недеља, 8. мај 2022.

Betonizacija propasti političke karijere loše botoksiranog Stanivukovića, laživog, podlog, pokvarenog Imitatora beskrupuloznog Uzurpatora: Tajkun Kaja, uz dozvolu Stanivukovića, gradi u "Rupi" zgrade od 11 spratova bez građevinske dozvole (DOKUMENTI)


Piše: Slobodan Vasković


1.

Mali Zli Patuljak Draško Stanivuković teško je zloupotrijebio glasove građana koji su oduvali Sektu Milorada Dodika na lokalnim izborima, u novembru  2020. godine, čime su pokazali duboko nezadovoljstvo dvadesetdvogodišnjom kriminalnom i zločinačkom vladavinom autokratskog, kriminalnog, nasilnog Režima Uzurpatora Milorada Dodika.


2.

Kako bi oduvali Seketu, građani su glasove kanalisali kroz Stanivukovića, koji je priliku koja mu je data da promijeni stanje u Gradu, pretvorio u pristupanje Sekti i zajednički nastavio sa njima pljačkanje građana.


3.

Sekta, predvođena SNSD-om, predvodi skupštinsku većinu u gradskom parlamentu, a svi sukobi između njih i Stanivukovića su fingirani; Dimna zavjesa kako bi se prikrili korupcija i kriminal u koji je Stanivuković, loši Imitator Uzurpatora, umočen već preko glave.


4.

Sve ima svoju cijenu, pa i izdaja interesa građana i naroda, tako da je Stanivukovićeva politička karijera završila prije nego je i počela, jer su prelako pročitani njegovi plitkoumni spinovi, emitovani kako bi prikrio teški kriminal i nastavak bezakonja.


5.

Nikakvi Botoksi kojima se takozvani Gradonačelnik, suštinski sluga tajkuna, kriminalaca i sjecikesa, nedavno “počastio”, napumpao, ne bi li ponovo “bljesnuo”, što je nemoguća misija, ne mogu prikriti konstatovano.  


6.

Važno je naglasiti da se Mali Zli Patuljak nikako i ni na koji način više ne bi trebao dovoditi u vezu sa Opozicijom, jer je, kako sam to u već niz navrata objavio i dokumentovao, okružen pripadnicima Crvene Sekte, kriminalcima i polusvijetom, kakav je i sam.7.

Mali Zli Patuljak, što po nalogu Sekte, što po naredbi Tajkuna, koji stoje iza njega i čiji je sluga, zaslugom vlastitog oca, takođe tajkuna, što po dogovoru sa Nenadom Nešićem, peračem narkonovca i narkodilerom, te još nekolicinom Individua čije su karakterne osobine amoral, sumnjivo stečeno bogatstvo i “Gladne Oči”, pokušava da razbije Opoziciju i preuzme komandnu palicu u njoj kako bi je pokušao uništiti.


8.

Iako su njegovi beskarakterni, pokvareni, podmukli, listom prljavi i otrovni, pokušaji mahom razbijeni, Grupa opasnih toksičnih namjera kojoj pripada, ne posustaje. Uzalud je sve to, a agonija u kojoj se nalazi Mali Zli Patuljak samo svjedoči koliko teško je ta kriminalna organizacija izlomljena. Međutim, potrebno je uništiti kapilarno kako se ne bi više nikada dogodio, ponovio “Milorad Dodik”!9.

Iskreno, dao sam puni doprinos tome, a sada je vrijeme da se javno obznani da je Stanivuković korumpirani, laživi, uz to polupismeni, teško kriminalizovani “subjekt”, kojeg građani trebaju što prije poslati na političku deponiju, njegovo prirodno stanište.


10.

Mnogo kriminalnih radnji je Stanivuković počinio, pokušavajući ih pokriti izbušenim, mlohavim, manipulativnim, plitkoumnim “botoksima”, ali najveće zlo koje je uradio jeste da je dozvolio Mladenu Milanoviću Kaji, jedom od tajkuna koji stoje iza njega, da u najstrožem centru Grada, u takozvanoj “Rupi” gradi stambene objekte od 11 spratova, bez ikakve dozvole, kako sam to i ranije navodio, a o čemu sada posjedujem i direktne dokaze koje ću i objaviti.11.

Da je to istina možete vidjeti i na naslovnoj fotografiji ovog teksta čiji je izvorni naslov: “Centar-12_Plan-prostorne-organizacije__1_” i koja svjedoči da će pojedine zgrade koje Kaja gradi u takozvanoj “Rupi” imati 11 spratova. Preciznije, njih dvije.Kaja je izgradio obje do devetog sprata, a gradnja će se nastaviti, iako nema građevinske dozvole, što je krivično djelo za koje će, primarno, odgovorati Stanivuković.


12.

Naslovna fotografija je sastavni dio dokumenta “IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA DIJELA CENTRALNOG PODRUČJA GRADA BANJALUKE” (nacrt Plana) koji je urađen u aprilu ove godine, nije još usvojen, a Kaja gradi otkako je Stanivuković postao gradonačelnik. Već godinu i po.


13.

Izmjena dijela Regulacionog plana odnosi se na prostor u strogom centru grada, omeđen, između ostalih, i ulicom Vase Pelagića (kraj koje Kaja gradi zgrade).“Predmet ove izmjene predstavlja područje koje se nalazi od Vidovdanske ulice, dalje Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, Bana dr T.Lazarevića, Vase Pelagića i Srpske ulice u ukupnom obuhvatu od 4,76 ha i obuhvaćen matičnim Regulacionionim planom dijela centralnog područja grada Banjaluka, (sl.gl.Grada Banjaluka 48/18 od 31.12.2018.godine.) U skladu sa navedenim, predmet ove izmjene predstavlja područje koje se nalazi od Vidovdanske ulice, dalje Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, Bana dr T.Lazarevića, Vase Pelagića i Srpske ulice u ukupnom obuhvatu od 4,76 ha.”, navodi se u dokumentu. 14.

Izmjenu dijela regulacionog plana izradila je firma “Centar za projektovanje i konsalting” (CPK) čiji je suštinski vlasnik Slobodan Bobi Stanarević, bivši načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banjaluka (tokom mandata Igora Radojičića), koji je tu funkciju izvrno milionski naplatio.15.

Stanivuković nije učinio ništa da se otkrije Stanarevićev enormni kriminal dok je bio u Gradskoj upravi, već je nastavio tamo gdje je Radojičić stao - intenzivnu saradnju sa kriminalcem i pripadnikom organizovane zločinačke grupe “United Tribuns”, te odličnim prijateljem Milorada Vukovića, nedavno uhapšenog narkodilera, takođe pripadnika UT.  


16.

Nastavljam sa Nacrtom izmjene Regulacionog plana o kojem bi trebala da se vodi javna rasprava, ali je to već besmisleno, jer je Kaja izgradio zgrade. Istina, ostalo je da izgradi još dva sprata, ali to je lak poduhvat za njega.


17.

Građani su ponovo izvarani, a Stanivuković, zajedno sa Sektaškom većinom, Glavni je Režiser kriminalne prevare na kojoj će tajkun Kaja zaraditi enormne svote novca, a zaradiće i svi oni koji su mu omogućili da gradi na divlje i mimo Regulacionog plana.Nikada niste čuli bilo koga iz Sekte da kritikuje Stanivukovića zbog Eksplicitnog kršenja zakona, jer su zajedno sa njim u toj Eksplicitnoj prevari ogromnih razmjera.


18.

Navešću samo nekoliko dijelova iz obimnog dokumenta koji je uradio CPK-a,  a koji potvrđuju navedeno:


-2.1 STANOVANJE
VIŠEPORODIČNI STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI 

Planom je planirana izgradnja višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata u istočnom dijelu obuhvata. Na predmetnoj lokaciji je i matičnim regulacionim planom planirana izgradnja stambeno-poslovnih objekata. Spratnost višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata se kreće od -3Po+P do -3Po+P+11 sa organizovanim parking prostorom na građevinskoj parceli objekta u podzemnim etažama. 

U višeporodičnim stambeno-poslovnim objektima prizemna etaža planirana je za obavljanje poslovne djelatnosti, dok su spratovi namijenjeni stanovanju 


- 3.1. Planirani objekti 

Konceptom izmjene Plana planirana je izgradnja višeporodičnih stambeno-poslovnih, poslovnih, te objekata društvenih i vjerskih sadržaja, kao i izgradnja javne parking garaže.
Sadržaji stanovanja predviđeni da se organizuju na svim spratnim etažama stambeno- poslovnih objekata. Podzemna podrumska ili suterenska etaža se može koristiti za organizaciju parking prostora (podzemna garaža), organizacije prostora ostave, tehničkih i servisnih prostorija i sl. 

Tipologija gradnje: Slobodnostojeći objekti , objekti u nizu
Planirana namjena: Poslovanje, Stanovanje i poslovanje, društveni sadržaji, vjerski objekti, parking garaža. 

Vertikalni gabarit: Planirana spratnost objekata je - višeporodični stambeno-poslovni max. P+11.
- poslovni max P+7
- vjerski objekti max P+Pk 

  • objekti društvenog sadržaja P+1 


Idejna rješenja 

Obaveza izrade idejnih rješenja prije izdavanja lokacijskih uslova se propisuje za sve planirane objekte u obuhvatu izmjene Plana, kao i za sve planirane intervencije na postojećim objektima (rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja ili zamjenski objekat). Kroz idejna rješenja je neophodno posebnu pažnju obratiti na fasade objekata, te na definisanje elemenata parternog uređenja, urbanog mobilijara, popločanja, nivelacije, hortikulturnog uređenja i slično. 19.

Iz navedenog i dokumentovanog jasno je ono što sam i ranije tvrdio da je u skladu sa zakonom:  Da bi se gradio objekat, neophodno je da je za konkretnu lokaciju Regulacionim planom predviđena takva gradnja, potom slijede urbanističko-tehnički uslovi; Nakon toga je potrebna Lokacijska dozvola za koju je potrebno Idejno rješenje, a bez Glavnog projekta nije moguće dobiti Građevinska dozvolu.


20.

Budući da je riječ tek o Nacrtu “IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA DIJELA CENTRALNOG PODRUČJA GRADA BANJALUKE”, potpuno je jasno  da Stanivuković beskrupulozno laže javnost duže od godinu dana, na šta sam često upozoravao, i da je pokušao konfekcijskim manipulacijama, sakriti sopstveni i kriminal Sektaša iz Skupštinske većine.


21.

Da podsjetim na neke od  bezočnih laži Stanivukovića.


“Politika nove gradske administracije je da se zaustavi betonizacija grada i pretjerana gradnja u samom centru, ali ne počinje život u Banjaluci od nas. Kao što sam rekao, tražimo najbolje rešenje problema koji su nas dočekali; čim ga pronađemo javnost će biti upoznata s tim. Grad će iz ovog projekta izvući najbolji interes, kako kroz javne garaže ili učešće u naplati parkinga. Takođe, konačan izgled kompleksa će morati da odobri Grad, kako bi dobili novu ambijentalnu cjelinu, jednu novu Gospodsku ulicu”, izjavio je Stanivuković za “Srpskainfo”, 05. jula 2021.Iz priloženog vidimo da mu je betonizacija prioritet!


22.

U pokušaju da prikrije esencijalni kriminal, Stanivuković je pokušao slagati javnost objavama na društvenim mrežama, ali je, umjesto toga, javno demonstrirao da Kajine zgrade ne mogu imati građevinsku dozvolu, jer on sa svojim “timom” radi na jednom od “idejnih rješenja” za projekat u Kajinoj Rupi. Učinio je to i 30.08.2021. godine.


23.

Rupe su, čini se, Stanivukovićeva opsesija: U novembru 2021. godine je emitovao post kako on i “tim” analiziraju pristigla "idejna" rješenja, što znači da Kaja nikako nije mogao imati građevinsku dozvolu, jer je bez Idejnog rješenja ne može ni dobiti.


24.

Posljednja u nizu njegovih tragikomičnih manipulacija i laži većih od  Minhauzenovih je “Konačno projektno rješenje za ‘famoznu’ rupu…”, kako je to naslovio na svojoj FB stranici.Još je, 18.03.2022., objavio da se do konačnog Projektnog rješenja došlo “nakon godinu posvećenog rada”. Kakav jadni, mali, potrošeni lažov. (nastaviće se)