понедељак, 17. август 2015.

Sukob Agencije za bankarstvo i Banke Srpske

Piše: Slobodan Vasković

Rukovodstvo Banke Srpske odbija da ispunjava naloge Agencije za bankarstvo RS, što je dovelo do teškog sukoba između ove dvije institucije.  

Agencija je zabranila Banci Srpske da prima depozite, ali ovi to odbijaju i idu u kampanju štednje, jer im se depoziti tope.

Agencija je početkom mjeseca otpočela vanrednu kontrolu poslovanja Banke Srpske, jer su joj operativni troškovi veći od primanja

Kontrola Agencije svjedoči da Banka Srpske samu sebe „jede“, a njen menadžment ništa ne čini da smanji troškove i pokuša da poslovanje učini pozitivnim.

Jednostavnije rečeno, menadžment sada troši kapital Banke, a kada njega nestane okrenuće se depozitima.

Agencija za bankarstvo ušla je kako bi utvrdili da li je Banku Srpske moguće održati. Sudeći prema ponašanju menadžmenta Banke Srpske to će biti nemoguće.