понедељак, 05. август 2019.

“Duh” i “Slovo” Principa o formiranju vlasti u BiHpiše: Slobodan Vasković

1.
“Principi za formiranje vlasti na nivou BiH” koje su potpisali Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović premutni su do mjere da se vrlo vrlo teško može razumjeti šta je zaista potpisano, šta dogovoreno, šta utvrđeno, a šta nije… 

2.
Sadržaj Principa ukazuje da su potpisnici potpisali snažno zavrnutih ruku.

3.
S tim, što je Izetbegoviću, kako djeluje, ruka bila najsnažnije uvrnuta; Dodik je osjetio “jači bol u ramenu”, budući da Principi potvrđuju put ka NATO, iako sporiji od puzajućeg (blijeda zastava); Čoviću je, uprkos zavrtanju, bol u rukama znatno popustila (još ne do kraja), jer propast “Aluminija” je sve dalje i dalje od njega. 

Događaji je prestižu.

4.
Kada se na sve dodaju, u Principima istaknuti “legitimni predstavnici naroda”, (što znači da su potpisnici “zbrisali” Željka Komšića, iako ga nisu pomenuli, kojeg Čović i HDZ smatraju nelegitimnim), činjenica je da je lider HDZ-a opet najbolje prošao u cijeloj priči, radnog naslova “Grom iz vedra neba”.

5.
Iako je Izetbegović javno “do pola” izvjesio “bijelu zastavu” (“vrlo usporen put ka NATO”, što je veliki korak unatrag politike SDA, ali i HDZ-a), dodatak da utvrđeni rok od mjesec dana može biti i dva mjeseca, uz Dodikove prijetnje da će “SNSD blokirati sve institucije BiH, ukoliko principi ne budu realizovani za mjesec dana”, svjedoči da potpisnici Principa i nisu baš toliko principijelni, što nije nikakva novina kada su narečeni u pitanju.

Čovićev optimizam je, bar dosad, značio gotovo pa siguran put ka neuspjehu projekta na koji se odnosi, što za “Principe” i nije baš obećavajuće.

6.
Principi ukazuju i na istočni zaokret, pošto u njima nigdje nema ni pomena ANP-a, što bi moglo u određenoj mjeri pokazati i odakle su ruke zavrnute.

7.
Poprilično suzdržan komentar koji je stigao iz Brisela ne svjedoči da je Lars Gunar Vigemark, koordinator Principa neprincipijelnih, uradio kvalitetan posao. 

8.
Ali koji posao je Vigemark uradio kako treba?
Nijedan!

9.
ANP je u cijeloj priči kao u igri - sad me vidiš, sad me ne vidiš: Svako član 3. može tumačiti kako mu je volja, do te mjere je porozan. Preklimav.

Svako ga, od zainteresovanih/potpisnika, tako već i tumači - Ima ANP-a, nema ANP-a…

Jedni će o “duhu”, a drugi o “slovu” Principa, posebno člana 3…

10.
Svako od potpisnika može iz člana 3. krenuti na svoju stranu. Bez osvrtanja.

11.
Principi su dali mjesec dana daha potpisnicima, poznatim po tome da uvijek i u svakoj prilici mutnu vodu učine još mutnijom, a nijednu ne razbistre.

12.
A možda i Dva; Tri, Sedam…

Sve zavisi od “Duha”, “Slova” i principa! I jačine zavrtanja ruku!

N1: Integralni tekst Principa za formiranje vlasti na nivou BiH
1. Poštivati i provoditi Opći okvirni sporazum za mir i njegovih 11 aneksa uključujući i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

2. Poštivati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje daytonske ustavne strukture.

3. Nastaviti integracijske procese sukladno Ustavu i zakonima, usklađujući stavove i interese svih razina vlasti u BiH. Potvrditi opredjeljenje za unaprijeđenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduće odluke u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti u ovom smislu provode se u skladu sa svim relevantnim odlukama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, a imajući u vidu ustavnu nadležnost Predsjedništva za provođenje vanjske politike. Povjerenstvo za NATO integracije BiH će surađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova, na bazi odluka Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH.

4. Implementirati sve presude domaćih i europskih sudova koji se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, a u skladu s Ustavom BiH.

5. U institucijama na svim razinama sigurnosti osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih sukladno ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata.
Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na temelju etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

6. Kroz Mehanizam koordinacije procesa europskih integracija u BiH intenzivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom regulativom EU (acquis) u cilju ispunjavanja potrebnih uvjeta za pristupanje Bili EU, kroz izradu akcijskog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja Europske komisije.
U procesu napretka Bosne i Hercegovine ka članstvu u Europskoj uniji postepeno stvoriti uvjete da institucije BiH i preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.

7. Dogovoriti i provesti novi set socio-ekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende, koji će biti u skladu s Programom ekonomskih reformi (ERP) BiH. Ubrzati izgradnju prometne, energetske i digitalne infrastrukture od strateškog interesa za BiH i regiju.

8. Intenzivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.

9. Unaprijediti institucionalni i zakonodavni okvir, te provedbene kapacitete kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organiziranoga kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.

10. Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava.

11. Pozivamo Parlamentarnu skupštinu Bili na formiranje Povjerenstva za imenovanje Vijeća ministara BiH, te ostalih radnih tijela u skladu s Ustavom i poslovnikom, kao i Predsjedništvo BiH i Zastupnički dom PS BiH da u što kraćem roku zakažu sjednice kako bi imenovali kandidata za predsjedatelja Vijeća ministara BiH i Vijeće ministara BiH u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnicima.


12. U slučaju neimenovanja Vijeća ministara BiH u roku od 30 dana od potpisivanja, ovaj Sporazum ne vrijedi.