, zašto je insistirala da se vrati u Centar (kako se to navodi u zahtjevu za vraćanje djeteta), zašto baš u njene ruke?

Na ova pitanja, ali i na sva druga koja se tiču Vere Sladojević, najhitnije bi morali da odgovore nadležni organi, kako bi se utvrdilo da li su spremale/dešavale nagnusnije moguće stvari, toliko gnusne da je na njih užasno i pomisliti!

Takođe, obavezno se mora ispitati odgovornost čelnih ljudi Ministarstva zdravlja RS, kao i ostalih institucija sa kojima je Sladojevićeva komunicirala. Nužno je ispitati i odgovornost jednog advokata koji joj je pomagao u prljavim namjerama/poslovima. 

Svi koji se ogluše o to potencijalni su saučesnici u najgnusnijim nedjelima!

Radojičić naredio vanredni inspekcijski nadzor
“Gradonačelnik Igor Radojičić naredio je vanredni inspekcijski nadzor Centra za socijalni rad Banjaluka zbog žalbi na neregularnosti i nezadovoljstva radnika.
Kako je potvrđeno u Gradskoj upravi, po preporuci Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, čija komisija je obavila nadzor u CZSR Banjaluka, Radojičić je dao naredbu Odjeljenju za inspekcijske poslove da izvrši vanredni inspekcijski nadzor u ovoj ustanovi.
Radnici CZSR Banjaluka uputili su otvoreno pismo gradonačelniku, u kome se žale na nezakonitosti, koje, kako navode, sprovodi Vera Sladojević, direktorka ovog centra, a koje su poslali svim medijima.
Od Gradske uprave i Skupštine grada traže da se Sladojevićeva razriješi dužnosti, kao i da se Slobodan Nagradić imenuje za novog direktora ove ustanove”, objavile su Nezavisne novine.